Systemy wielkoformatowe Canona w Agorze
6 gru 2016 14:43

Podczas konferencji prasowej w dniu 10 wrzeœnia br. firma Canon Polska poinformowała o sprzedaży czterech ploterów wielkoformatowych z serii W7200 spółce Agora, wydawcy ăGazety WyborczejÓ. Urzšdzenia, pozwalajšce na wyprodukowanie proofa formatu A0 w cišgu 2 minut, zostały zainstalowane w drukarniach ăGWÓ zlokalizowanych w Warszawie, Pile i Tychach oraz w warszawskiej redakcji ăGWÓ. Plotery służš do wykonywania proofów impozycyjnych i kontraktowych. Jest to pierwsza tak duża dostawa wielkoformatowych systemów Canon do firmy z branży poligraficzno-wydawniczej od chwili powstania w Canon Polska działu druku wielkoformatowego w styczniu tego roku. Inna ważna instalacja dokonana ostatnio przez Canon Polska to sprzedaż kolorowego systemu wielofunkcyjnego CLC3200 do firmy Kulczyk Holding. System pozwala na drukowanie z prędkoœciš 32 str./min z rozdzielczoœciš 600 dpi. Z kolei do Sšdu Okręgowego w Warszawie firma dostarczyła 28 cyfrowych wielofunkcyjnych urzšdzeń z serii iR-2800. Sporo czasu na konferencji poœwięcono nowemu, ale już zdobywajšcemu nagrody urzšdzeniu wielofunkcyjnemu Color imageRunner C3200. System ten otrzymał nagrodę BERTL za najlepszy produkt w dziedzinie ăsieciowych drukarek wielofunkcyjnych w klasie powyżej 30 stron na minutę dla grup roboczych/działówÓ. SS