Szacowny jubileusz 
18 paź 2019 08:51

Białostockie Zakłady Graficzne (BZGraf) – jedna z najpopularniejszych drukarń dziełowych – obchodzą w tym roku jubileusz 75-lecia istnienia. Uroczystość z tej okazji miała miejsce 12 września w malowniczej miejscowości Lipowy Most nieopodal Supraśla. Uczestniczyło w niej ponad 70 osób, w tym przedstawiciele 23 wydawnictw i innych firm współpracujących z drukarnią. 

W roli gospodarzy, a właściwie gospodyń wystąpiły członkinie zarządu BZGraf: dyrektor ds. produkcji Halina Samotik i główna księgowa Anna Syczewska, wspierane przez wieloletnią prezes białostockiej drukarni Antoninę Kuchlewską, obecnie pełniącą funkcję doradcy zarządu.

Gości oficjalnie powitał Waldemar Lipka, przewodniczący rady nadzorczej BZGraf i prezes grupy Kompap, w skład której – prócz Białostockich Zakładów Graficznych – wchodzą także Olsztyńskie Zakłady Graficzne (OZGraf) oraz drukarnia Imprimus. Kompap kupił Białostockie Zakłady Graficzne ponad 8 lat temu, w kwietniu 2011 roku i – jak podkreślał prezes Lipka – w ciągu tego czasu został wymieniony cały park maszynowy drukarni, m.in. zakupiono 3 nowe maszyny drukujące. Najnowszym nabytkiem jest linia Uniplex (niciarka + urządzenie zbierające), która ma się pojawić w zakładzie w ciągu najbliższych miesięcy. Zrobiliśmy dużo i zrobimy jeszcze więcej – zapowiadał prezes. Potwierdzeniem tych zapowiedzi mogą być bardzo dobre wyniki BZGraf za 8 miesięcy tego roku, a także całej grupy Kompap, której plany w br. obejmują 100 mln zł przychodu i dwucyfrowy wskaźnik EBITDA.

Białostockie Zakłady Graficzne to jedna z najbardziej znanych i zasłużonych drukarń dziełowych w polskiej branży poligraficznej, posiadacz licznych nagród i wyróżnień, m.in. Diamentowego Gryfa, za „Najpiękniejsze Książki Roku” i dla Najlepszej Drukarni Dziełowej Roku. W roku 2008 drukarnia została laureatem Międzynarodowego Konkursu „EuroCertyfikat” w kategorii „Certyfikat Wiarygodności Firmy”.

Do grona klientów BZGraf należą najwięksi krajowi wydawcy, a zdolność sprostania najwyższym wymaganiom otworzyła dla drukarni także rynek europejski. 

Drukarnia powstała w roku 1944, a 1 stycznia 1951 r. zarządzeniem Ministra Przemysłu Lekkiego utworzono przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Białostockie Zakłady Graficzne, obowiązującą do dziś. Głównym profilem BZGraf była wówczas produkcja prasowa. W latach 1956-66 następowały systematyczny wzrost produkcji oraz rozbudowa parku maszynowego. W 1967 r. zapadła decyzja o budowie nowej siedziby drukarni, którą uroczyście otwarto 4 lata później. Lata 70. XX w. to okres prosperity dla zakładów. W 1973 r. wartość sprzedaży produkcji i usług osiągnęła 41,2 mln zł, a w 1978 – 134,2 mln zł. W połowie lat 70. w drukarni było zatrudnionych ponad 600 osób.

Natomiast z początkiem lat 90. ubiegłego wieku, w wyniku zmian politycznych i gospodarczych oraz przejścia do gospodarki rynkowej, BZGraf znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Dopiero w 1992 roku został zahamowany spadek produkcji i nastąpiły zmiany technologiczne; zlikwidowano dział gazetowy, zakład przeszedł wyłącznie na druk offsetowy. W wyniku sukcesywnych inwestycji w rozwój parku maszynowego specjalizacją drukarni stał się druk książek, zwłaszcza w oprawie twardej.

1 stycznia 2000 roku w wyniku komercjalizacji powstała Spółka Akcyjna BZGraf z 3-osobowym zarządem, na czele którego decyzją ówczesnego ministra skarbu stanęła Antonina Kuchlewska – dotychczasowa dyrektor ds. ekonomicznych (od 1992 r.). Do roku 2007 drukarnia dynamicznie się rozwijała, jednocześnie intensywnie inwestując. W kolejnych latach, wraz ze zmianami na stanowiskach osób kierujących zakładem, jego kondycja zdecydowanie się pogorszyła. 

W kwietniu 2011 r. minister Skarbu Państwa podjął decyzję o sprzedaży Białostockich Zakładów Graficznych SA. Nabywcą została firma wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Kompap SA. Od sierpnia 2011 do 9 lutego 2012 obowiązki prezesa BZGraf pełnił właściciel i przewodniczący Rady Nadzorczej, Waldemar Lipka. 10 lutego 2012 na to stanowisko została ponownie powołana Antonina Kuchlewska, która obecnie – pomimo przejścia w ub.r. na emeryturę – w dalszym ciągu wspiera nowy zarząd (w skład którego wchodzą Halina Samotik i Anna Syczewska) swą wiedzą i doświadczeniem w roli doradcy.

Nowy właściciel rozpoczął intensywne inwestowanie w maszyny i działania na rzecz poprawy kondycji drukarni. Starania te w pełni się powiodły. 

Przy okazji jubileuszu nie sposób nie wspomnieć o pracownikach białostockiej drukarni, związanych z firmą „na dobre i na złe” – jak mówił prezes Lipka. O ich przywiązaniu do zakładu świadczy rzadko dziś spotykany staż pracy: w przypadku 4 osób wynosi on ponad 40 lat (!), a 22 osoby mogą się poszczycić ponad 30-letnim okresem zatrudnienia w BZGraf; w tej sytuacji pracownicy ze stażem 10-12-letnim traktowani są jako „nowi” – żartował Waldemar Lipka. Wszyscy długoletni pracownicy zostali uhonorowani specjalnymi nagrodami.

Jeśli chodzi o dalsze plany, to prezes zapowiedział połączenie firm Kompap i Imprimus do końca br. oraz zacieśnienie współpracy wszystkich drukarń wchodzących w skład grupy. 

W ramach części oficjalnej goście mieli też okazję wysłuchać prezentacji firm Igepa i hubergroup, będących sponsorami uroczystości; trzecim sponsorem była firma Papyrus.

Finałem obchodów była uroczysta kolacja przy muzyce „na żywo”; szampańska zabawa trwała tradycyjnie do białego rana. IZ