Szkolenie dla wydawców
6 gru 2016 14:42

23 kwietnia br. w salach Włoskiego Instytutu Kultury w Warszawie odbyło się szkolenie dla wydawców zorganizowane przez oœrodek szkoleniowy Publishing Institute we współpracy z Polskš Izbš Ksišżki w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci. Tematem było przygotowanie stoiska na targach ksišżki. W szkoleniu uczestniczyło około 20 przedstawicieli zarówno dużych, jak i mniejszych oficyn wydawniczych. Prowadziła je pani Paola Pecchioli z włoskiego wydawnictwa Mulino z Bolonii, która wyjaœniała na przykładzie targów we Frankfurcie m.in. jak wypełnić formularz zgłoszeniowy, jak zaaranżować stoisko czy też profesjonalnie przygotować się do spotkania. Uczestnictwo w szkoleniu było nieodpłatne; jest ono finansowane ze œrodków Unii Europejskiej. Następne szkolenie, dotyczšce sprzedaży i zakupu praw autorskich, odbędzie się w dniach 14-15 maja. IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>