Szkolenie na temat nowelizacji norm ISO
6 gru 2016 14:41

Centralny Oœrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego we współpracy z firmš ZETOM z Katowic zorganizował w dniach 26-27 marca w Zegrzu szkolenie nt. ăWymagania normy ISO 9001: 2000 dla przedstawicieli firm posiadajšcych (lub wdrażajšcych) system jakoœciÓ. Natomiast w dniach 28-31 marca odbył się kurs programowy ăAudytor Wewnętrzny Systemu JakoœciÓ. Uczestnicy kursu, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianów, otrzymali dwa certyfikaty Audytora Wewnętrznego Systemu Jakoœci Min. Gospodarki oraz RW T†V. Przypominamy, że Poligrafika jest patronem medialnym Klubu ISO Firm Poligraficznych.