Sztuka unikania błędów
15 lis 2023 11:51

W dniach 26-27 października br. firma GRAW po raz pierwszy zorganizowała konferencję branżową pod nazwą „Seminarium Fleksograficzne GRAW – Sztuka unikania błędów”. Wydarzenie miało charakter szkoleniowo-warsztatowy i skupiało się na najczęściej popełnianych błędach w druku fleksograficznym oraz rozwiązaniach pozwalających ich unikać.

W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób, w tym pracowników drukarń z różnych gałęzi fleksografii: druku etykiet, druku na tekturze falistej, druku na papierze, druku na folii itp. Poza osobami, które na co dzień mają bezpośredni kontakt z drukiem (technologami, drukarzami, kierownikami produkcji) firma GRAW zaprosiła też przedstawicieli mediów.

Celem wydarzenia była wymiana wiedzy i doświadczeń ekspertów branżowych w kameralnej atmosferze i niewielkich grupach.

Pierwszego dnia seminarium odbyło się pięć wykładów prowadzonych przez pracowników GRAW. Po każdym z wykładów miał miejsce panel dyskusyjny, podczas którego była możliwość dokładniejszego przeanalizowania tematów poruszonych w ramach wykładu. Najciekawsze i „najgorętsze” zagadnienia zostały rozwinięte na

forum w czasie warsztatów drugiego dnia wydarzenia. Omawiano następujące tematy:

– Audyt produkcji – raport lekarski z branży fleksograficznej.

– Transfer farby – oczekiwania vs rzeczywistość.

– Gdzie uciekają nasze pieniądze? Odpady i straty w drukarni.

– Czyszczenie laserowe wałków rastrowych – prezentacja wyników badań realizowanych w ramach projektu OptiLaserClean.

– Fleksografia przyszłości – trendy i kierunki rozwoju.

Uczestnicy seminarium mogli spotkać się z przedstawicielami różnych branż, przedyskutować swoje problemy i wymienić doświadczeniami w małych, kameralnych grupach i partnerskiej atmosferze, co – jak potwierdzili w przeprowadzonej po wydarzeniu ankiecie – uznali za bardzo pomocne i przydatne. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, kiedy pośpiech i rutyna dnia codziennego przesłaniają nam pewne kwestie – takie spotkania bez wątpienia otwierają oczy i poszerzają horyzonty.

Wydarzenie było realizowane w ramach projektu naukowego  OptiLaserClean (POIR. 01.01.01-00-1290/19-00) pod patronatem NCBR, którego celem jest optymalizacja parametrów czyszczenia laserowego wałków rastrowych tak, by uzyskać jak najwyższą efektywność procesu czyszczenia, wysoką szybkość, a przede wszystkim, by proces czyszczenia laserowego nie wzbudzał wątpliwości dotyczących jego bezpieczeństwa dla powierzchni rastrowych. GRAW realizuje projekt wspólnie z firmą Natural Fibers Advanced Technology.

Poligrafika była jednym z partnerów medialnych seminarium.

Opracowano na podstawie materiałów organizatora