Szybko i oszczędnie
6 gru 2016 14:52

Firma KBA wprowadziła na rynek nowej generacji suszarkę KBA VariDryBLUE, która – jak zapewnia producent – stanowi znaczący przełom w zakresie energooszczędnej produkcji poligraficznej. Dzięki temu rozwiązaniu stało się możliwe suszenie druków z wysoką prędkością produkcyjną przy jednoczesnej znaczącej oszczędności energii. Licząc kalorie Instalowane w maszynach drukujących systemy suszenia zużywają sporo energii; np. proces suszenia przy użyciu promieni z zakresu widma światła podczerwonego i nadmuchów gorącego powietrza pochłania ok. 40 proc. całej energii niezbędnej do pracy maszyny drukującej. Firma KBA poszukując odpowiedniej definicji „wymarzonej” suszarki wzięła pod uwagę m.in.: krótki czas schnięcia druków, maksymalizację efektu połysku, minimalizację zużycia energii; w rezultacie powstała koncepcja suszarki KBA VariDryBLUE. Nowej generacji suszarki VariDryBLUE wykorzystują promienie światła podczerwonego i nadmuchy gorącego powietrza. Zostały zaprojektowane z myślą o energooszczędnym ich zastosowaniu do suszenia druków uszlachetnionych lakierem o wysokim połysku, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej ich jakości. Jak zapewnia producent, urządzenia te redukują zużycie energii niezbędnej w procesie suszenia do 50 proc., nawet przy maksymalnej prędkości pracy maszyny, będąc doskonałym rozwiązaniem do produkcji wysokonakładowej. W przypadku konieczności umycia systemu prowadzenia arkuszy dostęp do suszarki jest bardzo łatwy. Po oficjalnej premierze na targach Ipex 2010 w nową serię suszarek VariDryBLUE będą wyposażane wielkoformatowe maszyny KBA Rapida z potrójnym systemem wykładania. Suszarki będzie można także zainstalować w już pracujących maszynach z tej rodziny. Oszczędzać energię zamiast ją tracić System obiegu powietrza zastosowany w suszarkach VariDryBLUE, pozwalający na jego odzyskiwanie i ponowne wykorzystywanie, w znaczący sposób redukuje zużycie energii w porównaniu z konwencjonalnymi suszarkami na promienie IR i gorące powietrze. Pobierane powietrze jest podgrzewane za pomocą dwurzędowych lamp IR do temperatury wskazanej przez operatora maszyny. Specjalnie zaprojektowane dysze powietrzne o jednakowych profilach na całej długości zapewniają, że powietrze jest rozprowadzane we właściwy sposób na powierzchni podłoża. Niewykorzystane powietrze z modułów 1. i 2. systemu przedłużonego wykładania cyrkuluje w obiegu. Następnie może ono zostać wykorzystane w module 3. i na wejściu arkusza do segmentu wykładającego. Dzięki temu moc grzewcza została zredukowana o 2x17,5 kW. Kilkakrotne użycie tego samego powietrza pozwala też na redukcję emisji wyziewów w porównaniu z konwencjonalnymi suszarkami IR. W efekcie nowe rozwiązanie firmy KBA nie tylko pozwala zmaksymalizować wydajność, ale też zmniejsza wpływ produkcji poligraficznej na środowisko naturalne. Mierząc wydajność w euro Skalę oszczędności uzyskiwanych dzięki zastosowaniu suszarki VariDryBLUE najlepiej zaprezentować na konkretnym przykładzie. W 6-kolorowej maszynie z wieżą lakierującą KBA Rapida 142, wyposażonej w potrójny segment przedłużonego wykładania, suszarki IR i rakle z nadmuchem gorącego powietrza, wydrukowano 5-kolorową pracę i poddano ją lakierowaniu. Następnie zmierzono ilość energii niezbędnej do procesu schnięcia. Model obliczeniowy bazował na średniej cenie 13 eurocentów za 1 kilowatogodzinę energii elektrycznej, choć ten wskaźnik może się różnić w zależności od dostawcy energii i regionu. Przyjmując, że średni cykl życia maszyny drukującej wynosi 8 lat, mniejsza ilość kilowatów i eurocentów szybko staje się wymierną liczbą: redukcja zużywanej energii oznacza oszczędności rzędu 140 tys. euro. W dłuższej perspektywie, zwłaszcza w czasach, gdy ceny energii szybują w górę, może to oznaczać dla drukarni znacząco niższe wydatki związane z realizowaną produkcją. Zalety suszarki KBA VariDryBLUE Podsumowując: zastosowanie nowego rozwiązania firmy KBA oznacza dla drukarni wiele wymiernych korzyści. Po pierwsze: mniejsze zużycie energii związane z niższym na nią zapotrzebowaniem, czego rezultatem jest mniejsza emisja dwutlenku węgla do atmosfery i wyziewów „zużytego powietrza”. Zmniejszone zużycie energii to także niższe koszty globalne oraz niższe zużycie energii przypadające na jeden prawidłowo wydrukowany i uszlachetniony arkusz. Suszarka VariDryBLUE pozwala też na osiągnięcie wyższej prędkości produkcyjnej i – za sprawą mniejszego zużycia proszku – wyższą jakość reprodukcji. Opracowano na podstawie materiałów firmy KBA