Targi drupa przełożone na kwiecień 2021
23 mar 2020 09:37

Targi drupa, które miały się odbyć w dniach 16-26 czerwca 2020 r., zostały przełożone na przyszły rok i zaplanowane na 20-30 kwietnia 2021 roku. W ten sposób Messe Düsseldorf postępuje zgodnie z zaleceniami zespołu ds. zarządzania kryzysowego niemieckiego rządu federalnego dotyczącymi zaleceń Instytutu Roberta Kocha, które są stosowane przy ocenie ryzyka dużych wydarzeń. 

W oparciu o nie oraz ze względu na znaczny wzrost liczby osób zakażonych nowym wirusem (SARS-CoV-2) organizatorzy dokonali ponownej oceny sytuacji i przełożyli termin targów. Ponadto istnieje ogólna decyzja wydana przez miasto Düsseldorf w dniu 11 marca 2020 r., na mocy której organizowanie masowych wydarzeń z udziałem ponad 1000 uczestników jest zabronione.

Decyzja została podjęta w ścisłym porozumieniu z naszymi radami doradczymi i stowarzyszeniami sponsorów – podkreśla Werner M. Dornscheidt, prezes zarządu Messe Düsseldorf GmbH. I dodaje: Odzwierciedla również życzenia poszczególnych branż. Jako partner biznesowy robimy obecnie wszystko, co w naszej mocy, aby zmniejszyć straty ekonomiczne ponoszone przez naszych wystawców.

Miasto Düsseldorf postępuje zgodnie z instrukcjami rządowymi. Naszym celem jest spowolnienie rozprzestrzeniania się koronawirusa, aby system opieki zdrowotnej mógł dalej funkcjonować prawidłowo – podkreśla Thomas Geisel, burmistrz miasta.

Opóźnianie rozprzestrzeniania się wirusa jest również deklarowanym celem według Instytutu Roberta Kocha (RKI). Aby wypełnić odpowiedzialność spoczywającą na organizatorze, należało przede wszystkim zminimalizować ryzyko infekcji podczas dużych wydarzeń. Środki zmniejszające ryzyko przeniesienia wirusa podczas dużych wydarzeń, które Instytut Roberta Kocha jasno zdefiniował – takie jak wentylacja miejsca, wykluczenie osób z grup ryzyka i kompleksowa kontrola wstępu – były praktycznie niemożliwe do wdrożenia.

Prezes drupy, Claus Bolza-Schünemann przedstawia swoje stanowisko w taki sposób: Odłożenie targów drupa było nieuniknione po najnowszych wydarzeniach. Dlatego uważam, że decyzja jest słuszna i odpowiedzialna. Wielu wystawców rozpoczyna przygotowania logistyczne w połowie marca – dzisiejsze ogłoszenie odroczenia umożliwia wszystkim zainteresowanym wcześniejsze zareagowanie i przygotowanie się na nową datę wydarzenia.

Branża hotelarska w Düsseldorfie wysyła również ważny sygnał za pośrednictwem swojej organizacji DEHOGA (stowarzyszenie branży hotelarsko-gastronomicznej): Apelujemy do naszych członków i całej branży o elastyczność w zakresie zmiany rezerwacji przez wystawców i zwiedzających. W Düsseldorfie targi, takie jak drupa, odgrywają niezwykle ważną rolę dla całego miasta, a zwłaszcza dla branży hotelowej i gastronomii. Nieproduktywne byłoby nieokazywanie dobrej woli w tej sytuacji – podkreślają przedstawiciele DEHOGA, Giuseppe Saitta i Rolf D. Steinert.

Jak poinformowały Messe Düsseldorf, oprócz targów drupa przełożone zostają również targi interpack. Według najnowszych ustaleń mają się odbyć w dniach od 25 lutego do 3 marca 2021 r.

Opracowano na podstawie materiałów organizatora

Targi drupa zostały przełożone na przyszły rok i zaplanowane na 20-30 kwietnia 2021 roku.