Targi IMPRINTA nie odbędš się!
6 gru 2016 14:42

Jak podał na swojej stronie internetowej magazyn ăDruckspiegelÓ, targi IMPRINTA zaplanowane na luty 2003 roku nie odbędš się. Jako główny powód organizatorzy Đ Messe DŸsseldorf Đ podali wycofanie się z udziału w wystawie największych graczy na rynku prepress. Przypomnijmy, że w œlad za Hei-delbergiem, który już wczeœniej zrezygnował z udziału w wystawie, o niewystawianiu się na lutowych targach poinformowały firmy: Agfa, Fuji, Screen, Creo, Dalim, Wam!Net, KPG, KBA i MAN Roland. W uzasadnieniu najczęœciej pojawiajš się opinie, iż w sytuacji, gdy Đ wskutek integracji procesów technologicznych Đ prepress z jednej strony jest coraz bliżej integracji z wydawnictwem, z drugiej zaœ Đ hali maszyn, organizowanie targów poœwięconych przygotowalni jako takiej przestaje mieć rację bytu. Organizatorzy podali, że najbliższe targi IMPRINTA odbędš się dopiero w 2006 roku. Na podstawie www.druckspiegel.de i www.dotprint.com opracował SS

error: Kopiowanie zabronione!
cript>