TAROPAK 2002 za nami
6 gru 2016 14:42

W dniach 10-13 wrzeœnia na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się 21. Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Magazynowania TAROPAK 2002. Ekspozycja zgromadziła blisko 670 wystawców z 26 krajów, w tym 426 z Polski. W sumie zajęli oni blisko 16 tys. m2 powierzchni wystawienniczej. Prezentowana na targach oferta skierowana była do wszystkich, których działalnoœć wišże się z szeroko rozumianym przemysłem opakowaniowym, poczšwszy od materiałów i surowców, na magazynowaniu i logistyce kończšc. Wœród wystawców nie zabrakło rzecz jasna firm zwišzanych w sposób bezpoœredni z branżš poligraficznš. Spoœród dostawców maszyn drukujšcych obecne były Đ choć tylko ze stoiskami informacyjnymi Đ firmy Windmšller & Hšlscher i Bobst Group. W targach wzięła udział firma Eurintrade (Poland), polski przedstawiciel takich producentów, jak Esko-Graphics (w zakresie flekso), DuPont czy Asahi. Ofertę firmy Apex Europe, producenta kompleksowego wyposażenia dla branży fleksograficznej, prezentowała firma Barmey, jej polski przedstawiciel. Z kolei firma Ligum-Pol z Głogowa promowała wałki drukarskie dla różnych technik drukowania oraz tuleje (sleeves) do maszyn fleksograficznych. Jak zwykle na TAROPAKU pojawiły się firmy produkujšce cylindry do wklęsłodruku Đ Saueressig Polska (reportaż z tej firmy zamieœciliœmy w sierpniowym wydaniu Poligrafiki) i SŠchsische Walzengravur GmbH. Z własnym stoiskiem wystawiła się w Poznaniu firma Ferag Polska, która promowała na targach urzšdzenia do pakowania produktów i belowania odpadów produkcyjnych. Największym zainteresowaniem zwiedzajšcych stoisko firmy cieszyły się: automatyczna banderolownica umożliwiajšca opasywanie produktów taœmš papierowš lub z folii PE i PC oraz automatyczna wišzarka ramowa do wišzania produktów poligraficznych taœmš PP z wydajnoœciš do 50 pakietów na minutę. Ofertę Feraga uzupełniały: linie do pakowania w folię, urzšdzenia do owijania zbiorczych opakowań foliš stretch, belownice do papieru, makulatury, œcinków tektury itp., systemy transportu pneumatycznego œcinków i belowania oraz materiały eksploatacyjne (taœmy PP do wišzarek, taœmy do banderolownic). Własne stoisko miała Đ znana z targów POLIGRAFIA Đ firma Kolith ze Szczecina. Na stoisku można było zapoznać się z możliwoœciami maszyn do pakowania ksišżek i zeszytów (indywidualnie i zbiorczo), maszyn do pakowania artykułów poligraficznych w folię zwykłš i termokurczliwš oraz automatycznych maszyn do pakowania zbiorczego w kartony. Ponadto firma przygotowała multimedialnš prezentację innych wyrobów ze swojej oferty, m.in.: automatycznych linii do pakowania czasopism i druków w folię, automatycznych podajników czasopism, broszur i gadżetów reklamowych oraz linii kopertujšcych. Mospak promował urzšdzenia produkowane przez niemieckš firmę Mosca Đ wišzarki, linie do wišzania taœmami kartonów, gazet i paczek, linie automatyczne do wišzania palet. Znana firma Cyklop International zaprezentowała premierę z targów INTERPACK Đ uniwersalny aparat ręczny do owijania palet taœmš PET i PP Đ CB 130. Model ten pracuje z taœmami o szerokoœci od 9 do 19 mm, a jego zaletš jest fakt, że za pomocš jednego przycisku uruchamiane sš w nim wszystkie funkcje. Firma Cyklop prezentowała również całš rodzinę wišzarek, w tym wišzarki tranzytowe na wšskš taœmę do szybkiego wišzania pakietów. Z kolei firma Com, reprezentujšca producentów z Niemiec, Włoch i Japonii, oferowała urzšdzenia do opasywania pakietów taœmš papierowš i polipropylenowš oraz urzšdzenia do pakowania w folię termokurczliwš. Spoœród dostawców farb udało nam się odnaleŸć stoiska firm Pakmar (przedsiębiorstwo to oferuje też szereg materiałów opakowaniowych) i Poznańskiej Fabryki Farb Graficznych Kolor. Ofertę w zakresie klejów introligatorskich prezentowała z kolei firma Jowat Polska. Znana z rynku poligraficznego firma Tuplex przedstawiła na TAROPAKU częœć oferty zwišzanš z tworzywami sztucznymi do produkcji opakowań. Jak zwykle na TAROPAKU nie zabrakło zakładów poligraficznych, a także firm zajmujšcych się produkcjš etykiet i opakowań, również tych zadrukowywanych. Podczas zwiedzania targowych pawilonów zauważyliœmy m.in. stoiska takich firm, jak: Parkside Flexibles (pod tš nazwš działa drukarnia ze Złotowa, znana do niedawna jako BP Chemicals Olimp-Flex), Płocka Drukarnia Akcydensowa, Flexpol, A-Z Color, Drukarnia Franczak, Eldruk, Karton-Pak, Neupack Polska, Reynders Etiketten Polska, Teich Polska, Etiko, Pakfol i Łódzka Drukarnia Akcydensowa Đ Poligrafia. Ciekawie prezentował się program imprez towarzyszšcych tegorocznym targom. Niewštpliwie wydarzeniem dużej rangi było ogłoszenie wyników zorganizowanego po 30-letniej przerwie konkursu PAKSTAR 2002. Jego organizatorami sš: Krajowa Izba Opakowań, Centralny Oœrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań i Międzynarodowe Targi Poznańskie. Uroczyste wręczenie nagród (o zwycięzcach pisaliœmy w zeszycie sierpniowym Poligrafiki) odbyło się 10 wrzeœnia, podczas ceremonii otwarcia targów TAROPAK 2002. Jak zwykle organizatorzy targów wręczyli Złote Medale MTP. Wœród wyróżnionych w ramach targów TAROPAK firm znalazła się m.in. drukarnia TFP, która otrzymała Złoty Medal za opakowania z tektury falistej ăLionÓ. Redakcja ăŒwiata DrukuÓ, wspólnie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi i Studiem DN Design Group, zorganizowała dwudniowš konferencję ăPakosfera Đ efektywne wykorzystanie opakowań w procesie budowania tożsamoœci markiÓ. Konferencji towarzyszyła wystawa ăPakosferaÓ, na której zostały zaprezentowane projekty opakowań wykonanych przez Studio DN Design Group. Warto dodać, że TAROPAK to jedna z najdłużej organizowanych w Poznaniu imprez wystawienniczych; jej pierwsza edycja odbyła się w 1973 roku. Właœnie zakończone 21. targi to najbardziej prestiżowe i największe targi branży opakowaniowej i logistycznej w Europie Wschodniej. Targi te sš członkiem-założycielem COPE Đ Confederation of Organisers of Packaging Exhibitions, międzynarodowej organizacji zrzeszajšcej 20 największych organizatorów targów opakowaniowych na œwiecie. SS

error: Kopiowanie zabronione!
cript>