TAROPAK, czyli co nas czeka?
6 gru 2016 14:42

Już za kilka tygodni, w dniach 10-13 wrzeœnia, w Poznaniu odbędš się kolejne targi TAROPAK. Impreza ta, od niedawna organizowana wspólnie z targami POLAGRA-FOOD, niegdyœ przycišgała wielu wystawców z segmentu poligrafii oraz rzesze goœci z naszej branży, zainteresowanych prezentowanš na wystawie ofertš. Jednak już przed dwoma laty poligrafii na TAROPAKU było jakby mniej, przed rokiem Đ podobnie. A jak będzie tym razem? Z informacji napływajšcych z Poznania (i nie tylko) wynika, że targi na całym œwiecie przeżywajš poważny kryzys. Wydaje się jednak, że opinia ta w mniejszym stopniu dotyczy imprez o ugruntowanej pozycji, a takš z pewnoœciš jest TAROPAK. Targi te należš do œcisłej europejskiej czołówki imprez dla tej branży. Mimo że ich tematyka w coraz większym stopniu koncentruje się na sprawach zwišzanych z transportem, logistykš, a mniej z tym, co nas interesuje najbardziej Đ produkcjš i zadrukowywaniem opakowań. Jak zatem oceniać mniejszš niż w połowie lat 90. obecnoœć firm poligraficznych na tej imprezie (zarówno dostawców, jak i drukarń)? Przecież i tak wystawa ta wygrywa z POLIGRAFIĽ pod względem liczby pojawiajšcych się zakładów poligraficznych! A że dostawców jest mniej? No cóż, lata boomu mamy już za sobš i wiele firm Đ zwłaszcza dostawców papieru i kartonu Đ uznało, że œrodki dotychczas przeznaczane na olbrzymie stoiska targowe można zagospodarować w inny sposób. Dotyczy to zarówno POLIGRAFII, jak i TAROPAKU. Z drugiej strony udział w tegorocznych targach zapowiedziało wiele firm, których wczeœniej na targach opakowań nie było (Ferag). Przeglšdajšc listę wystawców można odnieœć wrażenie, że na targach TAROPAK pozostali przede wszystkim ci, którym najbliżej jest do innej imprezy odbywajšcej się w tym samym czasie Đ POLAGRA-FOOD. Zresztš o takie towarzystwo sami swego czasu zabiegali. Wydaje się, że częœć firm, która po zmianach wprowadzonych przez zarzšd Targów jakoœ nie może się na TAROPAKU odnaleŸć, powinna pomyœleć o udziale w POLIGRAFII. Zwłaszcza, że od tego roku kwietniowym targom towarzyszy REKLAMA, do niedawna organizowana wspólnie zÉ TAROPAKIEM. Uwaga ta dotyczy zwłaszcza firm zwišzanych z produkcjš maszyn i urzšdzeń do drukowania opakowań (drukarze raczej będš ich szukać na POLIGRAFII), jak również producentów opakowań w mniejszym stopniu zwišzanych z branżš spożywczš. Czy tak rzeczywiœcie będzie? Wkrótce przekonamy się sami.

error: Kopiowanie zabronione!