Taropak Đ lepiej niż przed rokiem
6 gru 2016 14:43

W dniach 16-19 wrzeœnia w Poznaniu odbywał się Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki Taropak 2003. Była to rocznicowa edycja tychże targów Đ po raz pierwszy zorganizowano je we wrzeœniu 1973 roku. Od tego czasu sš organizowane z nielicznymi przerwami do dzisiaj. Tegoroczny zatem Taropak był 22. edycjš w 30-letniej tradycji Taropaku. Wzięło w nim udział ponad 650 wystawców, w tym prawie 400 z Polski oraz ponad 250 z zagranicy. Wœród wystawców zagranicznych najwięcej firm było z Niemiec. Najliczniej reprezentowanš branżš były jak co roku maszyny i urzšdzenia pakujšce (ponad 200 wystawców) oraz opakowania (186 firm, w tym kilkanaœcie drukarń). Wiele firm prezentowało na Taropaku swoje najnowsze produkty, urzšdzenia i technologie, również dla branży poligraficznej. Złotym medalem MTP nagrodzono produkty, które znajdujš zastosowanie w naszej branży: linię pakowania automatycznego typ LPA 10 Đ 28 (niektóre modele tej linii służš do pakowania czasopism i ksišżek), której dostawcš jest firma Termopak Henryka Cichonia, automatycznš owijarkę foliš stretch ładunków na paletach Wrapper AAN-D (firmy Polpack Sp. z o.o.), a także paleciak z automatycznš owijarkš palet (produkt firmy G+L Heikaus z Niemiec, którego dystrybutorem jest firma Vipak z Jarocina) oraz przenoœny terminal PDT 8000 Đ skaner firmy Symbol Technologies Inc., którego dystrybutorem jest firma Selmar z Warszawy. Podczas Taropaku wręczono po raz pierwszy medale w konkursie Acanthus Aureus (medale przyznawane za najlepsze rozwišzania architektoniczne i graficzne sprzyjajšce bezpoœredniej komunikacji z klientem oraz pozytywnemu postrzeganiu wizerunku firmy). Wœród dostawców sprzętu poligraficznego na Taropaku znalazła się m.in. firma Bobst Polska, która wystawiała automatycznš wycinarkę SP Evoline 102-E, zakontraktowanš przez warszawski oddział firmy Follak. Stoiska informacyjne przygotowały dwie firmy oferujšce maszyny fleksograficzne i wklęsłodrukowe: Fischer&Krecke i Windmšller&Hšlscher. Na stoisku Ferag Polska prezentowano kilka urzšdzeń pakujšcych firmy Kallfass. Z kolei najnowsze rozwišzania firmy Mosca można było obejrzeć na stoisku jej polskiego przedstawiciela firmy Mospak. Poza tym wœród firm oferujšcych urzšdzenia i materiały dla naszej branży warto wymienić Saueressig Polska (cylindry wklęsłodrukowe i fleksograficzne), Interas-Bis (akcesoria do wykrawania i produkcji wykrojników), Intrex (przemysłowe systemy znakowania firmy Domino), Jowat Polska (kleje introligatorskie), Jurmet (producent maszyn do przetwórstwa folii i papieru, specjalizujšcy się w technice cięcia i nawijania), Kolith (producent urzšdzeń do automatycznego pakowania w folie zwykłe i termokurczliwe; tym razem jednak firma nie prezentowała urzšdzeń, które mogłyby znaleŸć zastosowanie w poligrafii), Pakmar (producent folii termokurczliwych PE i PCV oraz folii stretch), Tesa Đ Beiersdorf-Lechia (producent taœm samoprzylepnych) i Flexofabrik (oferujšca tuleje do naklejania fotopolimerowych form drukowych do drukowania fleksograficznego, tuleje drukowe grawerowane laserowo do druku bezstykowego oraz system usuwania ładunków elektrostatycznych z maszyn). Tegorocznej edycji targów towarzyszyło wiele imprez. Już pierwszego dnia, mimo bardzo słabej frekwencji zwiedzajšcych, rozpoczęły się Dni Krajowej Izby Opakowań zorganizowane przez Krajowš Izbę Opakowań oraz MTP, w ramach których przedstawiły się firmy Đ członkowie Izby i jednostki badawczo-rozwojowe, prezentujšce swoje oferty innowacyjne. W tym samym dniu miały miejsce seminaria i konferencje poœwięcone m.in. znakowaniu etykiet w œwietle wymagań UE, gospodarce odpadami opakowaniowymi w Polsce, problemom kształcenia kadr oraz rynkom wschodnim. W pierwszym dniu targów odbyło się również forum pt. ăOpakowania a ekologia. Recykling Đ moda czy koniecznoœćÓ zorganizowane przez Abrys Sp. z o.o. oraz MTP. W drugim dniu targów przy zdecydowanie większej frekwencji oraz ożywieniu w pawilonach zainaugurowane zostały warsztaty i wystawa ăPakosfera. Opakowanie od A do ZÓ. Organizatorami tej imprezy były wydawnictwo Polski Drukarz Sp. z o.o., Studio DN Design Group i MTP. Warsztatom towarzyszyła wystawa ă30 lat opakowań w PolsceÓ, podczas której zaprezentowano zmiany, jakim podlegał polski przemysł opakowaniowy w cišgu ostatnich lat. O młodych projektantów opakowań zadbał magazyn ăPackaging PolskaÓ. Zaproponował im galerię ăyoung packagingÓ przeznaczonš dla poszukiwaczy nowych form i kształtów opakowań. Opinie na temat tegorocznej edycji Taropaku były bardzo różne i zależne od dni targowych. Pierwszy dzień targów zapowiadał kiepskš imprezę Đ pustki w halach targowych, pesymizm wystawców. Jednak dwa kolejne dni zrekompensowały wszystkim wtorkowy spokój Đ zwiedzajšcych było wielu, a interesy, jak twierdzili wystawcy, niezłe, choć oczywiœcie zależało to od wielu czynników, m.in. od lokalizacji stoiska (wœród wystawców byli tacy, których odwiedziło zaledwie paru klientów Đ cóż, umieszczanie stoisk firm w łšcznikach między częœciami hali nie było najlepszym pomysłem organizatorów). Poligrafika miała swoje stoisko w pawilonie 2 i okazało się ono dobrym miejscem. Odwiedziło nas wielu klientów, którym dziękujemy przy tej okazji za miłe słowa, dotyczšce również wystroju naszego stoiska Đ było to zasługš poznańskiej firmy Inexpo, która nam je wybudowała. MD