Technologia cyfrowa i sitodruk – nowe kierunki
6 gru 2016 14:52

Organizacja Fespa i firma badawcza InfoTrends po raz trzeci przeprowadziły badanie z cyklu „The World Wide Survey”. Było ono prowadzone w lutym i marcu br. wśród respondentów z ponad 30 krajów. Za cel badacze postawili sobie zdobycie ciekawych danych, które posłużą społeczności branżowej, identyfikację biznesowych perspektyw na przyszłość dla przemysłu poligraficznego oraz trendów w sektorach produkcji cyfrowej i sitodrukowej. Starali się przede wszystkim ustalić wskaźnik penetracji technologii cyfrowej wśród dostawców usług druku, przeanalizować najlepsze dla nich możliwości, zmierzyć wielkość produkcji poszczególnych aplikacji i konsumpcję mediów, a także obliczyć wydatki na nowy sprzęt w zależności od typu urządzeń. Profil respondentów W sondażu uczestniczyło 581 respondentów, z czego największą grupę stanowili specjaliści druku cyfrowego (21,9 proc.). 12,2 proc. ankietowanych reprezentowało sektor sitodruku, 11,7 proc. – druk komercyjny. Na kolejnych pozycjach znaleźli się graficy (8,3 proc.) i agencje reklamowe (5,5 proc.). Badani reprezentowali różne segmenty przemysłu poligraficznego, ale wszyscy produkowali aplikacje wielkoformatowe (średnia miesięczna wielkość nakładu wykonywanego przez nich na urządzeniach wielkoformatowych to blisko 2050 m2). Wykres 1 prezentuje procentowy udział wszystkich uczestników sondażu. 54,6 proc. respondentów regularnie produkuje banery, a 53,2 proc. – plakaty. Na trzecim miejscu znaleźli się producenci oznakowań, które wytwarza 49,5 proc. ankietowanych. Do badania przystąpiła nieco mniejsza liczba regularnych producentów POP niż w 2009 r. (spadek z 51,4 proc. do 41,3 proc.), natomiast nieznacznie wzrosła liczba producentów billboardów (do 39,6 proc. z 38,7 proc. w 2009). Grafiki samochodowe produkuje 37,7 proc. badanych, zaś fotografie i kalkomanie – po 35 proc. Grafiki okienne wytwarza 31,4 proc. ankietowanych; wydruki na tekstyliach – 27,7 proc., natomiast backlity – 26,4 proc. respondentów. Wśród uczestników sondażu nieco zwiększyła się ogólna liczba producentów prezentacji (z 22,7 proc. w 2009 r. do 26,1 proc.). Sondaż wskazuje, że w branży wielkoformatowej przeważają małe firmy. Ponad połowa (50,5 proc.) zatrudnia do 10 pracowników, natomiast 62 proc. osiąga rocznie wartość sprzedaży mniejszą niż 1 mln dolarów. Działania marketingowe Najwięcej na działania marketingowe wydają firmy zatrudniające ponad 250 pracowników (4,5 proc. rocznych obrotów). Firmy, w których pracuje do 10 osób (w badaniu wzięło udział 290 takich firm) przeznaczają na ten cel nieco mniej – 3,4 proc. swojego rocznego obrotu. Z sondażu wynika, że respondenci raczej chętnie uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez producentów lub sprzedawców sprzętu. Blisko połowa (46,5 proc.) brała udział w takich przedsięwzięciach i chętnie będzie uczestniczyć ponownie, natomiast 37,8 proc. badanych jeszcze nie miało okazji brać udziału w podobnych szkoleniach, ale wyraża taką chęć na przyszłość. Dochody Okazuje się, że w przypadku 541 respondentów 35,4 proc. ich obecnych dochodów pochodzi z produkcji cyfrowych wydruków wielkoformatowych. 539 badanych uważa, że za dwa lata z tego typu produkcji będzie już pochodziło 43,3 proc. ich dochodów. W kwestii dochodów i w perspektywie dwóch lat największe różnice są widoczne w przypadku firm zatrudniających poniżej 100 pracowników. Małe firmy (zatrudniające do 10 pracowników) spodziewają się, że za dwa lata dochody z cyfrowej produkcji wielkoformatowej zwiększą się z obecnych 36 proc. do 45,5 proc. Firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników są zdania, że odsetek ten zmieni się w ich przypadku z 38,3 proc. na 45,9 proc., natomiast w przedsiębiorstwach, w których pracuje od 50 do 99 osób, odsetek ten wzrośnie z 32,8 proc. do 40,2 proc. Technologie i aplikacje Respondenci zostali także zapytani o technologie, jakie stosują przy produkcji wydruków wielkoformatowych obecnie i jakie zamierzają stosować w perspektywie dwóch lat. W pierwszej trójce znalazły się metody analogowe (odpowiednio 23,9 proc. i 19,7 proc.) oraz technologie inkjetu solwentowego (20,5 proc. i 14,3 proc.) i wodnego (19,2 proc. i 19 proc.). Znaczne różnice widać w przypadku technologii inkjetu ekosolwentowego (obecnie wykorzystuje ją 12,1 proc. respondentów, a za dwa lata zamierza ją stosować 14,4 proc.) oraz inkjetu UV (obecnie 10,9 proc. i 15,9 proc. za dwa lata). Technologię dye-sub inkjet stosuje obecnie 5,9 proc. respondentów i w ciągu dwóch lat ten poziom pozostanie bez zmian. Produkcja z zastosowaniem termotransferu wzrośnie w ciągu dwóch lat z obecnych 3,9 proc. do 4,1 proc.; metodę elekstrostatyczną będzie wykorzystywać za dwa lata 2,1 proc. respondentów (obecnie – 1,8 proc.), zaś produkcja przy wykorzystaniu technologii inkjetu lateksowego wzrośnie w tym czasie z obecnych 1,7 proc. do 5,1 proc. Spośród wszystkich wydruków wielkoformatowych produkowanych przez ankietowanych 84,2 proc. wykonywane jest na materiałach giętkich, natomiast 15,9 proc. – na podłożach sztywnych, zwłaszcza na sztywnym PVC (26,6 proc.), podłożach akrylowych (17,2 proc.), poliwęglanach (10,9 proc.), coroplaście (9,8 proc.), materiałach falistych (9,1 proc.), metalu (6,5 proc.), drewnie (3,5 proc.) i innych (16,4 proc.). Spośród dostępnych na rynku materiałów giętkich respondenci najczęściej drukują na papierze (37,6 proc.), winylu banerowym (22,5 proc.), winylu wrażliwym na nacisk (10,4 proc.), folii (10,2 proc.), tekstyliach (10,1 proc.), canvasie (6,6 proc.) i poliwęglanach (2,6 proc.). W sondażu badani poproszeni zostali również o wskazanie aplikacji, których produkcja wzrasta, spada i pozostaje bez zmian w skali ich ogólnej działalności. Wyniki prezentuje wykres 2. Ankietowani wypowiedzieli się także na temat wolumenu ich produkcji sitodrukowej w 2010 roku. Okazuje się, że jej wielkość wzrośnie w przypadku 24,9 proc. badanych; spadnie dla 36,9 proc., natomiast dla 38,2 proc. – pozostanie na takim samym poziomie. Zakupy Okazuje się, że przy zakupie sprzętu cyfrowego dla respondentów bardzo ważne (dla 49,8 proc.) i ważne (39,9 proc.) są głowice inkjetowe. Wyniki badania wskazują też, że 37,4 proc. respondentów myśli o zakupie nowej maszyny do druku wielkoformatowego w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 33,8 proc. badanych nie jest pewnych swoich planów zakupowych, natomiast 28,8 proc. ankietowanych nie planuje zakupu urządzeń w ciągu najbliższego roku. Z sondażu wynika również, że najwięcej ankietowanych (22,1 proc.) na nowe urządzenia zamierza przeznaczyć 15-37 tys. euro; 21,2 proc. – 7,5-15 tys. euro; 19,7 proc. – mniej niż 7,5 tys. euro; 13 proc. – 37-75 tys. euro i 12,6 proc. – od 75 tys. do 150 tys. euro. Jedynie 0,7 proc. respondentów na ten cel zamierza przeznaczyć 1,5 mln euro lub więcej. Średnio w skali roku badani wydają na media do cyfrowego druku wielkoformatowego ok. 28 tys. dolarów. 17,8 proc. respondentów przeznacza na ten cel od 2,5 tys. do 5 tys. dolarów. 17,6 proc. wydaje na media mniej niż 2,5 tys. dolarów i 17,1 proc. – od 5 tys. do 10 tys. dolarów. Z badania wynika też, że średnie roczne wydatki badanych na tusze wynoszą około 19 tys. USD. 21,3 proc. przeznacza na ten cel 2,5-5 tys. USD; 20 proc. – nie więcej niż 2,5 tys. USD; 18,2 proc. wydaje 5-10 tys. USD, natomiast 13,2 proc. – od 10 tys. do 20 tys. USD. 4,3 proc. ankietowanych przeznacza na tusze 50-100 tys. USD. W sondażu badani zostali również zapytani, jak w ciągu najbliższych 12 miesięcy będą się kształtować ich wydatki na media i materiały eksploatacyjne do cyfrowego druku wielkoformatowego. Ponad połowa (54,4 proc.) stwierdziła, że ich wydatki na ten cel wzrosną; 36,2 proc. badanych nie zamierza ani zwiększać, ani obniżać swoich wydatków, natomiast 9,4 proc. ankietowanych zamierza przeznaczyć mniej na ten cel. Z przeprowadzonego badania wynika, że respondenci najczęściej rozpatrują zakup maszyny wykorzystującej technologię ink-jetową UV (23,3 proc.). 13,4 proc. badanych myśli o nabyciu urządzenia wyposażonego w technologię inkjetu ekosolwentowego, a 10,5 proc. – inkjetu lateksowego. Wykres 3 prezentuje zamiary zakupowe ankietowanych. Najważniejsza cecha maszyny, na jaką zwracają uwagę badani podczas zakupów, to szybkość drukowania (dla 45,9 proc.). 33,8 proc. respondentów jest zainteresowanych głównie możliwością bezpośredniego drukowania na niepowlekanych materiałach, natomiast 32,4 proc. – możliwością bezpośredniego druku na sztywnych podłożach. Na funkcje specjalne (np. druk kolorem białym lub lakierowanie UV) zwraca uwagę 30,9 proc. badanych. Niewiele mniej (30 proc.) ankietowanych interesuje większa wydajność. Dla 23 proc. badanych ważna jest większa liczba barw, natomiast dla 19 proc. – możliwość druku zmiennych danych. Trendy i prognozy na przyszłość Podczas badania respondentów poproszono również o wskazanie ich podejścia do przyszłości całego przemysłu poligraficznego oraz własnego biznesu. Okazuje się, że ankietowani mniej optymistycznie widzą przyszłe losy branży, a z większym optymizmem postrzegają przyszłość swojej własnej firmy. Podobnie odpowiadali uczestnicy sondażu w ubiegłych latach. Wśród najważniejszych oczekiwań ze strony klientów respondenci wymieniali zapotrzebowanie na skrócenie czasu wykonywania zleceń (wskazało tak 81,5 proc. badanych). Na drugim miejscu znalazło się zapotrzebowanie na wykonywanie zleceń „dokładnie na czas” (69,8 proc. ankietowanych zauważa ten trend wśród swoich klientów), a na trzecim – zapotrzebowanie na mniejsze nakłady (spostrzega je 67,4 proc. badanych). Na następnych miejscach znalazły się m.in.: zapotrzebowanie na dostawy w konkretne miejsce (58,4 proc.), większa personalizacja (52 proc.), możliwość zamawiania przez Internet/web-to-print (49,8 proc.) i kompleksowa logistyka (45,8 proc.). Jednym z głównych trendów wśród respondentów jest rozwijanie gamy produkowanych aplikacji, co ma umożliwić wchodzenie na nowe rynki. Ponad połowa ankietowanych (50,5 proc.) wiąże sukces druku wielkoformatowego w przyszłości z drukiem cyfrowym. Dla 24,2 proc. badanych sukces branży wielkoformatowej będzie powiązany z technologią hybrydową, a dla 22,2 proc. – z dostawcami usług druku, którzy będą mogli oferować ciekawe rozwiązania sektorowi marketingu. Jedynie 3,1 proc. ankietowanych wiąże przyszłość druku wielkoformatowego z technologią sitodrukową. 30 proc. badanych uważa, że live media i systemy reklamowe w postaci ekranów LCD zaczną wpływać na rynek wielkoformatowy za 2-5 lat. 26 proc. badanych sądzi, że tego typu formy reklamy już oddziałują na branżę wielkiego formatu, natomiast 16 proc. nie uważa, żeby live media i ekrany LCD kiedykolwiek mogły wpływać na rynek wielkoformatowy. Podsumowanie Wartość globalnego rynku druku cyfrowego i sitodruku wynosi ponad 50 mld euro. W 2009 roku przemysł poligraficzny charakteryzował się znacznymi cięciami cen i ograniczaniem wydatków. Jednak rynek wielkoformatowy pozostaje dynamiczny i cechuje się dużą konkurencją w zakresie sektorów, procesów i technologii, np. druk kontra wyświetlacze i ekrany czy technologia analogowa kontra druk cyfrowy. Wśród uczestników rynku raczej panuje optymizm – ludzie wierzą w siłę druku cyfrowego. Blisko 40 proc. badanych myśli o zakupie nowego sprzętu, a ponad połowa zamierza wydać więcej na media i materiały eksploatacyjne do druku wielkoformatowego. Technologiami, których znaczenie w przyszłości będzie wzrastać, są technologie UV, ekosolwentowe i lateksowe. Na podstawie raportu „The World Wide Survey” opracowała DA

error: Kopiowanie zabronione!
cript>