Technologia farb i lakierów UV – część III
6 gru 2016 15:00

Badania przeprowadzone przez Allied Market Research wykazały w następnych pięciu latach 15 proc. wzrost sprzedaży farb i lakierów utrwalanych z zastosowaniem energii promieniowania elektromagnetycznego. Główna część tego wzrostu wynika z wprowadzenia na rynek nowych farb i lakierów dla przemysłu poligraficznego. Dotyczy to wszystkich istotnych z komercyjnego punktu widzenia rynków Europy, USA i Azji. Niektórzy producenci maszyn offsetowych zrezygnowali również z ich wyposażenia w mieszadła w kałamarzach farbowych. Ograniczenia związane z cechami płynięcia farb offsetowych UV znane były już dla produktów standardowych. Minęło kilka lat od momentu wdrożenia tej technologii do sprzedaży. Był to okres dynamicznego jej rozwoju do postaci dobrze działającego produktu. Modyfikowano konstrukcję maszyn drukujących i farb o wysokiej reaktywności w celu spełnienia wszelkich wymagań jakościowych oraz warunków produkcji. Dzięki temu stworzono efektywnie działające rozwiązanie dla drukarzy, które stanowi jakościową i ekonomiczną alternatywę dla offsetowych farb konwencjonalnych. Zastosowanie domieszkowanych i zimnych systemów UV w połączeniu z farbami i lakierami o wysokiej reaktywności ma następujące zalety: n Natychmiastowe utrwalenie farb i lakierów UV. Dzięki połączeniu wysokiej mocy względnej lamp w obszarach UV – A i UV – B oraz odpowiedniej jakości fotoinicjatorów, stopień utrwalenia farb dla tej technologii jest wyższy w stosunku do produktów standardowych UV. n Możliwość natychmiastowej obróbki druków ze względu na bardzo wysoką odporność na ścieranie i karbonizację. Jakość tych parametrów przewyższa znacznie wyniki osiągane z zastosowaniem farb konwencjonalnych i standardowych UV. Dzięki temu możliwe jest znaczne skrócenie czasu realizacji zamówień, ze względu na wyeliminowanie procesu kondycjonowania zadrukowanych arkuszy w stosie. n Wyeliminowanie powierzchni produkcyjnej koniecznej do kondycjonowania druków. n Szerokie spektrum możliwości uszlachetniania inline. Dostępna jest szeroka gama lakierów do drukowania z kałamarza farbowego oraz aplikacji z wieży lakierującej. n Brak konieczności napylania arkuszy za pomocą proszku bez względu na rodzaj zastosowanego podłoża drukowego. n Nie ma zmian kolorów nadrukowanych farb na wsiąkliwe podłoża drukowe. Jest to cechą charakterystyczną dla farb konwencjonalnych. n Wysoka zgodność farb skalowych z normą ISO dla technologii drukowania offsetowego. n Minimalna ilość makulatury nawet podczas drukowania bez alkoholu izopropylowego. n Możliwość zadrukowywania i natychmiastowej obróbki druków wykonanych na trudnych podłożach niewsiąkliwych. Dotyczy to również nakładów realizowanych na obu stronach szerokiej gamy materiałów. n Zdecydowanie niższe obciążenie termiczne podłoży drukowych. Wzrost temperatury wynosi maksymalnie 5°C. W przypadku systemów konwencjonalnych wartość tego parametru przewyższa 20°C. n Brak emisji szkodliwego ozonu. Zjawisko to jest charakterystyczne dla standardowych systemów UV. n Redukcja emisji CO2 do poziomu 25 proc. wartości charakterystycznej dla systemów konwencjonalnych. n Niemal trzykrotnie niższa konsumpcja energii elektrycznej w stosunku do systemów konwencjonalnych oraz czterokrotnie niższa w porównaniu do standardowych systemów UV. Kalkulacja dotyczy realizacji tego samego motywu z zastosowaniem lakieru dyspersyjnego w przypadku farb konwencjonalnych i lakieru UV w przypadku standardowych i domieszkowanych systemów UV. Należy podkreślić, że realizacja nakładu z wykorzystaniem farb skalowych, koloru specjalnego i lakieru UV może być realizowana w przypadku lamp domieszkowanych żelazem z zastosowaniem jednej suszarki UV o mocy 160 Watt /cm. Jest to wynik nieosiągalny dla standardowych systemów UV. cdn. Artykuł sponsorowany