Technologia farb i lakierów UV – część VI
3 lut 2017 13:39

Badania przeprowadzone przez Allied Market Research wykazały w następnych pięciu latach 15 proc. wzrost sprzedaży farb i lakierów utrwalanych z zastosowaniem energii promieniowania elektromagnetycznego. Główna część tego wzrostu wynika z wprowadzenia na rynek nowych farb i lakierów dla przemysłu poligraficznego. Dotyczy to wszystkich istotnych z komercyjnego punktu widzenia rynków Europy, USA i Azji. 

Diody LED charakteryzują jednak dodatkowe i następujące zalety w stosunku do standardowych oraz zimnych systemów domieszkowanych UV:

- Bardzo kompaktowa budowa suszarek i urządzeń zasilających. Zapewnia to możliwość instalacji tych urządzeń w wielu modelach maszyn drukujących i nie zwiększa w istotny sposób powierzchni roboczej.

- Zdecydowanie niższa moc robocza oraz wyższa wydajność działania. Konsumpcja energii elektrycznej systemów LED – UV jest nawet dziesięć razy mniejsza w stosunku do standardowych systemów suszarek UV. 

- Praca w systemie „start/stop” bez etapów przejściowych po wyłączeniu i uruchomieniu. Możliwość pracy cyklicznej, co wpływa korzystnie na poziom zużycia energii elektrycznej. 

- W przypadku zmiany formatów możliwe jest wyłączenie lub włączenie zespołów diod.

- Stała dawka promieniowania w zalecanym czasookresie wykorzystania diod.

- Wysoka żywotność wynosząca 20 000 godzin pracy.

- Metale ciężkie nie są stosowane w budowie tych emiterów promieniowania.

Do niewielu wad systemów diod LED – UV zaliczyć należy:

- Konieczność zastosowania specjalnych fotoinicjatorów, ponieważ standardowe nie absorbują światła w tym zakresie.

- Farby i lakiery LED – UV działają najlepiej wyłącznie w zakresie emisji światła tych urządzeń. 

- Technologia ta przeznaczona jest w chwili obecnej wyłącznie dla drukowania akcydensów i nie ma bezpiecznych rozwiązań dla opakowań środków spożywczych.

- Dostępność materiałów półprzewodników jest ograniczona, choć sytuacja w tym zakresie uległa poprawie na przestrzeni dwóch ostatnich lat.

- Wysokie ceny farb LED – UV. Ich koszty są o około 30 proc. wyższe w stosunku do standardowych produktów UV. 

- Wysoka cena lakierów LED – UV. Obecny poziom kosztów tych produktów eliminuje je z masowej produkcji.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich komponentów farb i lakierów UV proces ich fotopolimeryzacji odbywa się w ułamku sekundy. Dzięki temu bezpośrednio po ich nadrukowaniu na powierzchnię wsiąkliwych lub niechłonnych podłoży drukowych otrzymuje się utrwalony motyw drukowanego obrazu, który charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie. 

Proces utrwalania z zastosowaniem diod LED – UV jest nie tylko tańszy, lecz zapewnia również wygenerowanie oszczędności wynikających z mniejszej konsumpcji energii oraz zapewnia większe bezpieczeństwo pracy w stosunku do standardowych systemów UV.

Systemy farb i lakierów o wysokiej reaktywności zaprojektowane zostały początkowo dla segmentu akcydensów. Stały rozwój tych technologii oraz doświadczenia drukarzy wynikające z ich wykorzystania w praktyce produkcyjnej wykazały, że mogą być one stosowane również w innych obszarach produkcji poligraficznej. Dzięki połączeniu w maszynach drukujących technologii zimnych lamp domieszkowanych, LED – UV oraz standardowych systemów UV możliwe jest produkowanie wysokojakościowych opakowań lub etykiet IML. Pozwala to również zoptymalizować koszty produkcji przez zastosowanie produktów o właściwej jakości i cenie.

W roku 2016 zaprezentowane zostały nowatorskie rozwiązania w obszarze suszarek LED – UV. W chwili obecnej poddawane są one intensywnej weryfikacji praktycznej. Mogą one stanowić nowy rozdział w historii rozwoju tej technologii. Nowe rozwiązania suszarek LED – UV wymagają zmiany filozofii budowy farb i lakierów dla tej technologii. Może spowodować to dalszy przyrost sprzedaży produktów w tym obszarze i spadek produkcji z zastosowaniem technologii konwencjonalnej. 

W roku 2015 hubergroup podjęło decyzję o relokacji produkcji i rozwoju systemów utrwalanych za pomocą energii promieniowania elektromagnetycznego z Monachium do Szwajcarii. Ostatnie dwa lata pokazały, że hubergroup może w ten sposób skutecznie uczestniczyć w rozwoju produktów z tego obszaru. 

Zaprezentowane podczas targów drupa 2016 nowej generacji farby i lakiery NewV są innowacyjną propozycją produktów, których jakość dostosowano do dzisiejszych wymogów rynku poligraficznego oraz funkcjonujących technologii utrwalania. hubergroup opracował i dostarczył na rynek farby i lakiery dla zimnych lamp domieszkowanych i LED – UV, które charakteryzują się znakomitymi cechami drukowności oraz wysoką reaktywnością. Umożliwia to generowanie oszczędności wynikających z:

- zastosowania systemów lamp lub diod do ich utrwalania,

- niewielkiej energii promieniowania stosowanego do ich fotopolimeryzacji,

- braku konieczności montowania urządzeń odprowadzających ze środowiska pracy gazy (np. ozon),

- eliminacji systemów chłodzących podłoże drukowe i chroniących przed nadmiernym obciążeniem termicznym,

- redukcji ilości makulatury ze względu na natychmiastowe i odpowiednie utrwalenie na podłożu drukowym.

Połączenie kompetentnego serwisu technicznego ze stabilną jakością oraz z nowymi produktami wysokiej jakości w tym obszarze pozwala sprostać nowym wymaganiom rynku. Globalna sieć dystrybucji, zautomatyzowana produkcja, kompetentny serwis techniczny oraz pełna integralność ze starszymi generacjami produktów umożliwia skuteczny rozwój wyrafinowanych systemów farb i lakierów. Dzięki temu hubergroup staje się integralnym elementem łączącym swoich klientów z dostawcą jako partnerem w biznesie.

Marcin Marchewka

Artukuł sponsorowany

error: Kopiowanie zabronione!
cript>