Technologia hybrydowa
6 gru 2016 14:43

Już przed ponad rokiem poligrafowie, którym udało się zdobyć œcienny wieloplanszowy kalendarz KBA na 2002 rok, przedstawiajšcy historyczne modele osobowych samochodów Mercedes, zauważyli z pewnoœciš wysoki połysk lakieru UV położonego na ilustracjach. Uważni obserwatorzy dostrzegli również, że nie wszystkie miejsca na stronie kalendarza miały połysk; niektóre były matowe. To nic nowego, na pewno lakier UV został położony z płyty fotopolimerowej odpowiednio wyciętej lub wytrawionej Đ pomyœleli. A jednak nie mieli racji. Kalendarz ten, podobnie zresztš jak i poprzedni na rok 2001, został wydrukowany i polakierowany na pięciokolorowej offsetowej maszynie arkuszowej z wieżš lakierujšcš typu KBA Rapida 105 w jednym przelocie, przy czym w wieży lakierujšcej nałożono lakier UV na całš powierzchnię. Kalendarze te nie zostały również wydrukowane w technologii UV Đ wyjaœniam uprzedzajšc nasuwajšce się automatycznie myœli drukarzy znajšcych dostępne dotychczas metody drukowania. Do wykonania tych kalendarzy zastosowano nowš technologię drukowania, tzw. hybrydowš, którš testowano w KBA od 1998 roku. Technologia ta wkrótce stała się jednym ze szlagierów KBA, podobnie jak nieco wczeœniej bezpoœredni zadruk tektury mikrofalistej. Czym jest technologia hybrydowa? Technologia ta polega na zastosowaniu farb nowego typu, tzw. hybrydowych (bliŸniaczych), oraz na odpowiednim uzupełnieniu wyposażenia offsetowej maszyny arkuszowej. Mówišc lapidarnie, farba hybrydowa jest mieszaninš konwencjonalnej farby offsetowej (w ok. 75%) z farbš UV (ok. 25%). Farby hybrydowe wysychajš pod wpływem promieniowania nadfioletowego. Na tak przygotowanš powierzchnię możemy nałożyć w jednym przelocie lakier UV. Dysponujemy dziœ już wystarczajšcym doœwiadczeniem, by podkreœlić zalety technologii hybrydowej: Ľ Lakier UV błyszczšcy lub matowy może być nałożony w jednym przelocie. Do tego celu wystarczy arkuszowa maszyna offsetowa z jednš wieżš lakierujšcš. Jednoczesne lakierowanie UV jest też możliwe w technologii klasycznej, wymaga jednak maszyny posiadajšcej dwie wieże lakierujšce, pomiędzy którymi trzeba zainstalować dwie suszarki poœrednie. Ľ Lakier UV położony na farby hybrydowe utrzymuje stale wysoki połysk. Nie obserwujemy tu zjawiska występujšcego z reguły przy lakierowaniu lakierem UV zwykłych farb offsetowych w maszynie z dwiema wieżami lakierujšcymi, kiedy wysoki w chwili położenia połysk lakieru UV ulega po kilku dniach znacznemu obniżeniu, nawet o kilkanaœcie punktów połysku. Ľ Najczęœciej porównuje się maszynę hybrydowš do maszyny z dwiema wieżami, z których pierwsza służy do nakładania lakieru podkładowego (tzw. primera), druga zaœ do pokrywania arkusza lakierem UV. Jednak jakoœć powłoki lakieru UV nałożonego w maszynie hybrydowej jest znacznie wyższa. Ale nie jest to jedyna zaleta technologii hybrydowej, jest jeszcze kilka innych ważnych argumentów, które warto wzišć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zakupie nowej offsetowej maszyny arkuszowej: Ľ Maszyna hybrydowa, umożliwiajšca uzyskanie efektów jakoœciowych przewyższajšcych możliwoœci maszyny z dwiema wieżami, jest znacznie krótsza, a więc i tańsza. W maszynie hybrydowej zbędne stajš się druga wieża lakierujšca i dwie suszarki poœrednie pomiędzy wieżami. Ľ Zużycie energii elektrycznej w maszynie hybrydowej jest znacznie niższe niż w porównywalnej maszynie z dwiema wieżami. Zbędny staje się również lakier podkładowy (primer). Ľ Farby hybrydowe, oprócz triadowych, dostępne sš obecnie we wszystkich odcieniach pantonowych. Można kupić także farby œwiecšce (fluoryzujšce). Ľ Niezwykle łatwo możemy uzyskać w technologii hybrydowej efekt wybiórczego lakierowania. Do tego celu potrzebny jest jeden dodatkowy zespół drukujšcy. W zespole tym zadrukowujemy lakierem offsetowym wszystkie te miejsca, które majš pozostać matowe. Następnie w wieży lakierniczej nanosimy lakier UV na całš powierzchnię. W miejscach pokrytych uprzednio lakierem offsetowym lakier UV łšczy się z nim i nie osišga właœciwego mu połysku. Tak rozgraniczamy w praktyce elementy matowe na arkuszu i błyszczšce, a ponieważ nanieœliœmy lakier offsetowy z płyty, mamy zagwarantowane dokładne pasowanie, jak przy drukowaniu. Ľ Zbędne stajš się w technologii wybiórczego lakierowania drogie płyty fotopolimerowe, których obróbkę zlecać trzeba z reguły wyspecjalizowanym zakładom kooperujšcym. Technologia hybrydowa szybko się rozprzestrzenia. Już w sierpniu 2002 r. koncern KBA dysponował listš 32 maszyn zainstalowanych na całym œwiecie. Na liœcie tej znajdujš się maszyny w formatach B2, B1, A0, B0 i większe. Pierwsze w Polsce maszyny hybrydowe zostanš uruchomione w bieżšcym roku. Wprowadzanie technologii drukowania farbami hybrydowymi nie przeszkadza, aby ta sama maszyna wykorzystywana była do drukowania farbami konwencjonalnymi. Maszynę trzeba jedynie umyć. Stosujšc technologię drukowania farbami UV musimy mieć wałki wykonane ze specjalnej mieszanki gumowej tylko do farb UV lub z mieszanki uniwersalnej, co jest rozwišzaniem kompromisowym. Tymczasem w technologii hybrydowej używa się wałków ze zwykłej mieszanki gumowej, identycznych jak w klasycznym offsecie. Nie muszę podkreœlać, że fakt ten jest szczególnie korzystny w poczštkowym stadium wprowadzania technologii hybrydowej. We wrzeœniu 2002 koncern KBA zorganizował w Radebeul koło Drezna pod szyldem OKTOBERFEST 2002 prezentacje druku hybrydowego, w których wzięło udział ponad 700 osób, w tym 70 z Polski. Impreza ta była dobrš okazjš do zaprezentowania szerokiemu gremium drukarzy nowej, niezwykle interesujšcej technologii drukowania. Artykuł sponsorowany

error: Kopiowanie zabronione!
cript>