Technologia PDF Agfy dla ăGazety WyborczejÓ
6 gru 2016 14:43

ăGazeta WyborczaÓ przeszła na technologię PDF, instalujšc w swoich drukarniach w Warszawie, Tychach i Pile RIPy Agfy: Apogee PDF RIP Series2, v. 2.0, a we wszystkich lokalnych redakcjach RIPy prooferowe Agfy: Apogee PDF Proofer RIP Series2 v. 2.0. Decyzję o przejœciu na technologię PDF ăGazeta WyborczaÓ podjęła przede wszystkim ze względu na potrzebę zwiększenia szybkoœci transmisji danych po łšczach WAN z oddziałów do drukarń. Przy 19 lokalnych oddziałach i drukarniach szybkoœć transmisji danych jest sprawš kluczowš. Pliki PDF dzięki objętoœci mniejszej niż pliki postscriptowe zapewniajš szybkš i niezakłóconš transmisję oraz znacznie mniej obcišżajš zasoby dyskowe. Kolejnš przesłankš do przejœcia na technologię PDF i zakupu RIPów Agfy była możliwoœć korzystania z preflightingu, czyli weryfikacji pracy przed dalszymi etapami produkcji. Pliki PDF umożliwiajš ingerencję w ich zawartoœć, co w przypadku plików postscriptowych jest niemożliwe. Dodatkowš zaletš technologii PDF jest możliwoœć archiwizacji poszczególnych numerów ăGazetyÓ w formie cyfrowej. Dla ăGazetyÓ ważne jest również to, że zarówno Dział Archiwum, jak i poszczególni redaktorzy majš wglšd do numerów lokalnych od razu po ich powstaniu, ponieważ pliki umieszczane sš w Intranecie. Przy korzystaniu z technologii postscriptowej numery lokalne dostępne były dopiero w gotowej wersji papierowej. ăGazeta WyborczaÓ naœwietlana jest na naœwietlarkach Agfa Avantra 25 XT i SelectSet 5000; dobre doœwiadczenia drukarń ăGazetyÓ w korzystaniu z tych urzšdzeń oaz staranne testy przeprowadzone przez ăGazetęÓ sprawiły, że zdecydowano kontynuować współpracę z Agfš. Pracownicy wszystkich trzech drukarń odbyli gruntowne szkolenie z dziedziny obsługi RIPów, zorganizowane przez Centrum Szkoleń i Prezentacji Agfy. Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa