Technologia się zmienia – książka pozostaje
6 gru 2016 14:59

Federacja INTERGRAF od kilku lat organizuje cykliczne konferencje dla introligatorów oraz podmiotów zajmujących się wykańczaniem druku. Tym razem w dniach 28-29 września br. po raz pierwszy miały miejsce strategiczne warsztaty Europejskiej Federacji dla Druku oraz Cyfrowej Komunikacji INTERGRAF, które odbyły się w pobliżu Monachium w Niemczech. Grupą docelową warsztatów była kadra zarządzająca drukarń dziełowych, a tematem przewodnim spotkania był dyskurs dotyczący przyszłości książki drukowanej. Wspomniany INTERGRAF jest organizacją reprezentującą szeroko rozumiane interesy przemysłu graficznego w Europie, zrzeszającą 22 federacje z 20 krajów. INTERGRAF współpracuje z europejskimi instytucjami w celu promocji, ochrony oraz zwiększania konkurencyjności sektora poprzez lobbing, współpracę i przepływ informacji. W celu lepszego nakreślenia obecnej sytuacji INTERGRAF poprosił konsultantów Smithers Pira, organizacji działającej czynnie od 1930 roku, o przedstawienie obecnej sytuacji na rynku książki oraz trendów zmian w najbliższych latach. Uczestnicy spotkania otrzymali przed jego rozpoczęciem materiały, na bazie których prowadzone były warsztaty. Znalazły się w nich informacje dotyczące zarówno klasycznej książki, jej elektronicznego odpowiednika, czyli e-booka, jak i możliwości, jakie stwarza technika druku cyfrowego. Pomimo ogólnie pojawiającej się tezy, że druk książki zmierza w stronę swojego końca, wśród uczestników warsztatów można było zauważyć również zachowania pozytywne, które zostały przedstawione jako „realny optymizm”. Na spotkaniu zaprezentowano dane, wg których tradycyjny rynek książki faktycznie ulega zmniejszeniu, ale jego miejsce zajmują nowe technologie wytwarzania książek. Pokazano, iż corocznie zostaje wydanych około 500 000 nowych tytułów, przy czym konieczne jest zwrócenie uwagi, że ich nakłady faktycznie ulegają stopniowemu zmniejszeniu. Na podstawie przedstawionych wykresów zapowiedziano zmniejszenie zużycia papieru o ok. 36 proc. w ciągu dwóch następnych lat. Szacuje się, że w tym samym okresie liczba zleceń wykonanych przy zastosowaniu druku cyfrowego ulegnie podwojeniu do wartości 5,1 proc., co przełoży się na wzrost przychodów wydawców z tego segmentu rynku z obecnych 30 proc. do szacunkowych 49,4 proc. Podczas spotkania została wykonana analiza SWOT dla rynku książki, której mocne/słabe strony (strenghts/weakneses) w stosunku do szans/zagrożeń (opportunities/threats) pokazują dwie strony medalu. Dla przykładu: mocne strony znajomości technologii kontrastują z kosztem inwestycji. Beatrice Klose – sekretarz generalny INTERGRAF oznajmiła, że wnioski z przedstawionego raportu oraz dodatkowo wykonanej analizy SWOT wskazują na zmianę poprzez spadek ilości zamówień wysokonakładowych na rzecz niskonakładowej produkcji wykonywanej w technologii druku cyfrowego. Wspomniana zmiana nie oznacza jednak wyłącznie zmniejszenia, gdyż potencjał tkwiący w możliwościach, jakie niesie za sobą technologia druku cyfrowego, nie jest jeszcze do końca wyczerpany i może w przyszłości stanowić korzyść dla wydawców oraz drukarzy. Część możliwości współpracy w ramach organizacji INTERGRAF dotyczyła również wizyt w wydawnictwie C.H. Beck, które jest właścicielem drukarni oraz w Europejskim Centrum Demonstracyjnym firmy Canon. Wśród zaproszonych gości byli także przedstawiciele niemieckiego potentata z sektora opraw – firmy Kolbus, którzy zaprezentowali nowoczesne maszyny i urządzenia do oprawy druków wysoko- i niskonakładowych. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele 11 krajów europejskich, w większości członkowie organizacji INTERGRAF, przy czym czynny udział wzięli również zaproszeni goście z Polski i Turcji, którzy promują czynne obserwowanie rynku w swoich krajach. Gośćmi z Polski byli dr hab. inż. Georgij Petriaszwili z Instytutu Mechaniki i Poligrafii Politechniki Warszawskiej oraz Andrzej Janicki – prezes i właściciel Drukarni Wydawniczej im. W.L. Anczyca SA, najstarszej drukarni dziełowej w Polsce mieszczącej się w Krakowie. Podsumowując, spotkanie organizacji INTERGRAF zaznaczyło pozytywne rozszerzenie poprzednich konferencji introligatorskich o dziedzinę druku cyfrowego. Pokazało również, że produkcja książek jest i nadal będzie obecna, natomiast chcąc pozostać liderem w swojej branży należy bacznie się przyglądać zmieniającym się potrzebom rynku oraz na bieżąco je analizować modernizując park maszynowy na podstawie panujących trendów. Już zapowiedziano kolejną edycję spotkania INTERGRAF planowaną na rok 2016.