Technologia UV w CCS druk
6 gru 2016 14:43

CCS Druk to firma œwiadczšca od kilku lat usługi w zakresie szybkiego druku w technologii cyfrowej. Jej główna siedziba mieœci się w Poznaniu, ale duże zapotrzebowanie rynku na tego rodzaju usługi przyczyniło się do otwarcia przed dwoma laty oddziału w Warszawie. Niedługo potem na naszych łamach opublikowaliœmy wywiad z właœcicielem przedsiębiorstwa Michałem Czaczkš. Po ponad roku w firmie CCS Druk przyszła pora na kolejne inwestycje. Jak się bowiem okazuje, coraz częœciej rynek wymaga kolorowych druków na różnych podłożach, co wišże się ze stosowaniem specjalnych materiałów eksploatacyjnych i maszyn ze specjalnym wyposażeniem. W warszawskim oddziale CCS Druk rozmawiamy na ten temat z szefem stołecznej filii Đ Krzysztofem Gałkš. Po uruchomieniu oddziału w Warszawie do dotychczasowej oferty druku cyfrowego na urzšdzeniach firmy Xerox: DocuColor 2045 i DocuTech 6135 w niedługim czasie dołšczyliœmy offsetowy druk bezwodny w technologii DI. Maszyna czterokolorowa Adast Dominant 745-4DI jest wyposażona w urzšdzenia do bezpoœredniego przenoszenia obrazu formy drukowej z komputera na formę drukowš. Technologia offsetu bezwodnego i specjalne farby umożliwiały drukowanie na podłożach z tworzyw sztucznych. Jednak wydrukowany nakład nie mógł być natychmiast poddany dalszej obróbce (np. szyciu lub krojeniu), ponieważ druki musiały schnšć ok. doby, aby farba została utrwalona na powierzchni arkuszy. Podstawš naszego działania jest szybkoœć i jakoœć, a oczekiwanie na wyschnięcie druków uważamy za stratę czasu. Aby rozwišzać te problemy, w centrum naszych zainteresowań pojawiła się technologia UV Đ informuje Krzysztof Gałka. W tym celu drukarnia CCS zwróciła się do polskiej firmy Mikon produkujšcej od ponad 10 lat przystawki UV i elementy suszšce do wbudowania po ostatnim zespole drukujšcym. W maszynie Dominant 745 DI został zainstalowany segment z trzema lampami UV o maksymalnej mocy 120 W. Wydajnoœć suszarki jest na tyle wysoka, że umożliwia drukowanie z prędkoœciš 7000 arkuszy/h. Teraz będziemy mogli naszym klientom zaoferować nie tylko krótkie terminy, ale również wysokš jakoœć przy zadrukowywaniu nietypowych podłoży, np. kart plastikowych, w technice offsetowej. Ufam, że dzięki zainstalowaniu układu UV w pracujšcej u nas maszynie DI będziemy bardzo konkurencyjni w stosunku do sitodruku, w której to technice wykonuje się wiele prac na podłożach niewsiškliwych. Jesteœmy bowiem przekonani, że w drukowaniu offsetowym uzyskuje się jakoœć nieporównywalnie wyższš Đ podkreœla Krzysztof Gałka. Moc suszarki jest regulowana w zakresie 50, 80 i 120 W; wykorzystujemy jš też Đ oczywiœcie tylko przy małej mocy Đ do zadrukowywania papierów. Połšczenie offsetu bezwodnego z suszeniem UV znacznie podwyższa jakoœć oraz umożliwia nam natychmiastowš obróbkę wydrukowanych arkuszy. Dzięki temu znacznie skróciliœmy czas zlecenia przy zamówieniach wykonywanych na nietypowych podłożach Đ mówi z zadowoleniem Krzysztof Gałka. Szef warszawskiej filii CCS Druk informuje również o bardzo szerokim profilu usług œwiadczonych przez firmę, który obejmuje opracowanie graficzne i drukowanie od wizytówek do prospektów i broszur w nakładach od 100 egz. do kilkunastu tysięcy; klientami drukarni w przeważajšcej częœci sš agencje reklamowe. Kończšc spotkanie Krzysztof Gałka mówi: Nasza firma systematycznie obserwuje rynek Đ staramy się wprowadzać nowe technologie, wychodzšc naprzeciw oczekiwaniom klientów. Mamy nadzieję, że zastosowanie przez nas suszenia w trybie UV będzie kolejnym krokiem naprzód w rozwoju firmy. AO

error: Kopiowanie zabronione!
cript>