Teraz Konica!
6 gru 2016 14:43

Do znanych już na naszym rynku systemów kolorowego druku cyfrowego dołšczył nowy. 27 stycznia podczas konferencji prasowej w warszawskim hotelu Holiday Inn firma Kserkop Đ dystrybutor produktów marki Konica Đ przedstawiła nowoœć: urzšdzenie Konica 8050 z RIPem Fiery IP-901. Jego zastosowanie to druk ksišżek i okładek do ksišżek, wydruki próbne, druki personalizowane czarno-białe i w kolorze, z prędkoœciš 51 stron A4/min, na podłożach o maks. gramaturze 256 g/m2 w formacie do A3+, przy rozdzielczoœci 600 x 600 dpi. Do drukowania stosowany jest nowy polimeryzowany toner firmy Konica. Wyposażenie umożliwia m.in. zszywanie i tworzenie broszur; opcjonalnie może być uzupełnione o podajnik okładek, dodatkowy zestaw dziurkujšcy oraz gilotynę. Lesław Janarek, prezes zarzšdu Kserkop, przedstawił krótko firmę, która działa na rynku od 1987 r. i zajmuje się technikš biurowš. Jej działalnoœć obejmowała poczštkowo głównie południe Polski, ponieważ siedzibš firmy jest Kraków. Od roku 2000 Kserkop jest jednym z dwóch dystrybutorów urzšdzeń Konica na terenie Polski. W zwišzku z pojawieniem się w ofercie firmy nowych produktów rozszerzył on swojš działalnoœć handlowš i serwisowš na teren całego kraju (m.in. Wrocław, Lublin, Gdańsk, Białystok, Warszawa) dzięki współpracy z kilkunastoma partnerami. Obecnie Kserkop koncentruje się przede wszystkim na rozwišzaniach systemowych, których odbiorcami sš drukarnie, wydawnictwa oraz instytucje finansowe. Kilka miesięcy temu firma uruchomiła w Krakowie własnš drukarnię cyfrowš, œwiadczšcš usługi w dziedzinie nisko- i œrednionakładowych wydawnictw. Marek Piechota, menedżer ds. druku cyfrowego, podkreœlał zalety urzšdzeń Koniki, których eksploatacja przy porównywalnej jakoœci jest niższa o ok. 30% od urzšdzeń konkurencyjnych firm. Tańsze sš również usługi druku. Prezentowany podczas konferencji system 8050 już od kilku tygodni pracuje w warszawskiej Drukarni Cyfrowej SOWA, dotychczas specjalizujšcej się w cyfrowym druku czarno-białym, obecnie poszerzajšcej zakres swoich usług o drukowanie w kolorze. Jest to pierwsza instalacja tego urzšdzenia w naszym kraju. W Polsce działa już natomiast kilkanaœcie urzšdzeń Konica 7085 do cyfrowego druku czarno-białego; jedno z nich firma Kserkop przedstawiła dziennikarzom na konferencji. Zostało ono również zakupione przez drukarnię SOWA. Jak widać, nowy gracz na naszym rynku druku cyfrowego, choć wkracza na niego stosunkowo póŸno, stara się szybko to opóŸnienie nadrobić. IZ