Toccata Cup Đ Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Drukarzy
6 gru 2016 14:42

Europapier we współpracy z UPM-Kymmene już po raz trzeci zorganizował halowy Turniej Piłki Nożnej pod nazwš Toccata Cup. Do tegorocznej edycji turnieju zgłosiły swój udział drużyny z 21 drukarń z całej Polski. Rozgrywki regionalne odbyły się w: Poznaniu 26.10.2002 r., Warszawie 16.11.2002 r., Krakowie 30.11.2002 r. Finał edycji krajowej odbędzie się w dniu 1.12.2002 r. w Krakowie. Także Kraków będzie miejscem, w którym zostanie rozegrany finał międzynarodowy Toccaty Cup 2002, a odbędzie się on 15 marca 2003 r. W tym dniu będzie goœciło w Polsce 12 drużyn z 6 krajów europejskich, które zajęły I i II miejsca w turniejach krajowych. Dla przypomnienia: polskie drużyny Đ drużyna Drukarni Leyko z Krakowa (I miejsce) oraz Drukarnia Jawist z Kielc (II miejsce) były bezapelacyjnie najlepsze w rozegranych w Bratysławie w marcu tego roku międzynarodowych finałach Toccaty Cup 2001. Tym bardziej cenne jest to zwycięstwo, że łšcznie we wszystkich krajach, gdzie turniej był rozgrywany, wzięło w nim udział ponad 180 drużyn. Relacje z poszczególnych turniejów można znaleŸć na stronie internetowej pod nazwš www.toccatacup.com Opracowano na podstawie informacji firmy Europapier Polska