Toray zwiększa moce produkcyjne
6 gru 2016 14:42

Firma Toray zamierza przeznaczyć w przyszłym roku 10,5 mln funtów na wybudowanie nowej linii do wytwarzania cyfrowych płyt stosowanych w maszynach do drukowania bezwodnego. Decyzja zbiega się w czasie z wygaœnięciem patentów chronišcych technologię Toray przed wykorzystywaniem jej przez konkurencję. Dzięki inwestycji Toray ponaddwukrotnie zwiększy moce produkcyjne; firma oczekuje, że wartoœć sprzedaży cyfrowych płyt wzroœnie z 20 mln funtów do 36 mln funtów w roku 2004. Dodatkowe zdolnoœci produkcyjne pozwolš na zwiększenie eksportu płyt do USA i Europy, gdzie systemy CtP znajdujš coraz powszechniejsze zastosowanie. Toray zamierza też wejœć ze swoimi płytami na rynki opakowań i gazet. Japoński producent twierdzi, że do 2007 roku około 30% wszystkich stosowanych na œwiecie płyt stanowić będš właœnie cyfrowe płyty CtP. Na podstawie dotprint.com opracował SS

error: Kopiowanie zabronione!
cript>