Tradycja, nowoczesnoœć i… pasja w Japonii
6 gru 2016 14:43

Firma Mercator Poligrafia z Krakowa, specjalizujšca się od lat w obsłudze rynku polskiego w zakresie arkuszowych maszyn poligraficznych, w tym japońskich maszyn Shinohara, nie mogła nie zaznaczyć swojej obecnoœci na znanych targach IGAS, odbywajšcych się w Tokio w dniach 22-28 wrzeœnia br. Obecnoœć Mercator Poligrafia na targach IGAS miała istotne znaczenie, jeżeli chodzi o akcent polski. Zakończywszy historyczne przedsięwzięcie, jakim było przygotowanie faksymilowej kopii Pelplińskiej Biblii Gutenberga przy udziale i zaangażowaniu również firmy Shinohara jako producenta wielokolorowej maszyny, na której reprint był drukowany, Mercator Poligrafia oficjalnie przekazał na ręce zarzšdu firmy Shinohara reprint Biblii Gutenberga wydany przez Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej Bernardinum. Jak zapewnia Mercator Poligrafia, firma ta jest obecnie jedynš w Polsce, która oferuje maszyny i urzšdzenia poligraficzne sprowadzajšc je bezpoœrednio z Japonii od producenta, a co za tym idzie, przybliżajšc znacznie kontakt klienta z producentem. Podczas targów Shinohara zaprezentowała swoim klientom maszyny w nowoczesnym design, gdzie obok zmiany wyglšdu skrócono czas przygotowania maszyny, co ma znacznie zmniejszyć koszty druku. Œwiatowa premiera nowych modeli maszyn tej marki, przystosowanych do drukowania z prędkoœciš 17 000 ark./h, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i bardzo pozytywnym oddŸwiękiem wœród zwiedzajšcych targi, także klientów z Polski. Relację z IGAS 2003 można także oglšdać na stronach internetowych www.mercatorpoligrafia.pl. W grudniu br. w Krakowie będzie instalowana pięciokolorowa maszyna Shinohara z nowej pokazanej na IGAS serii, wyposażona w zespół lakierujšcy w powiększonym formacie B2 (750 x 585 mm). Opracowano na podstawie informacji firmy Mercator Poligrafia