Trafiona inwestycja
19 lip 2018 14:15

Zapolex to drukarnia dobrze znana nie tylko na rodzimym rynku poligraficznym. Jest wielokrotną laureatką nagrody Złotego Gryfa przyznawanej przez Polską Izbę Druku za jakość produkcji, a także nagród i wyróżnień w konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek na Najpiękniejszą Książkę Roku. Na swoją renomę pracowała przez długie lata, rozpoczynając działalność w 1990 roku. W 1994 roku przedsiębiorstwo przekształciło się w Toruńskie Zakłady Graficzne Zapolex Sp. z o.o. Od chwili przekształcenia firma systematycznie dokonywała nowych inwestycji, które poszerzały jej ofertę i przyczyniały się do wzrostu jakości usług. W jej parku maszynowym pracują maszyny czołowych producentów takich jak Müller Martini, Meccanotecnica, Kolbus, Heidelberg, Goss czy Agfa. Zapolex zatrudnia obecnie ponad 200 pracowników i współpracuje z ponad 200 partnerami biznesowymi w całej Europie.

Systematyczne wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań stanowi gwarancję utrzymania wysokiej pozycji na rynku, a także powiększenia grona odbiorców. Do takich rozwiązań można z pewnością zaliczyć linię do oprawy twardej Müller Martini, składającą się z maszyny Collibri do zaklejania i lamowania wkładów, trójnoża Solit i maszyny Diamant 60MC do łączenia wkładów z okładką, które w ostatnim czasie rozpoczęły pracę w drukarni Zapolex. Nie były to zresztą pierwsze urządzenia tego dostawcy zakupione przez firmę. O tej inwestycji – jednej z najnowszych – rozmawiamy z prezes Toruńskich Zakładów Graficznych Zapolex, Jolantą Polkowską.

Drukarnia Zapolex sukcesywnie inwestuje w park maszynowy, nie tylko w dziale druku, ale i introligatorni. W latach 2005 i 2008 zostały zakupione dwie linie do oprawy zeszytowej Bravo Plus firmy Müller Martini. Jak sprawdziły się w produkcji? Do jakiego rodzaju produktów są wykorzystywane?

––––––––––

Jolanta Polkowska: Utrzymanie pozycji na bardzo wymagającym rynku poligraficznym wymaga od nas stałego podnoszenia standardu świadczonych usług. Temu zadaniu staramy się sprostać poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz unowocześnianie parku maszynowego. 

Zakup wspomnianych maszyn do oprawy zeszytowej był częścią planu inwestycyjnego realizowanego w latach 2005-2008. W chwili zakupu urządzenia nie miały konkurencji w swoim segmencie maszyn introligatorskich. Do dziś znajdują zastosowanie w naszej firmie, co świadczy o ich trwałości i niezawodności. Oprawy zeszytowe wykonywane na tych maszynach realizowane w oparciu o ilość zamówień, którą trudną zliczyć, wciąż spotykają się z pozytywnym odbiorem naszych klientów. Zapotrzebowanie na usługę oprawy szytej drutem od wielu lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie, dlatego drukarnia Zapolex nie zamierza z niej rezygnować i będzie w przyszłości również w tym zakresie realizować przedsięwzięcia inwestycyjne, które pozwolą sprostać oczekiwaniom dotychczasowych i potencjalnych odbiorców. 

Od ubiegłego roku w drukarni pracuje też linia Müller martini do oprawy twardej składająca się z maszyn Collibri i Diamant 60MC. Jakie były powody tej inwestycji? 

––––––––––

J.P.: Tak jak wspomniałam wcześniej, świadczenie usług na najwyższym poziomie wymaga ciągłego podnoszenia jakości parku maszynowego, poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie technologii, które przełożą się na zwiększenie mocy produkcyjnych i znalezienie optymalnych rozwiązań kosztowych. Linia do oprawy twardej, której producentem jest Müller Martini, poprzez skrócenie procesu produkcyjnego pozwala nam na spełnienie tak postawionych celów.

Jakie możliwości nowej linii mają największe znaczenie z punktu widzenia drukarni? Czy spełnia ona Państwa oczekiwania? 

––––––––––

J.P.:  Poza optymalizacją procesu produkcyjnego, największą korzyścią wynikającą z zakupienia tej linii jest możliwość oferowania przez nas nowych usług: oprawy twardej ze skrzydełkiem oraz oprawy spiralnej. Stanowi to odpowiedź na oczekiwania naszych klientów, którzy coraz bardziej starają się wyróżnić swoje produkty na rynku, zamawiając rzadziej dotychczas spotykane oprawy czy uszlachetnienia.

Drukarnia Zapolex otrzymała w br. nagrodę Złotego Gryfa w kategorii „Produkt wielobarwny w oprawie złożonej” za reprint książki Wacława S. Rzewuskiego „O koniach wschodnich i wywodzących się z ras orientalnych”. Pozycja ta została również nagrodzona w konkursie PTWK na Najpiękniejsze Książki Roku. Czy urządzenia Müller Martini miały swój udział w realizacji nagrodzonej edycji?

––––––––––

J.P.: Tak, oprawa nagrodzonej książki była realizowana przy zastosowaniu urządzeń zakupionych od firmy Müller Martini. Chciałabym jednak w tym miejscu jeszcze raz podkreślić, że na poziom świadczonych usług, czego dowodem są chociażby otrzymane nagrody, składają się profesjonalizm naszych pracowników oraz jakość parku maszynowego w każdej części procesu produkcyjnego.

Jakie są najbliższe plany inwestycyjne firmy Zapolex?

––––––––––

J.P.: Trudno mówić o konkretnych najbliższych planach, gdyż utrzymanie znaczącej pozycji na rynku poligraficznym wymaga od jego uczestników ciągłego procesu inwestycyjnego. W tej chwili skupiamy się na poszukiwaniu kolejnych rozwiązań, które pozwolą nam z jednej strony zwiększyć zakres świadczonych usług przy nieobniżonej ich jakości, z drugiej zaś optymalizować następne etapy procesu produkcyjnego. Nasza uwaga jest teraz skierowana na segment maszyn drukujących, co nie przekreśla podjęcia działań inwestycyjnych w innych obszarach, zależnie od zapotrzebowania naszych klientów i pojawiania się innowacyjnych rozwiązań w zakresie oferowanych urządzeń.

Dziękuję za rozmowę.

––––––––––

Artykuł sponsorowany