Trebruk = Arctic Paper
6 gru 2016 14:42

Dzień 1 stycznia 2003 rozpoczyna działalnoœć wszystkich firm wchodzšcych w skład koncernu Trebruk pod jednš wspólnš nazwš Arctic Paper. Nowa nazwa oznacza konsolidację wszystkich podmiotów w obrębie grupy i bardziej efektywnš współpracę. Od pewnego czasu w koncernie Trebruk produkujšcym znane marki graficznych papierów Amber, Arctic i Munken trwa proces integracji, który pozwoli lepiej wykorzystać wiedzę, potencjał pracowników i posiadane zasoby. Celem integracji jest lepsza współpraca między zlokalizowanymi w różnych krajach Europy firmami oraz wykorzystanie efektu synergii tak, by lepiej spełniać oczekiwania klientów i w perspektywie zapewnić firmie jako całoœci większš konkurencyjnoœć. Naszym celem jest wiodšca rola wœród europejskich producentów papieru. Aby tak się stało, musimy działać jak jedna firma, a nie układ złożony z realizujšcych odrębne cele papierni i biur sprzedaży. Bioršc pod uwagę potencjał firmy jako całoœci możemy stwierdzić, że jesteœmy wystarczajšco duzi, aby być efektywnymi, ale i wystarczajšco mali, aby być elastycznymi. Taka jest długoterminowa strategia firmy Đ mówi Per Anders …rtendahl, przewodniczšcy Rady Nadzorczej. Jednym z efektów nowej strategii jest decyzja o zmianie nazwy wszystkich firm, a więc centrali, polskiej papierni Kostrzyn Paper, szwedzkich Munkedals i Höfrestršm oraz sieci biur sprzedaży. Zmieni się także reprezentujšce firmę logo. Nie ulegnš natomiast zmianie nazwy handlowe produkowanych papierów Amber, Arctic i Munken. Nasza firma posiada klientów i dostawców na całym œwiecie. Nowa nazwa będzie bardziej zrozumiała dla wszystkich naszych partnerów i lepiej wyraża skandynawski rodowód firmy. Nowe symbole bardziej kojarzš się z naszš ofertš i pokazujš nas jako jednš, spójnš firmę Đ wyjaœnia zarzšdzajšcy kostrzyńskš papierniš Michał Jarczyński. Od nowego roku na dokumentach firmowych, tablicach informacyjnych i innych materiałach pojawiš się nowe logo i nazwa Arctic Paper. Zmieniš się także strony www oraz adresy e-mailowe. Nowa nazwa prawna firmy Kostrzyn Paper SA to Arctic Paper Kostrzyn SA. Warszawskie biuro sprzedaży, od nowego roku kierowane przez Michała Sawkę, zmieni nazwę na Arctic Paper Polska Sp. z o.o. Opracowano na podstawie informacji firmy Kostrzyn Paper