Triumf krakowskiej szkoły
6 gru 2016 14:52

Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie ma kolejny powód do dumy. Po obchodzonym w zeszłym roku jubileuszu 100-lecia istnienia, 11 lutego br. w siedzibie szkoły odbyła się inauguracja kształcenia na czterokolorowej arkuszowej maszynie offsetowej Heidelberg Speedmaster SM 52-4. Obecny podczas uroczystości Krzysztof Wojdan, dyrektor sprzedaży w Heidelberg Polska stwierdził, że szkoła poligraficzna w Krakowie stała się tym samym właścicielką najnowocześniejszego sprzętu, na którym mają okazję kształcić się przyszli adepci sztuki drukarskiej. Na inaugurację przybyło wielu gości, których powitał Andrzej Januszkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół Poligraficzno-Księgarskich. Wśród nich znaleźli się przedsta-wiciele władz miasta Krakowa – zastępcy prezydenta Jacka Majchrowskiego: Tadeusz Trzmiel, zastępca prezydenta ds. inwestycji miejskich i Elżbieta Lęcznarowicz, zastępca prezydenta ds. edukacji i spraw społecznych. Podczas imprezy oboje zostali uhonorowani medalem przyjaciela szkoły. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Jan Żądło, dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Krakowa; Jan Niedzielski, wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty; Czesława Sońta ze Związku Zawodowe-go Pracowników Przemysłu Poligraficznego oraz Józef Marks, członek zarządu Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych. Obecni byli również przedstawiciele małopolskich drukarń i pracownicy firmy Heidelberg: Volker Trapmann odpowiedzialny za działania marketingowe w regionie Europy, Środkowego Wschodu, Afryki i Tomasz Pawlicki, dyrektor marketingu Heidelberg Polska. W ostatnich latach w szkole poligraficznej w Krakowie miały też miejsce inne inwestycje. Wiosną 2006 roku miasto Kraków oddało szkole do użytku budynek nowych warsztatów, natomiast dzięki współpracy z firmami poligraficznymi szkoła została wyposażona w krajarkę Schneider Senator, a w 2008 roku – złamywarkę Stahlfolder 52-Ti przekazaną przez firmę Heidelberg. Jednak ambicją krakowskiej szkoły było przeobrażenie się w bardzo nowoczesną placówkę dydaktyczną, kształcącą doskonałych fachowców poszukiwanych na rynku pracy. W tym celu postanowiła nabyć wielokolorową maszynę drukującą, której zakup stał się bardziej realny po inauguracji roku szkolnego 2008/2009. Wtedy to swoje wsparcie dla tej inwestycji zadeklarował prezydent miasta Krakowa. Szkoła wystąpiła o dotacje unijne z projektem w ramach Małopolskie-go Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pt. „Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie”, osi priorytetowej: „Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy” i działania: „Poprawa jakości usług edukacyjnych”. Program otrzymał już pozytywną ocenę merytoryczną, ale wciąż czeka na ostateczną – strategiczną. Jego realizacja potrwa do 2011 roku. Oprócz inwestycji w maszynę Speedmaster SM 52-4 projekt zakłada również stworzenie dwóch pracowni komputerowych i nabycie oprogramowań graficznych oraz trzech innych maszyn: cyfrowej, do tampondruku i sitodruku. Łącznie opiewa on na 4 mln zł, a jego finansowanie ma się odbyć w 30 proc. z pieniędzy pochodzących z budżetu miasta Krakowa i w 70 proc. ze środków unijnych. Mamy nadzieję, że efektem tych działań będzie wzrost zainteresowania absolwentów gimnazjum ofertą szkoły, która będzie dysponowała profesjonalnie wyposażoną bazą dydaktyczną do praktycznej nauki zawodu. Czteroletni wysiłek włożony w przygotowanie projektu i uzyskanie jego wsparcia we władzach miasta zostanie uwieńczony pełnym sukcesem – zapowiada Andrzej Januszkiewicz. Maszyna Heidelberg Speedmaster SM 52-4 drukuje z maksymalną prędkością dochodzącą do 13 tys. ark./h i ma bogate wyposażenie dodatkowe. Posiada m.in. elektromechaniczną kontrolę strumienia na samonakładaku, system półautomatycznej wymiany płyt AutoPlate, urządzenie StaticStar Compact do zbierania ładunków elektrostatycznych oraz elementy Prinect, jak np. moduł Press Center InstantGate i ekran LCD (tzw. Wallscreen). Jak zapewnia producent, ostatni element będzie bardzo pomocny w procesie nauczania, gdyż można na nim wyświetlać wiele istotnych dla drukarza informacji, np.: status maszyny, raporty kolorystyczne systemów pomiarowych, podgląd separacji lub kompozytu drukowanego zlecenia, raporty produktywności. DA

error: Kopiowanie zabronione!
cript>