Trwałe kolory w CMYK-u
6 gru 2016 14:47

Pomimo rozwoju standaryzacji przy przesyłaniu plików PDF zdarza się, że to, co niezbędne, zostaje utracone. Firma Alwan Color Expertise wierzy w profile Device Link do dokonywania konwersji na właściwy profil CMYK. Niedawno pojawiła się nowa wersja oprogramowania Alwan CMYK Optimizer. Drukarnie coraz częściej otrzymują od klientów pliki w formacie PDF. Niemal zawsze chodzi tu o pliki, w przypadku których konwersja do CMYK-a została już dokonana. Graficy i studia DTP w większości rozumieją, że przy konwertowaniu do CMYK-a muszą się decydować na profil standardowy. Przygotowując ostateczny PDF decydują się także na profil output intent. W rzeczywistości w tym momencie dokonywany jest wybór techniki drukowania i rodzaju papieru. W praktyce powoduje to wiele problemów. Na przykład ogłoszenia drukowane są w wielu pismach na różnych rodzajach papieru i przy zastosowaniu najróżniejszych technik. Niekiedy zleceniodawca w ostatnim momencie decyduje się na inny rodzaj papieru bądź podjęta zostaje decyzja o zleceniu druku czasopisma jednak techniką wklęsłodruku zamiast druku offsetowego. Teoretycznie zleceniodawca może przysłać dla każdego medium inny PDF, uwzględniając maksymalną ilość farby (bądź TAC – Total Area Coverage). Nawet wtedy mogą jeszcze pojawić się problemy, ponieważ parametr TAC jest dla niektórych zdjęć zbyt niski, co powoduje brak kontrastu. Profile Device Link Zaletą pliku PDF przygotowanego zgodnie z profilem standardowym jest fakt, że profil ten można też konwertować do innego profilu. Na tej zasadzie oparta jest koncepcja Device Link Profiles. Polega ona na tym, że za pomocą odpowiedniej tabeli PDF konwertowany jest do innego output intent. Jeżeli PDF został przygotowany w oparciu o profil ISO Coated, jednak wydruk musi nastąpić w oparciu o profil ISO Uncoated, wówczas profil Device Link zadba o to, aby konwersja PDF odbyła się we właściwy sposób. Rozwiązanie to upraszcza nieco komunikację z klientem. Dopóki zleceniodawca przysyła PDF-y zgodne z profilem standardowym, każda drukarnia może w oparciu o profile Device Link wykonać z nich właściwy PDF. Profile Device Link są z reguły zbudowane w sposób statyczny i są mało elastyczne. Dla każdej kombinacji dwóch profili wymagana jest oddzielna tabela konwersji. Na przykład oddzielna tabela wymagana jest dla konwersji profilu ISO Coated do ISO Uncoated, ISO Coated do SWOP i tak dalej. Za każdym razem, kiedy wprowadzany jest nowy profil lub nowy rodzaj papieru, konieczne jest przygotowanie nowych tabel konwersji. Oszczędność farby Możliwe jest także używanie profili Device Link w sposób dynamiczny. System ten jest wykorzystywany dla oprogramowania CMYK Optimizer firmy Alwan Color Expertise. Alwan nie stosuje między profilem docelowym i źródłowym standardowej tabeli konwersji, lecz odrębny moduł oprogramowania generujący tabelę konwersji. Użytkownik określa profil źródłowy (wejściowy) i profil docelowy (wyjściowy), po czym program dokonuje właściwej konwersji pomiędzy oboma. System przechowuje uzyskane dane w bazie danych, aby w późniejszym stadium można było z niego ponownie skorzystać. W ten sposób użytkownik może w nieskończoność dokonywać kombinacji różnych profili, bez konieczności wykonywania wielu skomplikowanych czynności. System dynamicznych profili Device Link daje jednak więcej korzyści, istnieje bowiem możliwość dodawania szeregu kolejnych definicji, np. określanie stałych kolorów w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia koloru. Możliwe jest jednak także uzyskanie za pomocą tabeli konwersji lepszego rozprowadzania farby. Zgodnie z zasadą Gray Component Replacement (GCR) neutralny składnik szary, wygenerowany z CMY, można zastąpić czernią. Dzięki temu obraz pozostanie stabilny przy równoczesnym mniejszym zużyciu farby. Oszczędność farby nie jest zresztą celem CMYK Optimizer – chodzi tu o zużywanie właściwej ilości farby. W wyjątkowych przypadkach z konwersją do CMYK-a wiąże się nawet większe zużycie farby. Na ogół jednak stosowanie GCR oznacza mniejsze jej zużycie. Analiza obrazu Nowa wersja oprogramowania CMYK Optimizer posuwa się jeszcze o krok dalej dzięki elastycznym możliwościom profili dynamicznych. Program jest też obecnie w stanie dokonywać analizy każdego pojedynczego obrazu na stronie. Alwan wymaga, aby program dla każdego rysunku (zdjęcia) oddzielnie określał zużycie farby i do tego dostosowywał obrazy. Chodzi tu o takie parametry jak dynamiczny kontrast, ostrość i nasycenie kolorów. Jest to bardzo praktyczne, jeżeli dana strona zawiera obrazy, które ze względów technicznych nie są do siebie dostosowane. Mamy tu na myśli na przykład stronę, na której obok ciemnego zdjęcia znajduje się jasne. W chwili, gdy wartość TAC zdjęcia ciemnego jest za wysoka dla wybranego rodzaju papieru, należy ją obniżyć o określony procent. W przypadku statycznych profili Device Link to samo ma miejsce z jasnym zdjęciem, co powoduje, że kontrast jest zbyt mały. CMYK Optimizer analizuje oba zdjęcia oraz oba obrazy niezależnie od siebie i dostosowuje do właściwego TAC. Pracownik drukarni nie musi już zatem ręcznie dostosowywać ilości farby. Materiał ukazał się w magazynie „Graficus”; opublikowany dzięki przynależności do Eurographic Press