Trzy kwartały na plusie
6 gru 2016 14:51

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 16 listopada w warszawskim hotelu Westin przedstawiono wyniki finansowe Arctic Paper SA za III kwartał 2009 roku. W konferencji uczestniczyli Michał Jarczyński – prezes i dyrektor zarządzający firmy oraz Michał Bartkowiak – dyrektor finansowy. Po trzech kwartałach 2009 roku wyniki finansowe – jak poinformowali obydwaj panowie – są bardzo dobre. Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości blisko 1,38 mld zł, czyli o niemal 50 proc. wyższe niż rok temu. Połowę tego wzrostu stanowiły przychody ze sprzedaży nabytej w grudniu ub. r. papierni w Mochenwangen, której przychody nie były uwzględnione w wynikach pierwszych trzech kwartałów 2008 roku. Pozostała część wzrostu wynikała z dobrych wyników sprzedaży zanotowanych przez jednostki operacyjne Grupy, a także z korzystnych zmian w zakresie kursów walut, w szczególności EUR/PLN i EUR/SEK. Zysk operacyjny wzrósł ponaddwukrotnie w porównaniu z trzema kwartałami 2008 i wyniósł 148,4 mln zł. Z kolei zysk netto sięgnął ponad 101,2 mln zł, czyli o 131 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2008 r. Jak skomentował prezes Michał Jarczyński, rok 2009 pod względem rentowności był bardzo dobry i powtórzenie tych wyników w roku 2010 nie będzie łatwe. Strategia na przyszły rok obejmuje m.in. modernizację maszyn papierniczych we wszystkich papierniach (Kostrzyn, Munkedals i Mochenwangen) z założeniem wzrostu mocy produkcyjnych z obecnych 540 tys. rocznie do 600 tys. rocznie (w tym papierni kostrzyńskiej, której obecny udział w przychodach Grupy jest największy i wynosi 42 proc., nawet do 380 tys. ton). Zainteresowanie dziennikarzy budziła kwestia ewentualnego przejęcia, zapowiadana już przy okazji wejścia Grupy na giełdę. Prezes Jarczyński potwierdził, że prowadzone są negocjacje z 3 firmami z terenu Europy Centralnej i Skandynawii; chodzi o firmy średniej wielkości, o zdolności produkcyjnej na poziomie 150-300 tys. ton. Finalizacji transakcji można się spodziewać w I kwartale przyszłego roku. W 2010 r. Arctic Paper przewiduje wzrost sprzedaży, jakkolwiek sytuacja na rynku papierniczym pogarsza się, a ceny surowców, przede wszystkim celulozy, oraz energii rosną. Musi to skutkować również wzrostem cen papieru, choć wg prezesa Jarczyńskiego nie powinien on przekroczyć kilku procent. IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>