Tytułem wstępu
6 gru 2016 14:50

„Gdyby ode mnie zależało zdecydowanie, czy lepiej jest mieć rząd bez prasy informacyjnej, czy prasę bez rządu, nie wahałbym się opowiedzieć za drugą odpowiedzialnością” – stwierdził Thomas Jefferson, amerykański pre-zydent*. Dziś, kiedy wolność słowa w większości przynajmniej europejskich krajów jest kwestią pozadyskusyjną, przed nami inny problem: czy nie staniemy się świadkami wyparcia tradycyjnej, drukowanej gazety przez internetowy produkt XXI wieku – e-prasę? Zwolenników mediów elektronicznych z pewnością będzie przybywać ze względu na aktualność publikowanych w Internecie informacji oraz interaktywność tegoż medium. Przeciwnicy konsekwentnie podkreślać będą możliwość zmiany opublikowanej informacji (ciężko tego dokonać w wydrukowanej już gazecie, ale casus „Sukcesu” pokazał, że nie jest to awykonalne) oraz dość powszechne łamanie praw autorów publikowanych informacji. Faktem jest, że wydawcy intensywnie pracują nad ochroną swoich dóbr intelektualnych, a producenci elektroniki – nad uniwersalnym czytnikiem, który dałby impuls dynamicznemu rozwojowi e-prasy. Ani jedno, ani drugie zjawisko dobrze nie wróży drukarniom gazetowym, które w ostatnich latach zainwestowały olbrzymie środki w swoje wyposażenie i inwestują je nadal. Na szczęście za drukowaną gazetą stoi lobby papierniczo-poligraficzno-wydawnicze, które z pewnością nie da jej szybko zniknąć z rynku, ale warto być świadomym potencjalnych zagrożeń i zawczasu się na nie przygotować. Dlatego we wrześniowym numerze prezentujemy różne stanowiska przedstawicieli branży poligraficznej oraz mediów na temat e-prasy, a także najnowsze dokonania firmy Plastic Logic, która ma nadzieję zrewolucjonizować m.in. rynek prasy elektronicznej. Opisujemy też drukarnie, które sukces rynkowy zbudowały na implementacji hybrydowej produkcji prasowej oraz nietypowym zastosowaniu urządzeń standardowo wykorzystywanych do druku gazet. Miłej lektury! * Źródło Wikicytaty, List Tomasza Jeffersona do Edwarda Carringtona, za: Zofia Libiszowska, Tomasz Jefferson, Ossolineum, Wrocław 1984, s. 155.

cript>