Tytułem wstępu…
6 gru 2016 14:56

W marcu i kwietniu czekają nas aż trzy targowe imprezy branżowe: Ipex, InPrint oraz easyFairs Packaging Innovations. Dlatego też w bieżącym wydaniu zamieszczamy zapowiedzi wystawców wszystkich trzech wymienionych imprez. Najwięcej miejsca poświęciliśmy londyńskim targom Ipex, jako że po pierwsze odbywają się najwcześniej – już pod koniec marca, po drugie – legitymują się najdłuższą tradycją. Bogaty program imprez towarzyszących z pewnością spowoduje, że, jak głosi tytuł poświęconego im artykułu, będzie to „Więcej niż tylko wystawa”. Organizowane w kwietniu w Hanowerze targi druku przemysłowego InPrint to wprawdzie impreza debiutująca, ale już wzbudzająca duże zainteresowanie mierzone m.in. liczbą wystawców. Wszystko wskazuje na to, że staną się stałą pozycją w branżowym kalendarzu. Z roku na rok rozwija się warszawska edycja easyFairs – targów opakowań, wzbogaconych w tym roku o strefę Labelling & Printing uwzględniającą w szerszym zakresie tematykę druku opakowań i etykiet. Na łamach marcowej Poligrafiki znajdą też Państwo relację z obchodów jubileuszu 80-lecia prof. Herberta Czichona, wielce zasłużonego dla wyższego szkolnictwa poligraficznego w naszym kraju. W prognozach PARP dotyczących dynamiki produkcji przemysłowej dział „poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji” wymieniany jest jako ten, któremu udało się uniknąć spadku produkcji w ostatnich latach, a w br. produkcja powinna stabilnie rosnąć – to potwierdza pozytywne sygnały płynące ostatnio z rynku poligraficznego. Gorącym tematem jest natomiast ostatnio transformacja prasy z wersji drukowanych do cyfrowych; ten proces przede wszystkim podawany jest jako powód spadku nakładów, a nawet likwidacji niektórych tytułów. Czy rzeczywiście grozi nam zanik prasy w wersji drukowanej? Odpowiedzi na to pytanie starali się udzielić autorzy raportu będącego wynikiem badań zleconych przez Izbę Wydawców Prasy, którego omówienie zamieściliśmy na s. 14-16. Wielu przedstawicieli branży z pewnością zainteresuje też informacja o powrocie na polski rynek maszyn Shinohara w zmienionej, unowocześnionej wersji. Zdaniem ich polskiego przedstawiciela krajowy rynek czeka na takie właśnie maszyny. W niniejszym numerze Poligrafiki znajdziecie też Państwo artykuł na temat innowacyjnego w skali światowej rozwiązania gwarantującego „drugie życie” składarko-sklejarek. To oczywiście tylko niektóre publikacje, wybrane spośród wielu innych – nie mniej interesujących, których lekturę, mam nadzieję, uznacie Państwo za owocną. Iwona Zdrojewska