Tytułem wstępu…
6 gru 2016 14:58

Dwa niezależne branżowe raporty opublikowane w październiku br. pokazują, że zmiany w branży poligraficznej są niezbędne oraz że konieczna jest bliższa współpraca z e-handlem i e-marketingiem. Pomocne w tym mogą być zaawansowane rozwiązania IT, których znaczenia – zdaniem autorów raportów – drukarze chyba nie doceniają. Pierwsze ze wspomnianych opracowań to raport drupy, drugi z serii, którą Messe Düsseldorf publikują cyklicznie w ramach przygotowań do drupa 2016. 240 drukarń z całego świata zostało przepytanych na okoliczność radzenia sobie ze spadkiem na-kładów druków komercyjnych. Nie dziwi, że spadki owych najbardziej widoczne są w obszarze wydawnictw, w największym stopniu przejętych przez Internet – zgłosiło je aż 42 proc. ankietowanych. Odpowiedzią branży były jedynie niewielkie inwestycje w obszar IT – w ciągu ostatnich 5 lat tylko 23 proc. badanych dokonało zakupu w tym obszarze, czyli nawet niecałe 5 proc. firm rocznie! Rozwój adopcji tego typu rozwiązań spowolniły dodatkowo trudności z rekrutacją wykwalifikowanej kadry, potrafiącej w pełni wykorzystać możliwości oferowanych przez dostawców systemów. W rezultacie ponad połowa drukarń posiada system web-to-print, ale tylko 14 proc. z nich pozyskuje tą drogą więcej niż jedną czwartą zleceń. To z pewnością obszar przegapionych możliwości, co drupa 2016 pewnie obnaży. „Technologia mogąca pomóc drukarzom całkowicie przekształcić biznes w bazujący na mediach wielokanałowych już istnieje” – twierdzi raport. Jego pełną wersję można pobrać ze strony drupy za 249 EUR. Drugim z przytoczonych na wstępie opracowań jest raport firmy Canon z serii Insight, który koncentruje się na zmieniających się trendach w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (publikujemy go na s. 8). Jego najnowsza edycja opiera się na rozmowach przeprowadzonych w 550 firmach (połowa z nich to dostawcy druku, a druga połowa – finalni nabywcy). Według opinii print buyerów, papier cały czas jest wartościowym nośnikiem informacji oraz pozwala wyróżnić przekaz na tle komunikacji cyfrowej. Tym samym dociera do odbiorcy, dla którego kanały elektroniczne nie są podstawowym źródłem informacji. Jednocześnie prognozowany jest wzrost aktywności w mediach cyfrowych i online. 38 proc. nabywców usług druku wskazuje prawdopodobieństwo zmniejszenia wykorzystania druku. W związku z tym dostawcy powinni pracować jeszcze intensywniej nad pokazaniem wartości, jaką niesie druk i tym samym zapobiegać odejściu klientów do „wirtualnego” świata oraz – równolegle – rozwinąć swoje usługi o produkty online. Według raportu dziś tylko 20 proc. ankietowanych oferuje koordynację kampanii wielokanałowych. Co więcej, zaledwie 56 proc. klientów deklaruje, że wie o nowych usługach w ofercie swojego dostawcy, co oznacza, że 44 proc. nabywców nie otrzymuje na ten temat wyczerpujących informacji. Dane te wskazują, że potrzeba lepszej prezentacji oferty i wykorzystywanych technologii jest nadal aktualna. Pełna wersja raportu dostępna jest w firmie Canon. Owocnej lektury!

error: Kopiowanie zabronione!
cript>