Tytułem wstępu…
6 gru 2016 14:58

Niedawno zostało opublikowane drugie opracowanie Messe Düsseldorf z serii „drupa Global Trends”, w którym wzięło udział ponad 1100 firm z całego świata i którego abstrakt zamieszczamy w niniejszym wydaniu Poligrafiki. Zawarte w nim wnioski na-pawają optymizmem – jedna trzecia drukarń opisała swoją kondycję w 2014 roku jako dobrą, a tylko 13 proc. stwierdziło, że ich wyniki były słabe. W skali globalnej 48 proc. respondentów oczekuje w bieżącym roku poprawy swojej sytuacji ekonomicznej i tylko 7 proc. przewiduje jej pogorszenie. 36 proc. branżowych dostawców przebadanych w ramach „drupa Global Trends” określiło swoją kondycję jako dobrą, a 17 proc. poinformowało o jej złym stanie. Podobnie jak w przypadku drukarń, rokowania na rok 2015 były optymistyczne – 51 proc. dostawców w skali globalnej spodziewa się poprawy sytuacji ekonomicznej swoich firm, a zaledwie 8 proc. oczekuje spadku. W związku ze spadającą rentownością biznesów poligraficznych i malejącymi nakładami wielu komentatorów branży aktywnie zachęca drukarnie do dywersyfikacji i rozwoju swoich firm w stronę pozadrukowych form działalności. Mimo to nadal dzieje się to powoli, a liczby od ostatniego roku pozostają praktycznie bez zmian: zaledwie 27 proc. drukarń w skali globalnej wykazuje nieco więcej niż 10 proc. obrotu z działalności niepochodzącej bezpośrednio z druku. Ważnym branżowym zjawiskiem wciąż jest konsolidacja – około 31 proc. ankietowanych drukarń przyznało, że w ostatnim roku rozważały możliwość fuzji, przejęcia lub sprzedaży spółki (3 proc. wzrost w stosunku do roku poprzedniego). Spośród nich 46 proc. zrealizowało transakcję w zeszłym roku lub spodziewa się zrobić to w bieżącym. W 2014 roku wartości przychodów w drukarniach na całym świecie poprawiły się u 39 proc. respondentów, w porównaniu z 22 proc. drukarń, które odnotowały spadek przychodów. Pomimo rosnących obrotów podwyższenie cen poszczególnych usług pozostaje jednak dla drukarń bardzo trudne. Jeśli chodzi o wykorzystanie poszczególnych technologii drukowania, wyniki opracowania nie zaskakują: wysokonakładowy offset rolowy odnotowuje dalsze (ale niewielkie) spadki w ilości nakładów, udział offsetu arkuszowego minimalnie rośnie, zaś cyfrowy arkuszowy druk kolorowy osiąga bardzo dobre wyniki w skali światowej. Nadal utrzymuje się wzrostowy trend produkcji opakowań w technologii flekso, rośnie również zainteresowanie technologiami hybrydowymi – zwłaszcza poza Europą. I choć szybki rozwój druku cyfrowego nie wykazuje oznak spowolnienia, warto pamiętać, że dla większości badanych firm stanowi on tylko niewielki procent obrotu – w lwiej części drukarń zdecydowana większość przychodów jest nadal generowana przez druk konwencjonalny. Na rozpoczynających się 26 maja w Poznaniu targach Poligrafia 2015 będzie miała miejsce premiera 5. edycji raportu „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce” opracowanego przez KPMG i PBKG, który pewnie powie coś więcej o rodzimych nastrojach. Zatem – mam nadzieję – do zobaczenia w Poznaniu!