Tytułem wstępu…
6 gru 2016 14:59

1 grudnia br. ukazało się drugie opracowanie z serii drupa Global Insights Report, które powstało dzięki współpracy Messe Düsseldorf z dwiema niezależnymi firmami badawczymi – brytyjską Printfuture oraz szwajcarską Wissler&Partner. W badaniu na temat implementacji nowych aplikacji drukowych wzięło udział ponad 740 osób podejmujących w firmach poligraficznych decyzje inwestycyjne, przy czym aż 170 z nich zdecydowało się szerzej opisać swoje doświadczenia z wdrożeń. Respondenci reprezentowali cztery segmenty druku: komercyjny, wydawniczy, opakowaniowy oraz funk- cjonalny, w których łącznie wdrożono 26 różnych aplikacji. Średnio na badaną firmę przypadały prawie trzy zaimplementowane innowacje, co jest najlepszym dowodem na potrzebę dywersyfikacji zakresu usług w branży poligraficznej. Autorzy raportu usłyszeli wiele historii zakończonych sukcesem (część z nich została uwzględniona w Global Insights Report), ale część badanych była szczera i przyznała się do porażki. Stały za nią przede wszystkim zbyt mało zaangażowane, nieprzemyślane i słabo zaplanowane podejście do implementacji, zbyt skromne środki przeznaczone na proces oraz marketing przeprowadzony w podstawowym, konwencjonalnym zakresie. Respondenci przyznawali się również do przyjęcia złego modelu cenowego oraz do braku skutecznych sił sprzedażowych. Niezależnie jednak od sposobu przeprowadzenia wdrożenia niektóre aplikacje oferowały przeciętny szybszy zwrot z inwestycji niż inne, a różnice te nie znajdowały wyjaśnienia w wielkości zaangażowanych środków. Jako przykład autorzy raportu podają niskonakładową produkcję książek, która przynosiła zwrot z inwestycji w czasie dwukrotnie dłuższym niż produkcja książek na żądanie. Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku produkcji artykułów biurowych, które to aplikacje spłacały się dwukrotnie dłużej niż te z zakresu marketingu wielokanałowego. W segmencie opakowaniowym stwierdzono, że cyfrowo drukowane aplikacje na tekturze falistej miały aż czterokrotnie dłuższy czas zwrotu niż cyfrowo zadrukowane opakowania giętkie. Celem badania było wykazanie, że szczegółowe zaplanowanie procesu implementacji, skuteczne zintegrowanie nowych usług oraz przemyślane wprowadzenie ich na rynek może i kosztuje więcej, ale i pozwala na osiągnięcie lepszych efektów. Autorzy raportu przytaczają konkretne wyliczenia: firmy, które w trzech wspomnianych obszarach (planowania, integracji i marketingu) zainwestowały średnio o 70 tys. USD więcej niż inni, zyskały dodatkowe 175 tys. USD rocznego obrotu i cieszyły się dodatkowymi 63 tys. USD czystego zysku w ujęciu rocznym. W czasie kolejnego rozdania dotacji unijnych warto zapoznać się z całym raportem (dostępnym na www.drupa.com za 249 EUR), aby nie popełnić typowych błędów przy wdrażaniu innowacji, lub przynajmniej przeczytać bardziej szczegółowe opracowanie wyników raportu, które opublikujemy w styczniowej Poligrafice. Niniejszym zachęcam Państwa do przedłużenia prenumeraty Poligrafiki i życzę pomyślności w 2016 roku!