Tytułem wstępu…
6 gru 2016 14:59

Etykiety odgrywają istotną rolę w sprzedaży i marketingu produktów, a ich popularność w połączeniu z rosnącą troską o środowisko naturalne doprowadziła do wzrostu liczby wniosków od klientów i interesariuszy o wgląd w obciążenia środowiskowe związane z ich wytwarzaniem. W nawiązaniu do tego trendu coraz większa liczba graczy sektora FMCG umieszcza zrównoważony rozwój w swoich modelach biznesowych. Z inicjatywy stowarzyszenia FINAT dwie wiodące organizacje branżowe zrzeszające społeczność producentów etykiet – TLMI (Tag and Label Manufacturers Institute) i FINAT połączyły siły w projekcie mającym na celu edukację sektora oraz sporządzenie zharmonizowanego dokumentu z wytycznymi procesów LCA (z ang. Life Cycle Assessment – ocena cyklu życia). LCA jest powszechnie uznawaną, naukową metodą pomiaru wpływu na środowisko. Uwzględnia cały cykl życia produktu, od produkcji surowców do ostatecznej utylizacji produktu na koniec jego życia. Takie podejście gwarantuje, że potencjalny wpływ nie jest przenoszony z jednego etapu cyklu życia produktu do drugiego. To sprawia, że firmy są bardziej świadome i posiadają wiedzę, jaki wpływ może mieć produkt przed jego wytworzeniem i/lub później – co do tej pory mogło być pomijane. LCA nie jest doskonałe i może być złożonym procesem, jednak jest to jedyny naukowo potwierdzony sposób pomiaru całkowitego wpływu produktu na środowisko. Obierając różne podejścia do tej samej metody podmioty z sektora produkcji etykiet decydują się na analizę LCA lub przynajmniej rozważają potencjalną przydatność LCA w swoich firmach. Stopień komplikacji procesu może być jednak zniechęcający, zwłaszcza dla małych i średnich producentów etykiet samoprzylepnych. Biorąc to pod uwagę, stowarzyszenia TLMI i FINAT połączyły siły w celu opracowania przedkonkurencyjnego, zharmonizowanego LCA dla tego sektora w celu lepszego dostosowania przemysłu w odniesieniu do tego ważnego procesu, o czym więcej na s. 16. Warto wziąć pod uwagę, że coraz więcej właścicieli marek prosi dostawców o zapewnienie wglądu w oddziaływanie produkowanych etykiet na środowisko. Zaczynają od ich największych i najbardziej widocznych dostawców w łańcuchu dostaw, ale to tylko kwestia czasu, zanim zaczną również patrzeć na praktyki zrównoważonego rozwoju u mniejszych producentów etykiet samoprzylepnych. Sierpniowa Poligrafika to jednak nie tylko zagadnienia związane z oceną cyklu życia, ale także seria artykułów poświęconych nowościom rynkowym z obszaru produkcji etykiet. Miłej lektury!