Uhonorowanie prezes Antoniny Kuchlewskiej
16 lis 2018 11:34

25 października, podczas 22. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, miała miejsce kameralna uroczystość związana z przejściem na emeryturę dotychczasowej prezes Białostockich Zakładów Graficznych, Antoniny Kuchlewskiej. Pani prezes nie rozstaje się jednak ostatecznie z drukarnią, z którą była związana przez 26 lat – będzie pełniła w niej funkcję doradcy.

W ciągu wieloletniej pracy w BZGraf początkowo jako dyrektor ds. ekonomicznych, a następnie dwukrotnie jako prezes przyczyniła się do utrzymania zakładu w dobrej kondycji finansowej (także do wyprowadzenia go na prostą, gdy stanęło przed nim widmo bankructwa) oraz do wprowadzenia nowoczesnych technologii. BZGraf zawdzięcza jej liczne nowe inwestycje, niejednokrotnie premierowe w skali kraju – informowaliśmy o tym też na łamach Poligrafiki, m.in. publikując wywiady z prezes Kuchlewską. Antonina Kuchlewska (dla przyjaciół Tonia) zaskarbiła sobie także niezwykłą sympatię zarówno wydawców – klientów drukarni, jak i swoich współpracowników. Została uhonorowana m.in. Medalem Pamiątkowym Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz medalem „Zasłużony dla Polskiej Poligrafii” przyznanym przez Polską Izbę Druku, w zarządzie której również działała przez kilka kadencji. 

Podczas uroczystości w Krakowie uznanie dla działalności Antoniny Kuchlewskiej za sterami BZGraf wyraził prezes Waldemar Lipka, kierujący Grupą Kompap, w skład której wchodzi białostocka drukarnia. Dziękował jej m.in. za wyprowadzenie zakładu z trudnej sytuacji finansowej i podejmowane rozsądne, wyważone decyzje, przyznając, że choć nie zawsze zgadzał się z panią prezes, to zwykle okazywało się, że racja była po jej stronie. 

O dobrze układającej się, choć niepozbawionej elementów konkurencyjności współpracy z Antoniną Kuchlewską opowiedział Piotr Ciosk, prezes Olsztyńskich Zakładów Graficznych (także w Grupie Kompap). 

W imieniu środowiska wydawniczego przedstawiciele Polskiej Izby Książki wręczyli Antoninie Kuchlewskiej dyplom poświadczający przyznanie jej honorowego tytułu „Przyjaciel Książki”. Jest to najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Radę PIK osobom najbardziej zasłużonym dla polskiej książki.

Andrzej Palacz, redaktor naczelny „Wydawcy”, podkreślał otwartość pani prezes i przyjacielskie więzi łączące ją również z prasą branżową. 

Okolicznościowy dyplom przekazał także prezes Kuchlewskiej Piotr Dobrołęcki, redaktor naczelny „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”.

Antonina Kuchlewska nie kryła wzruszenia, dziękując za miłe słowa i wyrazy sympatii, a także za lata współpracy wydawcom, dostawcom i przede wszystkim załodze BZGraf, w tym członkiniom zarządu – jak mocno podkreślała, drukarnią rządziły kobiety. Tak też pozostanie; prezes Lipka poinformował, że zakładem będą kierowały dwie pozostałe członkinie zarządu: Halina Samotik i Anna Syczewska.

Wieczorem w jednej z krakowskich restauracji odbyła się uroczysta kolacja z udziałem kilkudziesięciu osób, także z zagranicy (niektóre przybyły specjalnie z tej okazji), stanowiąca godne uhonorowanie kariery zawodowej pani prezes Antoniny Kuchlewskiej, której życzymy powodzenia w nowej roli!  IZ