Ultima Đ CtP wielkiego formatu
6 gru 2016 14:42

Na targach IPEX 2002 firma Dainippon Screen wprowadziła na rynek nowš naœwietlarkę wielkoformatowš CtP Đ PlateRite Ultima. Ultima to Đ jak zapewnia producent Đ najszybszy na rynku termiczny system CtP wielkiego formatu z bębnem zewnętrznym, wyposażony w dwie głowice naœwietlajšce, pracujšce z rozdzielczoœciš 1200 i 2400 dpi (opcjonalnie 4000). Potrafi naœwietlić w cišgu godziny 13 płyt o wymiarach 2382 x 1276 mm. Umożliwia jednoczesne naœwietlanie dwu płyt B1, osišgajšc wydajnoœć 36 płyt w cišgu godziny. A zatem Ultima znajdzie zastosowanie w drukarniach wymagajšcych dużej szybkoœci œwiecenia i możliwoœci stosowania wielu formatów. Dostawy do Europy sš przewidziane na poczštku roku 2003. System wyposażono, ze względu na format największych płyt, w rozwišzanie ułatwiajšce ręczne ładowanie. Dzięki modułowej konstrukcji możliwe jest podłšczenie podajnika z jednš kasetš (SAL) lub kilkoma (MAL). W takich rozwišzaniach papier przekładkowy zdejmowany jest automatycznie, zaœ płyty podczas transportowania do CtP sš obustronnie czyszczone. Nawet przy najbardziej rozbudowanej automatyzacji płyty zawsze mogš być podawane także ręcznie, co jest istotne dla drukarń stosujšcych wiele formatów oraz formaty nietypowe. Ultima, podobnie jak każdy termiczny system CtP Screena, jest wyposażona w wewnętrzny system perforacji umożliwiajšcy precyzyjne pozycjonowanie płyt na bębnie przed naœwietlaniem. Może być także wyposażona w kilka systemów perforacji zgodnych ze znanymi standardami. W urzšdzeniu na uwagę zasługuje technologia GLV (Silicon Light Machines) zastosowana w głowicach naœwietlajšcych. GLV jest mikromechanicznym półprzewodnikowym modulatorem rozdzielajšcym szerokš wišzkę œwiatła (tu 830 nm) na wiele pojedynczych promieni, z których każdy jest odpowiedzialny za jeden naœwietlany piksel. Podział wišzki i modulacja każdego promienia odbywajš się dzięki wykorzystaniu zjawiska dyfrakcji. W rozwišzaniu zastosowanym w Ultimie bęben wykonuje zaledwie 100 obrotów w cišgu minuty, co w sposób istotny wpływa na stabilnoœć mechanicznš całoœci zapewniajšc wysokš precyzję. Osišgnięcie tak niskich obrotów było możliwe właœnie dzięki GLV: każda głowica naœwietla za pomocš 512 promieni. Wygenerowanie aż tylu promieni tradycyjnymi metodami jest niezwykle trudne, kosztowne i wštpliwe pod względem stabilnoœci w funkcji czasu i temperatury. Natomiast konstrukcje, w których zastosowano GLV, cechujš duża niezawodnoœć, stabilnoœć i precyzja. Opracowano na podstawie materiałów firm Screen i Reprograf