Ultra NX – innowacyjne płyty wymywane wodą
22 lip 2019 12:04

Wdrożenie nowej technologii w firmie zawsze wiąże się z wyzwaniami. Czasami pojawiają się obawy dotyczące nadchodzących zmian, które często okazują się nieodwracalne. Zmieniają się procesy, potrzebne są nowe zasoby, rosną wymagania, ale również oczekiwania. Na początku naszej pracy badawczej nad płytami Kodak Ultra NX uzyskaliśmy bardzo obiecujące przedruki testowe. Płyty wymywane wodą, które w początkowej fazie testów otrzymywaliśmy z zaprzyjaźnionego HUB firmy Kodak w Belgii, pozwoliły nam na uzyskanie wyższych liniatur przy drukach wykonywanych farbami solwentowymi z jednoczesnym wzrostem wartości gęstości optycznych poszczególnych farb. Jednak z racji tego, że płyty testowe nie były wykonywane w Polsce, nie mieliśmy swobody działania, ograniczały nas czas i brak możliwości zastosowania naszych autorskich rozwiązań. Obecnie ta sytuacja uległa zmianie...

Pierwszy beta tester w Polsce

W ostatnim tygodniu maja tego roku w siedzibie naszej firmy w Drużynie została zainstalowana pierwsza w Polsce linia do produkcji płyt Ultra NX. Podczas tygodniowego treningu mieliśmy okazję poznać płyty wymywane wodą od strony technicznej oraz sprawdzić, czy realne jest uzyskanie tak dobrego czasu produkcji pojedynczej płyty, jak ten zakładany przez producenta. Instalacja urządzenia w naszej siedzibie otworzyła nam wiele nowych dróg. Tak naprawdę dopiero od tego momentu mogliśmy skupić się na badaniu płyt Ultra NX pod wieloma względami takimi jak zachowanie płyt z różnymi strukturami patteringowymi czy zastosowanie różnych systemów rastrowania.

Kolejne spotkanie z technologią

Kolejne testy pod hasłem „Be Eco” przeprowadziliśmy w firmie Krea, której siedziba znajduje się w podpoznańskim Luboniu. Testy te były dla nas bardzo dużym wyzwaniem. Pracowaliśmy z farbami UV, a druk odbywał się na wąskowstęgowej maszynie Mark Andy P7. Z racji tego, że były to nasze pierwsze doświadczenia z farbami UV na płytach wodnych, staraliśmy się sprawdzić je pod możliwie wieloma względami. Zastosowaliśmy liniatury 175 oraz 220 lpi, a także systemy rastrowania takie jak Maxtone SX i Staccato. Po obiecujących wynikach otrzymanych na szerokiej wstędze ponownie zaryzykowaliśmy zastosowanie tak wyśrubowanych parametrów przy druku wykonywanym na aniloksach 440/3,5.

Nowe wyzwania

Jedyną trudnością, z jaką spotkaliśmy się podczas przedruków, był wybór odpowiedniej struktury patteringowej. W przypadku farb solwentowych dobre rezultaty dawały w zasadzie wszystkie sprawdzane przez nas rozwiązania, natomiast w przypadku farb UV uzyskanie odpowiedniej gęstości optycznej, dobrego wypełnienia powierzchni aplowej oraz wyeliminowanie efektu natarcia wymagało użycia naszych autorskich parametrów matryc. Zastosowana przez nas liniatura 220 lpi w połączeniu z rastrem Maxtone SX sprawdziła się doskonale. Z tą myślą przystąpiliśmy do przygotowania testu CMYK, który w praktyce pokazałby możliwości matryc Ultra NX w obszarze wąskiej wstęgi. Nie unikaliśmy wyzwań: na warsztat wzięliśmy duże powierzchnie aplowe w połączeniu z delikatnymi światłami, a wszystko to oczywiście ponownie przy liniaturze 220 lpi.

Optymalizacja pracy 

Przeprowadzone testy pozwoliły nam na optymalizację pracy w drukarni oraz poprawienie jakości druków w trzech obszarach. Po pierwsze drukarnia bez obaw może stosować wyższą liniaturę – przyjęte przez nas minimum produkcyjne dla płyt Ultra NX to 175 lpi; po drugie otrzymujemy wyższe gęstości optyczne farb, co przekłada się na atrakcyjniejszy wygląd produktu końcowego. Trzecim aspektem, w którym odnotowaliśmy zalety technologii Ultra NX, jest prędkość drukowania – okazuje się, że drukarnia może ją zwiększyć nawet o 25 proc. bez utraty jakości.

Efekty naszej współpracy z drukarnią przerosły nasze oczekiwania, co potwierdzają słowa dyrektor drukarni Pani Joanny Nowackiej, która jakość otrzymanych odbitek podsumowała tak: Obawiałam się tej liniatury, ale wyszło ładnie, jestem pod wrażeniem. Nie ma żadnego problemu przy połączeniu tak dużej czarnej apli z delikatnym rastrem czy małymi tekstami, wszystko jest bardzo ostre i wyraźne. Nie była to zresztą jedyna ocena, której został poddany przygotowany przez nas druk. Kolejny przedruk z serii Be Eco można było oglądać podczas Forum Fleksograficznego organizowanego przez Polską Izbę Fleksografów we Wrocławiu, w dniach 03-04.05. br. Przedruk został tam odebrany bardzo pozytywnie, intensywność kolorów przy zastosowaniu tak wysokiej liniatury zrobiła duże wrażenie. Podczas naszych rozmów z uczestnikami forum dało się zauważyć nawet pewne niedowierzanie co do zastosowania tak wysokich parametrów druku.

Co przed nami?

O płytach Kodak Ultra NX wiemy już dość dużo, znamy ich możliwości w odniesieniu do farb solwentowych oraz UV. Naszym kolejnym krokiem będą testy płyt Ultra NX przy zastosowaniu farb wodnych. W najbliższej perspektywie mamy również zaplanowane testy druków na papierze i wiele innych. 

Joanna Walachowska, Menedżer Produktu

Artykuł sponsorowany