Umowa firm Dalim i BasysPrint
6 gru 2016 14:42

Firmy Dalim i BasysPrint podpisały umowę dotyczšcš wspólnego oferowania nowych systemów DFE sterujšcych wszystkimi naœwietlarkami CtcP produkowanymi przez drugš z firm. Zgodnie z warunkami zawartego niedawno porozumienia Dalim, znany dostawca oprogramowania dla poligrafii, zajmie się produkcjš szybkich systemów przepływu prac, opartych na ostatnich aplikacjach o nazwie Swing. Systemy te będš następnie wdrażane w firmach pracujšcych na naœwietlarkach UV-Setter oferowanych przez BasysPrint. BasysPrint to pierwsza na œwiecie firma, która wypuœciła na rynek urzšdzenia oparte na technologii bezpoœredniego naœwietlania konwencjonalnych form drukowych (computer to conventional plate Đ stšd CtcP). Na podstawie serwisu dotprint.com opracował SS

error: Kopiowanie zabronione!
cript>