Umowy franczyzowe na wykorzystanie PuzzleFlow
6 gru 2016 14:50

Firma ACCHSH poinformowała o podpisaniu pierwszych umów franczyzowych związanych z wykorzystywaniem przez przedsiębiorstwa zewnętrzne technologii i marki PuzzleFlow przy tworzeniu i rozwijaniu programów opartych na systemie PuzzleFlow, ich sprzedaży oraz oferowaniu wsparcia technicznego w danym regionie świata. Dwaj pierwsi franczyzobiorcy to firmy od wielu lat współpracujące z ACCHSH – holenderska Ready4Print i amerykańska Flash- light-Digital. Ready4Print to partner ACCHSH przy przedsięwzięciu o nazwie Puzz-leFlow Solutions Europe, uruchomionym w 2007 r. jako centrum rozwoju oraz promocji nowych automatycznych rozwiązań opartych na PuzzleFlow. Dzięki tej współpracy powstały dwa kompatybilne ze standardem JDF rozwiązania, które znalazły pierwszych użytkowników w krajach Beneluksu – PuzzleFlow Printing On Demand i PuzzleFlow Publisher. Na podstawie świeżo zawartej umowy franczyzowej stanowią one część oferty Ready4Print dedykowanej przedsiębiorstwom poligraficznym, wydawniczym i reklamowym. Współpraca ACCHSH z firmą Flashlight-Digital również sięga 2007 roku. Początkowo uzyskała ona status wyłącznego dystrybutora rozwiązań ACCHSH na rynku amerykańskim, natomiast w ub.r. obie firmy uruchomiły nowe przedsięwzięcie pod nazwą PuzzleFlow Solutions USA, które zajmuje się obsługą i wsparciem technicznym dla klientów z rynku Ameryki Północnej. Współpraca zaowocowała powstaniem trzech aplikacji: serwera automatyzującego produkcję PuzzleFlow Automator oraz programów PuzzleFlow Prepress Assistant i PuzzleFlow Web-Pairer. Za sprawą umowy franczyzowej wchodzą one w skład oferty PuzzleFlow Solutions USA, będącej osobnym przedsięwzięciem firmy Flashlight-Digital. Opracowano na podstawie informacji firmy ACCHSH

error: Kopiowanie zabronione!
cript>