UPM-Kymmene po raz siódmy!
6 gru 2016 14:43

20 paŸdziernika w Teatrze Narodowym w Warszawie miał miejsce benefis pracy artystycznej Zofii Nasierowskiej, która obchodzi jubileusz 50 lat twórczego działania w zakresie fotografii artystycznej. Wydawnictwo Prószyński i Ska wydało album ăFotonostalgia Đ znani i lubiani w obrazie i anegdocieŐŐ Zofii Nasierowskiej z tekstami Agnieszki Osieckiej, zaœ korporacja UPM-Kymmene ofiarowała papier na druk tego albumu. Warto przy okazji podkreœlić, iż korporacja ta po raz siódmy wspiera publikacje z dziedziny kultury polskiej. Fakt uczestnictwa w jubileuszu Zofii Nasierowskiej prezesa Dywizji Papierów Magazynowych z centrali koncernu UPM Kymmene w Finlandii Markku Tynkkynen i złożenia osobiœcie życzeń jubilatce podkreœla wspieranie publikacji z dziedziny kultury w naszym kraju przez ten koncern. AB