UPM Raflatac i WWF Polska razem dla polskich rzek
16 sty 2017 11:19

2 grudnia br. miała miejsce 7. już edycja mikołajkowej imprezy firmy UPM Raflatac – Joulupukki 2016. W tym roku jej partnerem był WWF Polska, jedna z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego, z którą UPM Raflatac przedłużył współpracę w ramach projektu „Rzeki dla życia” na kolejne trzy lata. Docenione starania 7. edycja Joulupukki została zorganizowana w hotelu Narvil w Serocku, w okolicach którego łączą się jedne z najmniej uregulowanych polskich rzek – Bug i Narew. Spotkanie otworzyli Ulla-Riitta Unkuri, wiceprezes ds. komunikacji i ochrony środowiska w UPM Raflatac oraz Jani Konkarikoski, wiceprezes ds. operacji globalnych w dywizji Papierowych Laminatów Etykietowych, który – jako mieszkaniec Polski z ośmioletnim już stażem – przyjął rolę tłumacza. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na wyjątkowo dla nas ważny temat – ochronę środowiska. Z tego powodu jest tu dziś z nami jedna z największych organizacji ekologicznych w Polsce – WWF Polska, która jest oficjalnym Partnerem Joulupukki 2016 – przywitała zgromadzonych gości Ulla-Riitta Unkuri. – To, że firma UPM po raz piąty z rzędu została ogłoszona europejskim liderem Dow Jones Sustainability Europe Index oraz to, że ONZ zaprosiła nas do elitarnego grona 50 światowych liderów zrównoważonego rozwoju dowodzi, że nasze starania są doceniane w skali światowej. Zgromadziliśmy dotychczas sporo mocnych przykładów naszego wyjątkowego zaangażowania w ochronę środowiska i realizację naszej wizji Biofore. Oprócz projektu „Rzeki dla życia” są to konkurs Label Life Awards dla naszych dostawców, którzy osiągnęli sukcesy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz polska fabryka UPM Raflatac w Biskupicach Podgórnych, w której 100 proc. zużywanej energii pochodzi z odnawialnych źródeł. W hotelowym lobby można było również podziwiać samochód Biofore Concept Car, wykonany z nowoczesnych biomateriałów UPM i napędzany odnawialnym biopaliwem UPM BioVerno. Etykiety wykorzystane w tym samochodzie zostały wyprodukowane z materiałów UPM Raflatac. Rzeki dla życia, Joulupukki dla rzek Wpływ sektora prywatnego na kondycję środowiska naturalnego jest ogromny. Jesteśmy firmą Biofore i w imię tej wizji chcielibyśmy edukować ludzi, pokazywać im dobre praktyki i podążać w kierunku przywracania równowagi ekosystemów – powiedział Jani Konkarikoski. – Projekt „Rzeki dla życia” wspieramy już od 2012 roku. Zdecydowaliśmy się na jego kontynuację, ponieważ zrównoważony rozwój i środowisko zawsze były i będą istotne dla UPM Raflatac. Polskie rzeki wciąż należą do najpiękniejszych i najlepiej zachowanych w Europie. Niestety w ubiegłych latach nasiliła się ich bezprecedensowa degradacja. Szacunkowe dane wskazują, że w ciągu ostatnich 6 lat uregulowano lub w inny sposób zdegradowano co najmniej 20 000 km rzek. Ingerencje w korytarze rzeczne oraz wycinanie nadbrzeżnych drzew i krzewów często nie mają ekonomicznego uzasadnienia, a jednocześnie niszczą zasoby przyrodnicze oraz krajobraz rzek i ich dolin. Zdaniem WWF Polska niepotrzebne regulacje i tzw. utrzymanie rzek są głównym powodem złego stanu wielu gatunków ryb, zwłaszcza tych szczególnie wrażliwych na wszelkie ingerencje, np. łososi. Wszelkie działania podejmowane w ramach projektu „Rzeki dla życia” odbywają się we współpracy z ekspertami, lokalnymi działaczami i instytucjami państwowymi. Skuteczność można bowiem osiągnąć tylko w przypadku akceptacji i zaangażowania innych ludzi. To oni na co dzień widzą, jak zmienia się środowisko w ich okolicy. Działania podejmowane w ramach projektu skupiają się na monitorowaniu prac prowadzonych na rzekach, konsultacji dokumentów określających zasady gospodarowania polskimi wodami (Planów Gospodarowania Wodami na Obszarach Rzecznych, Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, Planów Utrzymania Wód) oraz propagowaniu nowoczesnych metod ochrony przeciwpowodziowej polegających na odtwarzaniu naturalnych terenów zalewowych, udrożnianiu rzek w celu odtworzenia koryt tarłowych, a także ocenie stanu zachowania koryt rzecznych (tzw. stanu hydromorfologii). Odpowiedzialne firmy, które chcą budować stabilne łańcuchy dostaw, powinny zmierzać w stronę modeli, które biorą pod uwagę prawdziwą cenę produkcji, uwzględniającą koszt przyrodniczy – podsumowała Magdalena Dul-Komosińska, prezes zarządu Fundacji WWF Polska. – Ważne jest także, czy firmy biorą odpowiedzialność za środowisko, w którym funkcjonują. Jednym z przykładów takiej działalności jest projekt „Rzeki dla Życia”, który prowadzimy wspólnie z UPM Raflatac od 2012 roku. Podczas Joulupukki 2016 odbyła się aukcja części strojów zaprojektowanych z materiałów UPM Raflatac, a zaprezentowanych podczas 5. edycji mikołajkowej imprezy, która odbyła się w 2014 roku w Łodzi. Licytacja była zacięta, a niektóre modele osiągały ceny godne najlepszych polskich projektantów. Cały dochód z aukcji zasilił konto projektu „Rzeki dla życia”. Warto przypomnieć, że firma UPM Raflatac podjęła niedawno decyzję o dalszym rozwoju w Polsce i budowie nowej linii powlekania w fabryce w Biskupicach Podgórnych. Planujemy ją uruchomić w pierwszej połowie 2018 roku – powiedział Jani Konkarikoski. – To wielkie wyróżnienie dla naszego zespołu w Polsce i szansa na dalszy rozwój na polskim i światowym rynku. Rośniemy razem z Wami i dla Was! Patrząc na dotychczasową działalność UPM Raflatac w naszym kraju możemy mieć pewność, że będzie to zrównoważony wzrost. AN