Urzšdzenia poligraficzne z Centrum Produkcyjnego Pneumatyki ăPREMAÓ SA
6 gru 2016 14:41

CPP ăPREMA" SA, firma o 25-letnim doœwiadczeniu w branży pneumatyki siłowej i sterujšcej opracowała i podjęła produkcję maszyn do przelotowego wykrawania etykiet o dowolnym kształcie. Posiadane doœwiadczenie oraz nowoczesne wyposażenie pozwoliły skonstruować urzšdzenie spełniajšce najwyższe wymagania techniczne i technologiczne. Oferowane maszyny to PHP-10M (powierzchnia do wykrawania 230 x 230 mm) i PHP-10-330 (powierzchnia do wykrawania 330 x 330 mm). Nasze wyroby były prezentowane na targach krajowych i zagranicznych. Wywołane zainteresowanie spowodowało sprzedaż kilkudziesięciu maszyn odbiorcom krajowym i zagranicznym. Zyskały one wysokš ocenę naszych Klientów dzięki wysokiej jakoœci i konkurencyjnej cenie. Zwiększenie wymiarów wycinanego elementu do 330 x 330 mm to spełnienie życzeń naszych Klientów. W urzšdzeniu wbudowano krajowy agregat hydrauliczny charakteryzujšcy się cichš pracš oraz niezawodnoœciš. W konstrukcji maszyn wprowadzono szereg niekonwencjonalnych rozwišzań, co zminimalizowało czas ustawiania urzšdzenia do wykrawania oraz umożliwiło precyzyjnš regula-cję układu pozycjonujšcego, dajšc gwarancję dokładnoœci wykrawania do 0,1 mm. Zastosowany układ hydrauliczny zapewnia wydajnoœć od 15 do 18 cykli/min, która jest wyższa niż w produktach znanych producentów. Silnik o mocy 5,5 kW z odpowiednio dobranymi siłownikami hydraulicznymi zabezpiecza wymaganš siłę do wykrawania etykiet dla obydwu wielkoœci otworów (230 x 230 i 330 x 330) tj. długiej linii cięcia niezależnie od rodzaju i gramatury papieru. Zadbaliœmy również o wszelkie wymagane zabezpieczenia i osłony, dzięki którym nasze maszyny gwarantujš bezpieczeństwo, komfort pracy i sš przyjazne œrodowisku. Cena naszych urzšdzeń jest od 2 do 3 razy niższa od porównywalnych produktów konkurentów zagranicznych. Posiadane doœwiadczenie pozwoliło na podjęcie produkcji i sprzedaż wykrojników według zlecanych przez Klienta wzorów. CPP ăPREMAÓ SA w Kielcach przewiduje w najbliższym czasie wprowadzenie na rynek kolejnych wyrobów przeznaczonych dla przemysłu poligraficznego. Oferujemy również, dla urzšdzeń stosowanych w poligrafii, szerokš ofertę siłowników pneumatycznych, zaworów rozdzielajšcych, elementów przygotowania sprężonego powietrza, sterowników, złšczek i wielu innych elementów. Wszystkich zainteresowanych naszš ofertš serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska nr 24 w pawilonie 24 podczas trwania Międzynarodowych Targów Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych Đ POLIGRAFIA 2001 w Poznaniu w dniach 24-28 kwietnia br. W sprawach handlowych i porad technicznych prosimy Państwa o kontakt z działem handlowym lub marketingu pod adresem: Centrum Produkcyjne Pneumatyki ăPREMAÓ SA 25-101 Kielce, ul. Wapiennikowa 90; http://www.telvinet.pl/prema tel. (041) 361 95 24, 362 21 60, fax: (041) 361 91 08.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>