Usługowy Aligator
6 gru 2016 14:43

Aligator Đ tak nazwał swojš introligatornię jej właœciciel Jacek Jurkowski. Przygodę z poligrafiš magister ekonomii Jacek Jurkowski Đ absolwent Szkoły Głównej Handlowej Đ rozpoczšł przed dziesięciu laty, kiedy był wspólnikiem drukarni w Pruszkowie. Wychodzšc z założenia, że samodzielne prowadzenie firmy pozwala na lepsze możliwoœci rozwoju (ponadto poglšdy wspólników na prowadzenie firmy były odmienne), przed siedmiu laty zorganizował własny zakład œwiadczšcy usługi w zakresie introligatorstwa przemysłowego. Dziœ introligatornia Aligator ma dwa zakłady: siedziba główna mieœci się w Pruszkowie przy ul. Lipowej, zaœ oddział Đ w Komorowie Đ œwiadczy usługi w zakresie kaszerowania, wykrawania, produkcji stendów i pudeł z tektury. Wyposażenie introligatorni w Pruszkowie w dobrej i wysokiej klasy urzšdzenia, składajšce się z: nowoczesnej krajarki Polar-Mohr Elektromat o długoœci noża 115 cm, czterech złamywarek w pełnym i półformacie firmy MBO, taœmowca do opraw zeszytowych firmy MŸller Martini oraz urzšdzeń pomocniczych Đ blokówek do szycia drutem, bigówko-perforówki i innych Đ pozwala na œwiadczenie doœć szerokiego spektrum usług. Niespełna rok temu introligatornia Aligator wzbogaciła się o bardzo nowoczesne i specjalistyczne urzšdzenia firmy Herzog&Heymann. Zestaw składa się z dwóch wieloczynnoœciowych maszyn do obróbki małoformatowych produktów drukowanych na cienkich i bardzo cienkich papierach. Przy optymalnym ustawieniu mogš wykonywać 10 łamów równoległych i 6 krzyżowych Đ minimalny złam 18 mm. Produkty wykonywane na tych urzšdzeniach to: ulotki przylekowe, booklety Đ ksišżeczki w małych formatach do 24 stron, różnego rodzaju ulotki składane w różnych kombinacjach, booklety sklejane w grzbiecie (do czterech œcieżek klejenia) oraz proste produkty mailingowe. Klientami introligatorni Aligator sš przede wszystkim drukarnie z rejonu Warszawy i okolic, ale również z odległych miejscowoœci Polski, np. Piły czy Lublina. Spoœród bardziej znanych i dużych drukarń warto wymienić firmy: Ellert, Bestim, Spot Color, Megraf. Taki rodzaj usług zdaniem właœciciela introligatorni jest pewnš niszš, która będzie dalej się rozwijać, natomiast dla drukarń inwestowanie w specjalistyczny sprzęt przy braku doœwiadczenia byłoby wielce nieopłacalne. Kooperacja drukarń ze specjalistycznš introligatorniš jest dla obu stron uzasadniona ekonomicznie i ma szansę dalszego rozwoju z obustronnš korzyœciš. Aligator pod koniec 2003 roku przewiduje zainstalowanie linii do oprawy broszur w technologii bezszwowej (klejonej). Solidne i terminowe wykonanie usługi jest dewizš introligatorni Aligator; Jacek Jurkowski zaprasza: ul. Lipowa 49, 05-800 Pruszków, tel. (48 22) 759 66 48, tel./fax 759 66 49.