Uszlachetnianie cenną wartością dodaną
6 gru 2016 14:46

To powszechnie znana prawda, natomiast nie wszyscy znają najnowsze tendencje w tej dziedzinie. Temu tematowi było poświęcone seminarium zorganizowane przez firmy PC Print, Leonhard Kurz, Heidelberg Polska i Gallus pt. „Nowe rozwiązania i możliwości w zakresie technologii złocenia na zimno i na gorąco w systemach arkuszowych oraz w systemach rola – rola”. Andrzej Turski odpowiedzialny za maszyny Gallus w firmie Heidelberg Polska przedstawił rozwiązania stosowane w maszynach wąskowstęgowych do złocenia na gorąco i na zimno (ta druga technologia jest stosowana dopiero od 6 lat). Prelegent omówił obie technologie porównując ich wady i zalety oraz udowadniając, kiedy bardziej opłacalne jest stosowanie jednej z nich. Przy złoceniu na zimno niezbędne jest doświadczenie w doborze odpowiedniego podłoża, kleju i folii, ale często stanowi ono ekonomiczną alternatywę technologii na gorąco. Złocenie może stanowić nie tylko efektowne uszlachetnienie druków, zwłaszcza etykiet i opakowań, ale także ochronę marki (np. hologramy). W tej dziedzinie istotną innowacją jest fakt, że nowoczesne systemy złocenia na maszynach Gallus umożliwiają aplikację pojedynczych znaków optycznie zmiennych w systemie rola – rola. Piotr Cippert z firmy PC Print, polskiego przedstawicielstwa firmy Leonhard Kurz, rozpoczął od ogólnej charakterystyki tego producenta folii oraz systemów zabezpieczeń (OVD, Trust-Seal). Najnowszym przedsięwzięciem jest joint venture firm Kurz i Siemens w dziedzinie rozwiązań do drukowania układów elektronicznych. P. Cippert potwierdził widoczną tendencję do przechodzenia od hot stampingu do cold stampingu, których udziały w rynku wynoszą obecnie odpowiednio 30% i 70%, na co mają wpływ m.in. rozwój produktów do aplikacji na zimno oraz zmniejszające się nakłady druków. Technologia ta daje również zupełnie nowe możliwości tworzenia grafiki. Scharakteryzował też poszczególne rodzaje folii przeznaczonych do różnych aplikacji, w różnych technikach drukowania i technologiach cold oraz hot (w systemach rola – rola, a na gorąco także arkusz – arkusz) podkreślając, że obydwie te technologie mają swoje miejsce na rynku. Drugą część seminarium poświęcono złoceniu na maszynach arkuszowych i sztancach. Istotnym aspektem seminarium była obecność ekspertów: Jensa Niemanna z firmy Kurz, Martina Meinke z firmy Heidelberg i Patrizio Vaninettiego z firmy Gallus, którzy wraz z pracownikami PC Print i Heidelberg Polska odpowiadali na wszystkie pytania uczestników.