Uszlachetnianie opakowań artykułów spożywczych – część I
22 mar 2019 13:26

Od lat wiele mówi się o farbach niskomigracyjnych do drukowania opakowań artykułów spożywczych. Mają one gwarantować bezpieczeństwo i zapobiegać kontaminacji zapakowanych produktów. 

Ponieważ farby o niskiej migracji nie posiadają wystarczającej odporności na ścieranie z powodu mechanizmu ich schnięcia (głównie przez wsiąkanie w podłoże), lakierowanie jest niezbędnym elementem produkcji. W trakcie produkcji i składowania opakowania narażone są na wysokie obciążenia mechaniczne i muszą być wystarczająco zabezpieczone. Należy je bezwzględnie lakierować w trakcie drukowania w linii. Do tego dochodzą funkcje estetyczne, które lakiery mają do spełnienia.

Większość współczesnych opakowań jest w rozmaity sposób uszlachetniana, co podnosi ich walory estetyczne i tym samym zachęca konsumenta do ich zakupu. Jednak im bardziej przetworzone jest opakowanie, tym większa istnieje możliwość przedostawania się do jego wnętrza różnych, nie zawsze obojętnych dla zdrowia konsumenta substancji. Dlatego też bardzo ważny jest jakościowy dobór odpowiednich lakierów, które poza funkcją zabezpieczającą przed ścieraniem lub uatrakcyjnianiem wyglądu pomogą ustrzec zapakowany produkt przed kontaminacją.

Do produkcji opakowań środków spożywczych zaleca się stosowanie wyłącznie lakierów dyspersyjnych. Potencjał migracji zawartych w nich substancji jest znikomy w porównaniu z lakierami olejowymi, inaczej również przebiega proces schnięcia, a tym samym inne są produkty uboczne.

Nie powinny to być jednak lakiery standardowe, lecz specjalnie do tego celu zrecepturowane produkty.

Lakiery dyspersyjne składają się z roztworów polimerowych żywic i rozpuszczalników, wosków, opóźniaczy, środków pomocniczych, powlekających, konserwujących i odpieniających. Część z nich może migrować do wnętrza opakowania i powodować niepożądane oraz niebezpieczne zmiany. Dlatego też w recepturze powinny zawierać wyłącznie substancje niemigrujące lub takie, których migrujące składniki są dopuszczone do kontaktu z żywnością i oznaczone toksykologicznie.

Właściwy lakier dyspersyjny powinien spełniać takie same wymagania, jakie są stawiane farbom drukarskim:

– Substancje mogące migrować muszą znajdować się w ilości nie większej niż dozwolone w limitach; dotyczy to również związków określonych jako bezpieczne

– Całkowita migracja związków nie może przekroczyć 60 ppm, co oznacza 60 mg/kg

– Żadne związki zaklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne, wpływające negatywnie na rozrodczość nie mogą być zastosowane

Lakiery podobnie jak farby powinny spełniać wymagania regulacji prawnych dotyczących materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Są to Rozporządzenia UE 1935/2004, 2023/2006, 2002/72/EC, 

10/2011, a także tzw. Rezolucji Szwajcarskiej i wytycznych EuPIA. Farby i lakiery przeznaczone do kontaktu z żywnością powinny być ponadto produkowane wg zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP.

Hubergroup równolegle z opracowaniem technologii farb o niskiej migracji opracował – jako pierwszy na świecie – specjalną serię lakierów dyspersyjnych MGA ACRYLAC®, która spełnia wszystkie wymagania tego segmentu rynku, a nam, konsumentom zapewnia całkowite bezpieczeństwo. 

Do dyspozycji drukarzy pozostaje cała paleta produktów w zależności od wymaganych końcowych parametrów powierzchni druku – np. błyszczące, matowe, odporne na ścieranie, odporne na blokowanie w stosie na mokro. Niemal wszystkie rodzaje lakierów standardowych dostępne są również w wersji MGA. cdn.

Artykuł sponsorowany