Varioman f:line – do produkcji opakowań giętkich
23 mar 2018 13:45

W dniach 27 lutego – 1 marca br. w siedzibie manroland web systems w Augsburgu odbywało się Forum Technologiczne, zorganizowane z okazji – jak anonsował wydarzenie sam producent – „kroku milowego” w historii firmy: wejścia na rynek produkcji opakowań giętkich w technice offsetu zwojowego. Podczas spotkania, w którym wzięło udział ok. 150 osób, oficjalnie pokazano też po raz pierwszy maszynę dedykowaną temu segmentowi rynkowemu – Varioman f:line. 

Varioman: „milowy krok” w rozwoju manroland web systems 

Gości z całego świata, także z Polski, przybyłych do Augsburga powitał Alexander Wassermann – dyrektor zarządzający firmy manroland web systems. Na wstępie zaprezentował holding Possehl (który przed 6 laty stał się jej 100 proc. właścicielem), a także obecną sytuację firmy manroland web systems oraz portfolio jej rozwiązań. Dane za ubiegły rok pokazują, że staliśmy się zdecydowanym liderem rynkowym w zakresie sprzedaży nowych maszyn zwojowych coldsetowych i heatsetowych, dedykowanych produkcji gazetowej oraz akcydensowej – mówił. – Kilka lat temu wprowadziliśmy do oferty rozwiązania w zakresie finishingu prac realizowanych w cyfrowym druku zwojowym i wspierające je oprogramowanie. W zakresie workflow posiadamy sztandarowy produkt, jakim jest system PECOM-X, usprawniający i nadzorujący cały proces wytwórczy. Dysponujemy również sklepem internetowym typu B2B, oferującym części zamienne do różnych maszyn zwojowych oraz usługi w zakresie ich wymiany – MARKET-X. Obecnie oferta manroland web systems zostaje rozszerzona o nową platformę druku: Varioman, której pierwszy model – Varioman f:line – kierujemy na rynek produkcji opakowań giętkich. Jest to pierwsza maszyna w naszym portfolio, w której żaden zespół drukujący nie został stworzony we własnym zakresie przez manroland web systems. Zintegrowaliśmy tu bowiem przejętą jakiś czas temu myśl technologiczną firmy Goebel z doświadczeniami Comexi w zakresie maszyn fleksograficznych i rotograwiurowych. W projekcie wzięli udział też inni partnerzy – dostawcy systemów suszenia, rozwiązań kontrolno-pomiarowych, materiałów eksploatacyjnych oraz oprogramowania.

Alexander Wassermann przedstawił też obecną strukturę manroland web systems, która swym zasięgiem obejmuje cały świat (zarówno poprzez własne przedstawicielstwa, jak i lokalnych partnerów handlowych oraz serwisowych), a następnie przedstawił wizję firmy na najbliższe lata: Chcemy zachować i umocnić naszą pozycję lidera w zwojowym druku offsetowym – mówił (jego słowa zostały potwierdzone komunikatem prasowym z 1 marca br. o połączeniu sił rynkowych w tym zakresie z firmą Goss). – Jednocześnie wchodzimy na nowe dla nas rynki, jak choćby opakowania giętkie. Chcemy być kompetentnym partnerem pierwszego wyboru poprzez zaoferowanie wszechstronnego portfolio oraz zdywersyfikowanych produktów. Celem nadrzędnym jest zaś stymulowanie naszego rozwoju i oferty zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami klientów z różnych segmentów rynkowych. M.in. w związku z tym 7 proc. naszej sprzedaży rokrocznie przeznaczamy na badania i rozwój. Ich efektem jest m.in. maszyna Varioman.

Wyższa jakość, niższe koszty

Kolejne prezentacje, autorstwa Andreasa Weckera i Wolfganga Hiesingera – menedżerów projektu z zespołu manroland web systems odpowiedzialnego za projekt Varioman – były poświęcone trendom i wymaganiom rynkowym wobec nowej generacji rozwiązań do produkcji opakowań oraz odpowiedzi niemieckiego producenta względem tych oczekiwań, jaką jest model Varioman f:line. 

Andreas Wecker wymienił najważniejsze obecnie trendy na rynku maszyn do produkcji opakowań: spadające nakłady, rosnącą presję cenową, nacisk na stabilną jakość, wysokie wymagania odnośnie do obsługi posprzedażowej, dostosowanie rozwiązań do przyszłych potrzeb, produkcję „na czas”, prostotę obsługi, proekologiczność i zgodność z ideą Przemysłu 4.0. Odpowiedzią producenta na te oczekiwania powinna być maszyna offsetowa, zapewniająca odpowiednią elastyczność dzięki szybkiemu narządzaniu, oferująca zaawansowane systemy sterowania i kontroli, energooszczędna i proekologiczna oraz wyposażona w tzw. inteligentne systemy, pozwalające na jej połączenie i integrację z rozwiązaniami innych producentów. 

„Packman”: pilotażowy projekt do opakowań giętkich

Tu naszą odpowiedzią jest platforma Varioman – kontynuował Wolfgang Hiesinger – która w pierwszym wariancie opatrzonym symbolem f:line jest dedykowana opakowaniom giętkim. Połączyliśmy w niej technikę zwojowego druku offsetowego (z wykorzystaniem zmiennego obwodu cylindra, bazującą na tulejach), która stanowi bazę dla dalszej rozbudowy, z różnymi opcjami przetwarzania i uszlachetniania. Maszyna Varioman f:line może być wyposażona m.in. w dodatkowe zespoły fleksograficzne bądź rotograwiurowe (maksymalnie 3), suszenie UV lub EB oraz system inspekcji wstęgi.

Pilotażowy projekt pod nazwą „Packman”, którego efekt mieli okazję obejrzeć uczestnicy Forum Technologicznego, to maszyna obsługująca wstęgę o szerokości z zakresu 560-1120 mm. Została ona wyposażona w odwijak, 7 agregatów offsetowych (bazujących na technologii zmiennego obwodu), system suszenia EB firmy EST, trzy zespoły rotograwiurowe Comexi, system inspekcji arkusza AVT oraz nawijak. Całością steruje oprogramowanie PECOM-X – system obsługi i kontroli produkcji, dbający m.in. o odpowiednie pasowanie kolorystyczne oraz prowadzenie i naprężenie wstęgi. 

Goście spotkania w Augsburgu wzięli udział w premierowym pokazie maszyny, który uwzględniał drukowanie 3 różnych zleceń na wstędze o szerokości 1070 mm, z różnymi długościami odcięcia. Pierwszą realizowaną pracą były etykiety na piwo, wykonane na 25-mikronowej folii BoPP z prędkością 300 m/min i wykorzystaniem 6 kolorów (CMYK + pomarańczowy + fioletowy). Drugim zleceniem było opakowanie na żywność dla zwierząt, również przy zastosowaniu druku 6-kolorowego, ale z użyciem innego podłoża – 12-mikronowej folii PET i ze zmienną prędkością 300-400 m/min (uzależnioną od tego, czy były wykorzystywane agregaty wklęsłodrukowe). Jako trzeci, z prędkością dochodzącą do maksymalnej oferowanej przez maszynę (400 m/min), wydrukowano 4-kolorowy (CMYK) plakat na papierze o gramaturze 100 g/m2.

Każda z tych prac wymagała innego podłoża i innej długości odcięcia. Tu ważną rolę odegrały elastyczność i pełna automatyzacja maszyny, zwłaszcza w kontekście szybkiego przezbrojenia, nieprzekraczającego w każdym przypadku 4 minut, oraz wykorzystania różnych jej elementów. Przy pierwszych dwóch pracach zastosowane były zespoły rotograwiurowe i offsetowe, przy trzeciej – tylko te ostatnie. Warto zwrócić uwagę także na bardzo małą ilość odpadu generowaną przy zmianie zlecenia – wynosiła ona ok. 300 mb podłoża. Nasi goście byli pod ogromnym wrażeniem potencjału maszyny, czego nie ukrywali zarówno w trakcie oficjalnych, jak i kuluarowych dyskusji – 

mówi Jarosław Kotfis, odpowiedzialny za rozwój działalności manroland web systems na rynku polskim.

Varioman: różne warianty maszyny

Poza wersją dedykowaną opakowaniom giętkim, podczas spotkania w Augsburgu zaanonsowano także inne warianty maszyny Varioman, jakie firma manroland web systems rozważa w kontekście przyszłych działań. Model c:line ma być przeznaczony do produkcji opakowań kartonowych, zaś b:line – składek książkowych. Modułowość i integracja maszyny pozwalają na zastosowanie w niej personalizacji (z udziałem głowic producentów takich jak Domino czy Kodak) i wdrukowywanie kodów QR, numerowanie czy nanoszenie kodów kreskowych. 

Wolfgang Hiesinger zaprezentował przykłady możliwych konfiguracji hybrydowych, uwzględniających zastosowanie w maszynie Varioman zarówno technik konwencjonalnych (offset, fleksografia, rotograwiura), jak i cyfrowych (inkjet). Poza wcześniej wspomnianym systemem PECOM-X, kontrolę procesów wspiera tu MasterQ – dedykowany kontroler umożliwiający planowanie produkcji, jej analizę oraz sterowanie. Operator ma do dyspozycji także system raportowania – PressMonitor.

(...) Reakcje gości, którzy dotarli na Forum Technologiczne, były bardzo pozytywne. Prezentowaną na nim maszynę będzie można oglądać w Augsburgu jeszcze przez kilka miesięcy, zanim trafi do pierwszego klienta. Wszystkich klientów z Polski, który z różnych względów nie byli w stanie wziąć udziału w Forum Technologicznym, serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu umówienia indywidualnej prezentacji i wizyty w naszym zakładzie produkcyjnym – podsumowuje Jarosław Kotfis.

Opracowano na podstawie materiałów firmy manroland web systems