VAT na druk: dostawa towaru czy usługa?
6 gru 2016 14:52

Jak informowaliśmy w styczniowej Poligrafice, Unijny Komitet ds. VAT przed-stawił projekt zmian w Rozporządzeniu nr 1777/2005 do Dyrektywy 2006/112 EC w sprawie podatku od wartości dodanej (VAT). Zapowiadane zmiany mają wprowadzić od 1 stycznia 2010 r. jednoznaczną interpretację opodatkowania druku. I tak, zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b tego rozporządzenia dostawą towarów jest drukowanie materiałów „w formacie papierowym”, jeżeli świadczący dostarcza także materiał. A zatem drukowanie na papierze własnym drukarni stanowić będzie dostawę towarów w myśl ustawy VAT. Natomiast zgodnie z art. 12 Rozporządzenia drukowanie na materiale powierzonym przez klienta stanowić będzie świadczenie usług. Rozporządzenie obowiązywać będzie wprost wszystkie państwa członkowskie od dnia publikacji – bez konieczności implementacji do polskich przepisów. Oczekiwano, że Rada UE zaakceptuje te zmiany jeszcze w styczniu, jednak do dnia dzisiejszego nowelizacja nie ukazała się. Tym niemniej na gruncie krajowym rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz opinie organów skarbowych wskazują już na możliwość kwalifikacji VAT zgodnej z proponowaną nowelizacją unijnego rozporządzenia. Na stronie Izby Wydawców Prasy (www. iwp.pl) w dziale „Dokumenty IWP” zamieszczono wyrok NSA oraz cztery interpretacje organów skarbowych potwierdzające, iż druk książek i prasy na własnym papierze drukarni jest dostawą towarów, a nie usługą. Przykładowe interpretacje zostały wydane przez wszystkie uprawnione Izby Skarbowe na terytorium kraju, tj. przez Izbę Skarbową w Warszawie, Katowicach, Poznaniu i Bydgoszczy. Należy jednak pamiętać, że decyzja o uznaniu, iż druk jest dostawą towarów z właściwą dla niej stawką VAT, zależy od indywidualnej decyzji Urzędu Skarbowego. Opracowano na podstawie Biuletynu IWP nr 2/2010

error: Kopiowanie zabronione!
cript>