VI Seminarium Poligraficzne
6 gru 2016 14:42

W dniu 18 grudnia 2002 roku w Łodzi, w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii odbyło się kolejne, szóste już seminarium poligraficzne. Tradycyjnie seminarium organizowane jest wspólnie z Oddziałem Łódzkim Sekcji Poligrafów SIMP. Seminarium poœwięcone było technice drukowania offsetowego; w jego ramach wygłoszono trzy referaty: ăBudowa i technologia obróbki płyt cyfrowych KPGÓ (prezentacja firmy Scorpio); ăBudowa i eksploatacja zwojowych maszyn offsetowych firmy IMERÓ (prezentacja firmy Scorpio) oraz ăNowoœci technologiczne i konstrukcyjne w budowie arkuszowych maszyn offsetowych firmy KBAÓ (prezentacja firmy Deva Print). Uczestnikami seminarium byli głównie studenci łódzkiego instytutu, co należy szczególnie podkreœlić. Współudział w organizacji seminarium Oddziału Łódzkiego naszej Sekcji œwiadczy o dużym zaangażowaniu działaczy stowarzyszenia w przygotowanie fachowej kadry dla branży. W przerwie przedstawiciel Poligrafiki miał możnoœć spotkania się z dyrektorem Instytutu Papiernictwa i Poligrafii, paniš Barbarš Surma-Œlusarskš, w trakcie którego omówione zostały sprawy œciœlejszej współpracy pomiędzy Instytutem i redakcjš. AB

error: Kopiowanie zabronione!
cript>