VIDICAL 2003
6 gru 2016 14:43

23 stycznia br. w Muzeum Plakatu w Wilanowie odbyło się uroczyste otwarcie XIV Ogólnopolskiego Przeglšdu Kalendarzy oraz Kart Œwišteczno-Noworocznych VIDICAL 2003, organizowanego przez ASP w Warszawie, EMPiK, firmę Estyma oraz spółkę Vidical. W czasie uroczystoœci wręczono nagrody i wyróżnienia za najpiękniejsze kalendarze i karty, przyznane przez jury w składzie: Alicja Resich-Modlińska (wydawca tygodnika ăGalaÓ), Jacek Kuœmierczyk (kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga), Tadeusz Rolke (artysta fotografik), Krzysztof Trusz (dyrektor artystyczny ăGazety WyborczejÓ), Józef Wilkoń (artysta malarz i grafik). Pracom jury przewodniczył prof. Stanisław Wieczorek, który powiedział m.in., że chociaż w tym roku zgłoszono mniej kalendarzy niż zwykle (ok. 170 i 70 kart), to jednak ich poziom artystyczny jest niezmiennie wysoki. Przewodniczšcy podkreœlał również wysokš jakoœć wykonania poligraficznego œwiadczšcego o europejskim poziomie polskich drukarń, podczas gdy w pierwszych latach organizowania przeglšdu Đ wspominał prof. Wieczorek Đ trudno było nie tylko o dobrze wydrukowany, ale nawet o dobrze zszyty kalendarz. Sponsorami imprezy były firmy: Heidelberg Polska, Michael Huber Polska, Europapier, Vers Print i Drukoba, a jednym z partnerów medialnych Đ Poligrafika. Największym zwycięzcš tegorocznego Vidicalu był swego rodzaju ădream teamÓ: zleceniodawca i wydawca Agencja Fotograficzna TGP, autor zdjęć Tomasz Gudzowaty, autor projektu graficznego Krzysztof P. Wenerski oraz Drukarnia Ellert. Kalendarz plakatowy ăRoweryÓ autorstwa tej ăspółkiÓ jury uhonorowało nagrodš Grand Prix Vidical 2003. Andrzej Zabielski, dyrektor artystyczny Przeglšdu, zwracał uwagę na fakt, że po raz pierwszy nagrodę tę otrzymał kalendarz plakatowy; do tej pory wyróżniano w ten sposób kalendarze wieloplanszowe. Na tym jednak nie koniec Đ nagrodami obsypano również kalendarz ăNadamÓ (autorzy jak wyżej); otrzymał on III nagrodę w kategorii kalendarzy wieloplanszowych oraz nagrody specjalne tygodnika ăGalaÓ i Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga. Pierwszš nagrodę w kategorii kalendarzy wieloplanszowych Đ oraz nagrodę specjalnš za najlepsze opracowanie graficzne, którego autorem był Lech Majewski Đ otrzymał kalendarz firmy J&S Group ăPrahaÓ wydrukowany przez drukarnię Team. Drukarnia Team wykonała również kalendarz wieloplanszowy ăPicassoÓ dla firmy Pol-komtel nagrodzony za najlepszš jakoœć poligrafii (Polkomtel otrzymał też nagrodę firmy Quo Vadis Polonia za wysoki poziom edytorski kalendarza ksišżkowego). W kategorii kalendarzy plakatowych przyznano dwie nagrody: pierwszš otrzymał kalendarz IPS i GRAFIK pod lakonicznym tytułem ă2003 rokÓ (druk IPS); drugš natomiast kalendarz firmy Vers Print (druk Arso-Polański), co Đ jak wyznał prof. Wieczorek Đ wywołało lekkš rozterkę jury: czy można przyznać nagrodę sponsorowi? Ostatecznie jednak zwyciężyły względy artystyczne i firma Vers Print otrzymała oprócz nagrody także wyróżnienie w kategorii kart œwištecznych. W kategorii ăzdzierakówÓ nie przyznano pierwszej nagrody; drugš nagrodzono kalendarz przygotowany dla Polskiego Radia SA przez Studio P Andrzeja Pšgowskiego (druk Rapid), zaœ jednš z dwóch trzecich nagród przyznanych ex aequo uzyskał kalendarz firmy Impap (druk Hakus Olsztyn). W kolejnej kategorii Đ kalendarze pozostałe Đ nagrodzono także Studio P za kalendarz ksišżkowy ăPan TadeuszÓ przygotowany dla firmy Kulczyk Holding, a wydrukowany przez Gazetę Handlowš, która z kolei, już pod nowš nazwš Edica, uzyskała w tej kategorii drugš nagrodę, trzeciš natomiast przyznano firmie ArtGraph za oryginalny kalendarz w formie harmonijki. Z braku miejsca nie jesteœmy w stanie wymienić wszystkich wyróżnionych prac, a było wiele naprawdę pięknych i oryginalnych Đ także wœród tych nienagrodzonych, które być może swojš szansę będš miały w przyszłym roku, bo już teraz organizatorzy zapraszali na Vidical 2004. IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>