VII seminarium poligraficzne
6 gru 2016 14:43

Instytut Papiernictwa i Poligrafii przy współpracy Sekcji Poligrafów SIMP oddział w Łodzi zorganizował w dniu 15 stycznia na terenie Politechniki Łódzkiej VII seminarium poligraficzne. Wzięła w nim udział spora grupa studentów Instytutu i kilkanaœcie osób z przemysłu. W czasie seminarium zostały zaprezentowane dwie grupy tematyczne referowane przez dwie firmy. Pierwsza grupa tematów prezentowana przez specjalistów firmy BASF Poligrafia Polska obejmowała technikę fleksografii: 1. Kontrola barw fleksograficznych odbitek drukowych: zostały omówione podstawy kolorymetrii i spektrofotometrii. 2. Metody badania drukownoœci farb fleksograficznych: badania cech drukownoœci i właœciwoœci łšczenia się farb z podłożem lub ich utrwalanie powierzchniowe, badanie poziomu wydajnoœci farb. 3. Charakterystyka opakowań i wymagania stawiane opakowaniom. 4. Przeglšd wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych farb fleksograficznych Đ metody dobierania kolorów farb w zależnoœci od podłoża. 5. Metody badania offsetowych farb arkuszowych. Drugš grupę tematów, również zwišzanych z technikš fleksograficznš, referował Marek Wielemborek, właœciciel przedsiębiorstwa GRAW: 1. Charakterystyka i budowa nowoczesnych wałków rastrowych. 2. Badania i ocena czystoœci wałków rastrowych i innych elementów systemu nanoszenia farby na formę drukowš. 3. Eksploatacja wałków rastrowych we fleksograficznych maszynach drukujšcych. AO

error: Kopiowanie zabronione!
cript>