W œwiecie etykiet
6 gru 2016 14:43

W odbywajšcych się w dniach 24-27 wrzeœnia w Brukseli targach Labelexpo Europe 2003 wzięli udział wszyscy liczšcy się dostawcy maszyn, urzšdzeń, materiałów i oprogramowania do produkcji etykiet i opakowań drukowanych na maszynach wšskowstęgowych. Wœród ponad 400 wystawców znalazły się tylko dwie firmy z Polski (drukarnia Cezar z Białegostoku i firma Etisoft z Gliwic), za to targi licznie odwiedzili przedstawiciele krajowych drukarń etykietowych, w tym liderzy na krajowym rynku: Introl, Grafpol, WDH, A-Z Color i inni. Także na wielu stoiskach dostawców maszyn i materiałów można było odnaleŸć przedstawicieli ich polskich oddziałów lub dystrybutorów. Zwyczaj ten, przeniesiony z największych targów poligraficznych, jak drupa czy Ipex, œwiadczy o wysokim stopniu zainteresowania Labelexpo ze strony polskich firm. Multiplatformowe maszyny drukujšce Maszyny oferowane dziœ przez najważniejszych dostawców to z reguły urzšdzenia wielomodułowe, umożliwiajšce instalację zespołów fleksograficznych, offsetowych, sitodrukowych, wklęsłodrukowych, a także stacji uszlachetniajšcych (tłoczenie foliš na zimno i goršco, złocenie) i wykrawajšcych. Wielu producentów przygotowało na Labelexpo premierowe urzšdzenia Đ i tu ciekawe spostrzeżenie: w zasadzie wszystkie nowe modele to maszyny wyposażone w serwonapędy, wykorzystujšce coraz większš liczbę zespołów drukujšcych i wykańczajšcych. Cztery nowe maszyny pokazała na Labelexpo firma Nilpeter. Jednš z nich była nowa maszyna fleksograficzna UV FA-3300, wyposażona w serwonapędy i nowy rodzaj rotacyjnego zespołu sitodrukowego o nazwie Drop-In. Zespół ten można zainstalować w miejscu każdej ze stacji drukujšcych, zaœ jego cena Đ jak zapewnia Nilpeter Đ to zaledwie 30% kosztów konwencjonalnych zespołów sitodrukowych. Pozostałe nowoœci targowe Nilpetera to: drugiej generacji maszyna offsetowa z serwonapędami MO-3300, produkowana w USA maszyna do zadrukowywania kartonów FBZ-4200 (premiera na rynku europejskim) oraz 6-kolorowa maszyna fleksograficzna do zadrukowywania folii FA-4200. Nilpeter zaanonsował też nowy zespół wykańczajšcy do cyfrowej maszyny HP Indigo ws4000 oraz system wykrawania in-line do produkcji etykiet typu in-mould. Warto dodać, że tradycyjny dzwonek, rozbrzmiewajšcy na stoisku Nilpetera po każdym podpisanym w czasie targów kontrakcie, słychać było prawie dwadzieœcia razy, w tym Đ jak udało nam się dowiedzieć Đ kilka razy dla polskich klientów. Nowš maszynę wieloplatformowš Đ model EM 510 S Đ pokazała firma Gallus. Urzšdzenie uzupełnia serię maszyn EM, która obejmuje obecnie trzy modele. Maszyna EM 510 S jest przeznaczona do zadrukowywania etykiet samoprzylepnych, etykiet typu OPP, PE, PET o gruboœci od 20 mikronów, a także kartoników o gruboœci do 450 mikronów. Wyposażona w serwonapędy, oferuje bardzo krótki czas narzšdu (na targach przezbrojenie maszyny zajmowało ok. 20 minut) i niewielkš iloœć odpadów. Jak zapewniali przedstawiciele Heidelberg Polska, zainteresowanie nowš maszynš, a także pozostałymi prezentowanymi na targach propozycjami Gallusa było bardzo duże, o czym œwiadczyła m.in. spora frekwencja na prezentacjach. W zakresie maszyn flekso firma prezentowała udoskonalonš wersję modelu RCS 330, na której zadrukowywana była monofolia VCP o gruboœci 15 mikronów, a następnie laminowana foliš VCP o gruboœci 30 mikronów. Na stoisku Gallusa prezentowano też najpopularniejszy model tej firmy na polskim rynku Đ EM 280 ĐĘktóry pracował w konfiguracji składajšcej się z: 8 sekcji flekso UV, 2 zespołów sitodrukowych, stacji do złocenia na goršco, systemu lamp UV firmy IST, przesuwnej sekcji złocenia/laminowania na zimno na każdym zespole oraz dwóch sekcji wykrawania rotacyjnego. Inna firma należšca do ărodzinyÓ Heidelberga Đ Polar-Mohr Đ prezentowała w Brukseli nowy system wykrawania etykiet DC-M. Wykrojniki do urzšdzenia dostarczyła firma Eugen Drohmann. Istniejšca od zaledwie kilku lat holenderska firma MPS sprzedała na razie kilkadziesišt maszyn na całym œwiecie (w tym jednš do gdańskiej drukarni Pakiet), ale już wymieniana jest w czołówce dostawców wšskowstęgowych maszyn etykietowych. Od niedawna polskim przedstawicielem firmy jest Piotr Skłodowski, niegdyœ zwišzany z Nilpeterem. Na targach firma po raz pierwszy pokazała maszynę fleksograficznš UV z serwonapędami Đ EF, jak również model EP, umożliwiajšcy drukowanie w technikach flekso UV i sitodrukowej. Zupełnie nowš koncepcjš firmy MPS jest maszyna flekso UV o nazwie EC (Effective Converting), także wyposażona w serwonapędy. Trzy europejskie premiery przygotowała firma Mark Andy. Wœród nich prezentowana była maszyna LP3000 przeznaczona do drukowania etykiet i zawieszek, wyposażona w technologię Quick Change. LP3000 to maszyna multiplatformowa, umożliwiajšca zainstalowanie zespołów sitodrukowych, stacji foliujšcych, laminujšcych czy pozłacajšcych. Maksymalna prędkoœć maszyny wynosi 230 m/min. Włoska firma Gi Due przygotowała na Labelexpo kilka nowoœci. Znalazły się wœród nich: maszyna E-Combat, wyposażona w moduł IML-EDL do produkcji etykiet typu in-mould, stację sita rotacyjnego ăReadyRSIÓ (dostarczonš przez firmę Stork) i zespół do tłoczenia foliš na goršco. Włoski producent pokazał też nowš głowicę drukujšcš o nazwie Flower, która Đ jak zapewnia Gi Due Đ współpracuje ze wszystkimi rodzajami cylindrów drukujšcych oraz nowy system wykrawania do kartonów. Hiszpańska firma Rotatek zaprezentowała nowš wersję wieloplatformowej maszyny etykietowej Combi, wyposażonej w zespoły offsetowe, fleksograficzne, sitodrukowe oraz stację do foliowania na zimno. W przypadku nanoszenia folii klej może być nanoszony zarówno w zespole fleksograficznym, jak i offsetowym. Jak udało nam się dowiedzieć, kilka tygodni temu w Polsce została zainstalowana pierwsza w naszym kraju maszyna tego rodzaju. Oprócz tego Rotatek pokazał wyposażone w zespół wykrawajšcy urzšdzenie do nawijania i odwijania zwojów etykietowych RTK-330 (jego premiera odbyła się na lutowych targach Graphispag w Barcelonie), a także udoskonalonš wersję maszyny fleksograficznej Ecoflex. Inny dostawca, Ko-Pack International, demonstrował dwie maszyny fleksograficzne z serii Euroflex CID do zadrukowywania folii etykietowych. Maszyny te mogš drukować przy użyciu farb wodnych, rozpuszczalnikowych, jak również UV i sš dostępne w kilku szerokoœciach wstęgi, z których najmniejsza to 250 mm. Kolejnš prezentowanš przez Ko-Pack maszynš był model Euroflex 400, wyposażony w zespoły fleksograficzne i sitodrukowe, umożliwiajšcy zadrukowywanie folii, podłoży etykietowych i kartonów. Jak udało nam się dowiedzieć, już wkrótce pierwsza maszyna firmy Ko-Pack zostanie zainstalowana w Polsce. Nowš maszynę do opakowań zaprezentowała firma Edale majšca w Polsce nowego przedstawiciela Đ jest nim krakowska firma M.M. Druk Serwis. Urzšdzenie o nazwie Sigma to maszyna drukujšca w technice flekso UV, wyposażona Đ jak większoœć targowych nowoœci Đ w serwonapędy i umożliwiajšca drukowanie na wstędze o szerokoœci z zakresu 330-620 mm. Model prezentowany na targach był dodatkowo wyposażony w chłodzony wodš system suszenia UV, dostarczony przez firmę IST. Poza tym Edale prezentował znanš już z rynku ekonomicznš maszynę Alpha (urzšdzenie zajmuje powierzchnię zaledwie 2,5 m2), wyposażonš w cztery zespoły drukujšce, stację foliowania na zimno, współpracujšcš w trybie in-line z systemem zarzšdzania odpadami Matho. Systemy cyfrowe Multiplatformowe maszyny wšskowstęgowe zdecydowanie zdominowały tegoroczne targi Labelexpo. Nieco w ich cieniu prezentowane były znane już z rynku systemy cyfrowe oferowane przez takie firmy jak HP Indigo czy Xeikon i przeznaczone do niskonakładowego drukowania etykiet w trybie na żšdanie. HP Indigo twierdzi, że oferowane przez niš maszyny 7-kolorowe to idealne narzędzie do produkcji etykiet w przypadku, gdy długoœć wstęgi nie przekracza 2 tysięcy metrów. Spoœród szerokiego portfolio produkowanych przez HP Indigo maszyn, do produkcji etykiet dedykowane sš modele ws2000 i ws4000, umożliwiajšce drukowanie z prędkoœciš 7 m/min i 16 m/min w trybie 4-kolorowym. Xeikon prezentował cyfrowy system produkcji etykiet LabelSprint, oparty na maszynie DCP 320 S, współpracujšcy w trybie in-line z urzšdzeniami do dalszej obróbki. Urzšdzenie, po raz pierwszy pokazane na poprzednich targach Labelexpo w 2001 roku, wyposażono w nowe, poprawione opcje. Maszyna drukuje na wstędze o szerokoœci 32 lub 33 cm w pięciu kolorach, przy czym w ostatnim pištym zespole można zastosować specjalne kolory, takie jak pomarańcz, zieleń czy kolory firmowe. Prepress Przygotowalnia to mniej ămedialnaÓ i spektakularna strona produkcji etykiet, jednak coraz ważniejsza, zwłaszcza w przypadku techniki fleksograficznej. Stšd coraz częstsza obecnoœć w Brukseli dostawców, którzy jeszcze nie tak dawno z fleksografiš mieli niewiele wspólnego. Po raz pierwszy na Labelexpo pojawiła się Agfa, która promowała najnowszš wersję systemu workflow :ApogeeX, zaprojektowanš z myœlš o cyfrowej produkcji opakowań i etykiet. Firma prezentowała też systemy odbitek próbnych z serii :Sherpa oraz raster hybrydowy :Sublima. Spoœród targowej oferty firmy Creo warto zwrócić uwagę na nowš wersję systemu workflow Prinergy Powerpack, zaprojektowanš z myœlš o produkcji opakowaniowej. Firma wprowadziła też do sprzedaży nowš wersję systemu CtP Thermoflex Đ Narrow, przeznaczonš na rynek produkcji etykiet. Creo anonsowało również stworzonš wspólnie z BASFem nowej generacji cyfrowš płytę fotopolimerowš Nyloprint do maszyn typograficznych. Firma Esko-Graphics promowała tę częœć swojej oferty, którš przed ponad rokiem wniosło w ăaporcieÓ Barco Graphics, a więc przede wszystkim programy graficzne i systemy workflow do projektowania i przygotowywania opakowań i etykiet. Jeœli chodzi o urzšdzenia, firma demonstrowała naœwietlarkę do płyt fotopolimerowych DuPont Cyrel Digital Imager Spark XT, wyposażonš w stół podajšcy i odbierajšcy płyty oraz system EasyClamp pozwalajšcy na łatwe i bezpieczne trzymanie płyt podczas naœwietlania. Kodak Polychrome Graphics tuż przed targami poinformował o wyprodukowaniu pierwszej w swojej ofercie płyty fleksograficznej Flexcel. Jest ona dostępna w trzech wersjach, przeznaczonych na różne rynki produkcji opakowań: opakowań giętkich, etykiet i przywieszek, pudełek kartonowych, tektury falistej, kopert i produkcji szerokowstęgowej. Jak zapewnia producent, płyty Flexcel współpracujš z różnymi rodzajami farb: alkoholowymi, wodnymi, a także UV. Jeœli chodzi o urzšdzenia, KPG prezentował systemy odbitek próbnych Đ First Check i Approval. Nowe wersje płyt fleksograficznych SH, DSH, SQ i DSQ prezentowała japońska firma Asahi (więcej na ich temat pisaliœmy we wrzeœniowej Poligrafice Đ przyp. SS). Oprócz materiałów firma demonstrowała też naœwietlarkę do płyt fotopolimerowych 912 E-HQ, która Đ jak zapewnia producent Đ charakteryzuje się m.in. optymalnym rozproszeniem œwiatła na całej powierzchni płyty, skróconym do minimum czasem naœwietlania i systemem redukujšcym intensywnoœć promieni UV. Farby Wœród wystawców Labelexpo znaleŸli się najważniejsi dostawcy farb etykietowych: Akzo Nobel Inks, Sicpa, Sericol czy Sun Chemical. Firmy te nie tylko anonsowały wprowadzenie nowych specjalistycznych produktów, ale Đ jak chociażby w przypadku Akzo Nobel Inks Đ oferowały też szereg programów umożliwiajšcych drukarniom obniżenie kosztów produkcji. Wœród nowoœci zaprezentowanych przez Akzo Nobel Inks znalazła się typograficzna seria UvoNova przeznaczona do zadrukowywania szerokiego spektrum podłoży, z możliwoœciš zadrukowywania etykiet typu in-mould oraz tub, pozwalajšca na doskonałš Đ jak zapewnia producent Đ współpracę z farbami sitowymi i flekso UV. Kolejna premiera to nowoczesna seria do flekso UV Flexocure Sigma, pozwalajšca Đ według Akzo Nobel Inks Đ drukować na wszelkich podłożach samoprzylepnych z większymi prędkoœciami, z możliwoœciš uzyskania większych gęstoœci optycznych, mniejszego przyrostu punktu i wyższych wartoœci połysku niż w przypadku innych dostępnych obecnie na rynku farb. Zapewnia ona również doskonałe wyniki w druku kombinowanym UV flekso Đ UV sito z Uvoscreen II oraz CombiWhite. Firma wprowadziła także szereg nowych lakierów UV, w tym sitodrukowy typu Braille, fleksograficzny do zastosowań outdoor oraz primer do BOPP. Przypomniano również wdrożonš niedawno farbę Flexocure Gemini, która z racji nikłego zapachu jest szczególnie rekomendowana do zadrukowywania materiałów opakowaniowych. Jak wiadomo, materiały nie-samoprzylepne majš coraz większy udział w produkcji wšskowstęgowej. Sun Chemical wykorzystał targi Labelexpo do promocji nowej serii farb przeznaczonych na rynek wšskowstęgowej produkcji etykiet i opakowań Đ Onyx. Z myœlš o tym szybko rosnšcym rynku w ramach koncernu powstał osobny dział pod nazwš Narrow Web Division, który oferuje obecnie osiem specjalistycznych linii produktowych. Każda z oferowanych farb jest przeznaczona do konkretnych zastosowań, w zależnoœci od stosowanej techniki drukowania: flekso UV, wodne flekso, sitodruk, offset i typo UV. Podłoża Nie zawiedli dostawcy materiałów, którzy poza atrakcyjnymi i zazwyczaj obleganymi stoiskami przygotowali szereg atrakcji pozatargowych. Firma Avery Dennison, dla której tegoroczne Labelexpo było pierwszš wystawš ăetykietowšÓ po przejęciu Jackstaedta, zorganizowała wyjazd do swojego zakładu w Luksemburgu, gdzie we wrzeœniu uruchamiana była nowa linia do produkcji i konfekcjonowania papierów samoprzylepnych. Szkoda jedynie, że w wyprawie tej wzięła udział zaledwie jedna polska drukarnia. Frekwencja wœród polskich drukarzy etykietowych znacznie za to wzrosła podczas wieczornego spotkania dla klientów, w czasie którego przedstawiony został nowy wiceprezes europejskiego oddziału Avery Dennison Roll Materials Europe. Warto dodać, że prezentacja Avery Dennison przebiegała pod hasłem ăFasson Đ ideas that work for youÓ, zaœ jej celem Đ jak zapewnia firma Đ było przekonanie klientów do wspólnej oferty od niedawna tworzonej przez trzy konkurencyjne marki: Fasson, Jac i Adespan. Jak wynika z wewnętrznych badań przeprowadzonych przez Avery Dennison, większoœć dotychczasowych klientów pozytywnie odebrała zmiany na rynku dostawców materiałów samoprzylepnych. Na targach nie zabrakło innych kluczowych producentów papierów i folii do produkcji etykiet, firm: 3M, MacTac, Raflatac i UPM Label Papers (obie należšce do koncernu UPM-Kymmene) czy StoraEnso. W stronę flekso Większoœć naszych rozmówców podkreœlała profesjonalizm widoczny na Labelexpo na każdym kroku. Zarówno wystawcy, jak i zwiedzajšcy przyjeżdżajšcy do Brukseli to osoby zwišzane z konkretnym produktem, zainteresowane konkretnymi rozwišzaniami. Warto również zwrócić uwagę, iż targi te w coraz większym stopniu zaczynajš być zdominowane przez technikę fleksograficznš. W zasadzie wszystkie tegoroczne nowoœci targowe, czy to w zakresie maszyn, czy też materiałów, w mniejszym bšdŸ większym stopniu wišzały się z fleksografiš. Cieszy fakt, że co najmniej kilka polskich drukarń wyjechało z Labelexpo z podpisanymi kontraktami na nowe maszyny drukujšce. Umowy te sš potwierdzeniem, że rynek wšskowstęgowej produkcji etykiet w dalszym cišgu się rozwija (w roku 2002 odnotowano ok. 15% wzrost). I nic nie wskazuje na to, by w najbliższym roku tempo miało ulec spowolnieniu.